Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Výpověď z nájmu: Vzor pro nájemce a pronajímatele se může lišit

Publikováno: 05.10.2023

Bydlíte v nájmu, nebo naopak pronajímáte svůj byt? Pak určitě víte, že nájemní vztah není vždy procházka růžovou zahradou. Okolnosti se neustále mění a může přijít chvíle, kdy budete potřebovat nájemní smlouvu rychle vypovědět. Poradíme vám, na co si dát pozor. Nabízíme vzor výpovědi z nájmu ke stažení.

Výpověď z nájmu

Co je výpověď z nájmu?

Výpověď z nájmu je jednostranný právní úkon, kterým pronajímatel nebo nájemce ukončuje smluvní nájemní vztah. Vypovědět můžete jak smlouvu na dobu určitou, tak i na dobu neurčitou. U předčasného ukončení nájemní smlouvy na dobu určitou je ale nutné uvést důvod.

Porovnejte si u nás pojištění majetku.

POROVNAT POJIŠTĚNÍ majetku

Jak se dává výpověď z bytu?

Správně podaná výpověď by měla proběhnout podle smluvního ujednání a musí splnit dvě základní pravidla:

 • Výpověď musí být podána písemnou formou. Na rozdíl od uzavření smlouvy není žádná jiná forma akceptovatelná.
 • Výpověď musí být prokazatelně doručena druhé smluvní straně. Nejlepší je zaslat ji doporučeně a schovat si podací lístek.

Co musí obsahovat výpověď z nájmu?

Výpověď nájemní smlouvy musí vždy obsahovat tyto informace:

 • Identifikační údaje obou smluvních stran;
 • jasné označení bytu nebo domu, kterého se pronájem týká;
 • informaci, kdo komu dává výpověď;
 • v případě předčasného ukončení smlouvy na dobu určitou i odůvodnění.

Jaké jsou možné důvody výpovědi?

Důvod výpovědi může být například:

 • žádný (§ 2231),
 • změna okolností (§ 2287),
 • nemovitost není v pořádku (§ 2227 a § 2266),
 • pronajímatel potřebuje nemovitost užívat (§ 2288),
 • porušení nájemní smlouvy,
 • hrubé porušení nájemní smlouvy,
 • zvlášť závažné porušení nájemní smlouvy (§ 2291).

Kdy může nájemce podat výpověď z nájmu?

Máte smlouvu na dobu neurčitou? Potom můžete podat výpověď prakticky kdykoli, a to i bez udání důvodu. U výpovědi z nájmu na dobu určitou je ale potřeba uvést důvod předčasného ukončení smlouvy; obvykle jde o vysvětlení okolností, které vám znemožňují využívat byt až do původně sjednaného konce nájemního vztahu. Může to být například:

 • Stěhování za prací,
 • stěhování za životním partnerem,
 • změna finanční situace,
 • neschopnost platit nájem z jiného důvodu.

Okamžitá výpověď z nájmu nájemcem je možná, ale pouze z konkrétních závažných důvodů:

 • Pokud se byt nebo dům stane nepoužitelný podle ustanovení § 2227 občanského zákoníku (např. z důvodu požáru, který nezavinil nájemce);
 • pokud pronajímatel porušuje své povinnosti zvlášť závažným způsobem podle ustanovení § 2232 občanského zákoníku (např. když neřeší stížnosti nájemce na extrémně hlučné sousedy);
 • pokud pronajímatel neodstraní vady v domě nebo bytě v domluvené lhůtě podle ustanovení § 2266 občanského zákoníku.

Když tyto důvody nenastanou a nájemce potřebuje i tak ukončit nájem co nejdříve, může se s pronajímatelem domluvit na tzv. dohodě o ukončení nájemní smlouvy. V tu chvíli se ale už nejedná o výpověď v pravém slova smyslu, proto není potřeba dodržet výpovědní lhůtu ani další podmínky. Vše záleží jen na domluvě obou stran.

POROVNAT POJIŠTĚNÍ majetku

Ukončení nájemní smlouvy - vzor (nájemce)

Zdroj: pracepropravniky.cz

Kdy může pronajímatel dát výpověď nájemníkovi?

Pronajímatel má pozici trochu ztíženou u obou typů smluv, a to s jednou výjimkou - neprodloužení smlouvy po uplynutí sjednané nájemní lhůty. V takovém případě stačí jen dát nájemci včas (tedy s dostatečným předstihem) vědět, že nemá počítat s prodloužením smlouvy.

