Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Nájemní smlouva

Vzhledem k nárůstu cen nemovitostí a zpřísnění podmínek pro získání hypotéky je nájemní bydlení na vzestupu. Pro někoho je jediným dostupným řešením bydlení, někdo se nechce zatěžovat milionovými úvěry. V každém případě by měl nájemce věnovat velkou pozornost nájemní smlouvě, případně je na místě i konzultace s právníkem. Níže se dozvíte, co by smlouva měla obsahovat a na co si dát pozor.

SPOČÍTAT POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

Co je nájemní smlouva?

Nájemní smlouva je dokument, kterým majitel nemovitosti (pronajímatel) umožňuje nájemci dočasně užívat danou nemovitost, ať už jde o dům, či byt, a to za nájemné, které smlouva stanovuje. Smlouva musí být vyhotovena v písemné formě s podpisy pronajímatele i nájemce a každý z nich obdrží výtisk této smlouvy.

Smlouva musí také obsahovat některé náležitosti, bez nichž by byla neplatná. Mezi ně patří například definice předmětu nájmu, výše nájemného a způsob jeho platby nebo možnosti změny smlouvy. Uzavírá se na dobu určitou nebo dobu neurčitou.

Přečtěte si, jak pojistit byt v nájmu.

Nájemní smlouva

Co by nájemní smlouva měla obsahovat?

Pronajímat můžete prakticky jakoukoli nemovitost - od bytu až po nebytové prostory. Předmět nájmu musí být ale ve smlouvě jasně určen, stejně jako další skutečnosti:

  1. Identifikace účastníků - ve smlouvě musí být jasně uvedeny informace o pronajímateli i nájemci, konkrétně jméno, adresa trvalého pobytu, kontakt, rodné číslo a ideálně také číslo občanského průkazu
  2. Popis nemovitosti - smlouva by měla obsahovat údaje o pronajímané nemovitosti, a to včetně údajů z katastru nemovitostí (číslo pozemku, adresa, výměra nemovitosti atd.). Pokud jste v roli nájemce a majitele neznáte, doporučujeme nahlédnout do katastru a zkontrolovat si, komu daná nemovitost patří.
  3. Výše nájemného a způsob platby - výše nájmu a způsob platby jsou jedny ze stěžejních údajů, které ve smlouvě nesmí chybět. Určují přesnou částku, kterou bude nájemce pronajímateli pravidelně hradit, a to každý měsíc ke dni uvedeném ve smlouvě. Je důležité vědět, co konkrétně částka zahrnuje. Může do ní být zahrnuta výše stočného, úklid společných prostor a zálohy na energie. Důležitá je také informace o případné kauci, kterou se majitel chrání proti poškození bytu nájemcem nebo nezaplacení nájmu. Kauce však nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájmu.
  4. Doba pronájmu - určuje období, na které je smlouva sjednaná. Pokud doba nájmu není určena, automaticky platí na dobu neurčitou.
  5. Zánik smlouvy - pokud ve smlouvě není uveden den jejího zániku, automaticky je brána na dobu neurčitou

POROVNAT POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Vzor nájemní smlouvy ke stažení

Vzor nájemní smlouvy na byt

(Zdroj: pracepropravniky.cz)

Prodloužení nájemní smlouvy

Pokud je smlouva uzavřena na dobu určitou, lze ji prodloužit. Velmi často se používá smlouva na jeden rok, která je po uplynutí 12 měsíců prodloužena tzv. dodatky. Může také dojít k automatickému prodloužení na dobu určitou, a to v případě, kdy pronajímatel do tří měsíců po dni ukončení nájmu nevyzve nájemce k opuštění prostor. V tom případě se smlouva prodlouží o stejnou dobu, na jakou byla původně ujednána.

Zvýšení nájemného

Výše nájmů se mohou také měnit, jak jsme tomu například svědky v posledních letech, kdy stoupají. Možnost zvýšení nájmů někteří pronajímatelé uvádějí už do smlouvy jako inflační doložku, někteří ji rovnou vylučují. Všechny tyto náležitosti by měly být ve smlouvě uvedeny pro ochranu obou stran. V takovém případě může pronajímatel zvýšit nájem na základě doložky ve smlouvě, nebo dohodou s nájemcem a písemným dodatkem ke smlouvě, kde bude výše nájmu upravena.

SPOČÍTAT POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

Výpověď nájemní smlouvy

Nájemní smlouva zaniká buď uplynutím sjednané doby nájmu, dohodou stran, nebo výpovědí. Je-li sepsána dohoda o ukončení nájmu, není podstatné, zda byla smlouva sjednána na dobu určitou nebo neurčitou. Výpověď může nájemce podat kdykoli bez udání důvodu, musí však dodržet tříměsíční výpovědní lhůtu (pokud není ve smlouvě ujednáno jinak). Ukončení nájemní smlouvy na dobu určitou lze pouze v případě, že není možné prostory nadále užívat, například při změně práce nájemce nebo jeho vyhoštění.

Pojištění do každé domácnosti

Ať už jste si vybrali nájemní bydlení, nebo hypotéku, v každém případě nezapomínejte na pojištění majetku. Pro kalkulaci pojištění majetku stačí pár informací o vás a vaší domácnosti a nemovitosti a naši specialisté se vám ozvou s nabídkami přesně na míru. V případě pojištění domácnosti můžete použít naši online kalkulačku, přes kterou si pojištění můžete také sjednat.

POROVNAT POJIŠTĚNÍ MAJETKU