Výpověď z nájmu pronajímatelem v ostatních případech vyžaduje odůvodnění. U smluv na dobu neurčitou musí jít o jednu z těchto situací:

 • Byt potřebujete pro sebe, nebo pro manžela v případě rozvodu.
 • Byt potřebujete pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela (rodiče, prarodiče, děti, vnuky, sourozence).

Jestli ale byt nevyužijete ani k jednomu z těchto účelů do měsíce od vystěhování nájemce, máte ze zákona (§ 2289) povinnost pronajmout ho zpět původnímu nájemci nebo mu nahradit škodu. Tato lhůta neběží, pokud byt rekonstruujete.

Pronajímatel má také možnost vypovědět smlouvu s okamžitou platností. Aby ale nedocházelo k zneužívání tohoto práva, okamžitá výpověď z nájmu pronajímatelem musí mít velmi závažný důvod:

 • Nájemce nezaplatil nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců;
 • nájemce poškozuje byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem;
 • nájemce způsobuje jiné závažné škody nebo obtíže pronajímateli či dalším osobám, které v domě bydlí;
 • nájemce neoprávněně užívá byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno ve smlouvě.

Výpověď z nájmu - vzor ke stažení (pronajímatel)

Zdroj: pracepropravniky.cz

Jaká je výpovědní doba z nájmu?

Oficiálně stanovuje občanský zákoník pro výpověď z nájmu tříměsíční výpovědní dobu, která platí u smluv na dobu určitou i neurčitou. Tato lhůta začíná běžet první den následujícího měsíce po doručení výpovědi. Pokud vám tedy do data ukončení smlouvy na dobu určitou zbývá méně času a chcete proces uspíšit, může se vám vyplatit spíš jen informovat pronajímatele o neprodloužení smlouvy po uplynutí sjednané nájemní doby.

Smluvní vztah tak zanikne k datu uvedenému ve smlouvě a nic dalšího nemusíte řešit.

Jak na pojištění majetku v nájemním bydlení

Pojištění majetku je nezbytné pro nájemce i pronajímatele, každý by však měl mít jinou pojistku.

Pro pronajímatele je zásadní pojištění nemovitosti, které se vztahuje na stavbu jako takovou, tedy na vše, co je s ní pevně spojené. Pojištění nemovitosti se hodí, když byt nebo dům poškodí oheň, voda (ať už z prasklého potrubí, nebo ze zatečení srážek, případně povodeň), mráz, sníh nebo vandalové.

Porovnejte si pojištění nemovitosti v naší kalkulačce.

POROVNAT POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI

Nájemce potřebuje mít sjednané pojištění, které kryje jeho vlastní vybavení, tedy všechno to, co se dá z bytu vynést - vlastní nábytek, elektroniku, spotřebiče, oblečení, sportovní vybavení nebo cennosti, na jejich zničení či krádež se pojištění nemovitosti nevztahuje. Takovému pojištění se říká pojištění domácnosti.

Důležitou součástí pojištění majetku je pro nájemce pojištění odpovědnosti. Pomůže v případě, když způsobíme (my, děti, mazlíčci) škodu pronajímateli nebo jinému nájemníkovi v domě, například přetečenou vanou.

Spočítejte si u nás pojištění domácnosti.

SPOČÍTAT POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

Jak ukončit pojištění při výpovědi z nájmu?

Mnoho pronajímatelů dává přímo do smlouvy povinnost nájemce sjednat si pojištění domácnosti a odpovědnosti. Pokud tedy žijete v nájmu, je vysoce pravděpodobné, že pojištění bytu v nájmu máte sjednané.

Co se ale stane, když nájemce nebo pronajímatel nájem vypoví? V tom případě můžete vypovědět i pojistnou smlouvu. Pojišťovně musíte dodat:

 • písemnou výpověď pojistné smlouvy
 • a kopii výpovědi z nájmu.

Oba dokumenty je třeba buď donést osobně na přepážku v pojišťovně, nebo zaslat doporučeně poštou. U některých pojišťoven je možné výpovědi podat online pomocí speciálního formuláře na webových stránkách nebo oskenované e-mailem.

Pojišťovna vám poté vrátí přeplatek. A nezapomeňte si následně sjednat novou smlouvu na pojištění své nové domácnosti.