Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojistná událost v zahraničí? To zvládnete!

Publikováno: 23.08.2019

Konečně dovolená! Po náročném celoročním pracovním nasazení si užíváte zasloužené volno v zahraničí, ať už relaxem na pláži, nebo aktivním odpočinkem v podobě turistiky a poznávání přírodních i kulturních památek. Všechno je perfektní do té doby, než...

…nemoc, úraz, ukradená nebo zničená zavazadla, případně neúmyslně způsobená škoda na cizím majetku či zdraví. Bohužel i to se může na dovolené stát. Jak se na takovou situaci nejlépe připravit? V první řadě je třeba si před odjezdem sjednat kvalitní cestovní pojištění! Víte ale, jak při pojistné události postupovat? Vše potřebné se dozvíte v tomto článku.

Ošetření v zahraničí

Cestovko vás (po)jistí

Ještě než se dostaneme k samotnému postupu při řešení pojistné události, pozornost si zaslouží nejprve výběr správného cestovního pojištění s odpovídajícími limity krytí. Částky za ošetření, hospitalizace a transporty ze zahraničí se mohou vyšplhat opravdu vysoko, proto je tak důležité si nastavit dostatečné limity krytí, především na pojištěné léčebných výloh. V našem předchozím článku jsme již popisovali, jak moc vysoké mohou sumy za ošetření v zahraničí být. Výběr pojištění tedy nezapomeňte přizpůsobit cílové destinaci a náplni vaší dovolené. Pokud se do zahraničí chystáte za sportem, zvolte do svého pojištění i odpovídající sportovní připojištění.

Postup při pojistné události

Nemoc nebo úraz

V případě, že vás nebo někoho z vašich blízkých na dovolené postihne nemoc či úraz, zkuste ideálně dodržet následující postup:

1. Volejte asistenční službu vaší pojišťovny

A to ideálně, pokud to situace a váš zdravotní stav dovolí, ihned. Asistenční služba je vám na telefonu k dispozici nonstop a v českém jazyce a její kontaktování ihned při vzniku a na začátku řešení pojistné události je opravdu důležité. Asistenční služba vám dokáže zprostředkovat ošetření v nejbližším a vhodném zdravotnickém zařízení a doporučí další postup tak, aby vše probíhalo dle podmínek a principů dané pojišťovny.

Asistenční služba má nastaven smluvní stav s partnerskými zdravotnickými zařízeními a tak je schopna garantovat kvalitu ošetření co možná nejvíce odpovídající standardům v ČR. Zároveň kontroluje, že vám lékař např. nepřipíše náklady za zákroky, které provedeny nebyly, nebo nenaordinuje léčbu, kterou pojišťovna nehradí.

Kde najdete kontakt na asistenční službu? Telefonní číslo je vždy uvedeno na asistenční kartičce, kterou obdržíte po sjednání vašeho cestovního pojištění. Noste tedy kartičku při pobytu v zahraničí pokud možno stále u sebe a kontakt si ideálně uložte i do svého mobilního telefonu. Na asistenční kartičce mimo jiné najdete i číslo smlouvy a případně další informace, které po vás mohou při asistenčním telefonátu vyžadovat. Více informací o asistenčních službách, včetně kontaktů na jednotlivé pojišťovny a jejich asistenční služby naleznete zde.

Při kontaktování asistenční služby si připravte následující informace:

 • jméno a příjmení osoby, které se týká pojistná událost;
 • číslo pojistné smlouvy;
 • stručný popis situace, problému a místa, kde se nacházíte;
 • telefonní číslo, na kterém vás asistenční služba může kontaktovat zpět.

2. Zajistěte si potřebné dokumenty

I v zahraničí je potřeba mít u sebe svou kartičku zdravotní pojišťovny, kterou lékaři v případě návštěvy zdravotnického zařízení předkládáte. Lékař vás kvůli údajům o pojištění může požádat i o předložení asistenčních kartiček k vašemu cestovnímu pojištění.

Všechny dokumenty, které vám lékař vystaví a to včetně faktur za ošetření, si pečlivě uschovejte, budou se vám hodit při dalším řešení pojistné události a to především v případě, že si ošetření hradíte na místě sami.

Základní náležitosti, které by měla daná lékařská zpráva obsahovat, vypadají takto:

 • jméno a identifikační údaje pojištěného;
 • jméno lékaře, název zdravotnického zařízení, adresa a kontakty;
 • datum ošetření;
 • příčina návštěvy lékaře;
 • klinický nález a diagnóza;
 • poskytnutá a navrhovaná léčba;
 • názvy a ceny léků (pro uplatnění náhrady za léky);
 • účet (faktura), ze kterého je zřejmé, jaké služby byly lékařem poskytnuty a následně účtovány.

SPOČÍTAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

3. Platba u lékaře

To, jak probíhá platba za ošetření a poskytnutí lékařské pomoci v zahraničí, vždy závisí především na konkrétní situaci, na daném zařízení, destinaci apod. I proto je důležité vždy, pokud je to možné, asistenční linku kontaktovat ještě před návštěvou lékaře. Asistenční služba vám může doporučit své smluvní zdravotnické zařízení, kde úhradu nákladů na léčbu a ošetření nehradíte, vše si vyřeší přímo asistenční služba s konkrétním zařízením.

Pokud se však jedná o soukromého lékaře, který s danou asistenční službou nespolupracuje, pravděpodobně budete muset uhradit náklady za ošetření hotově a po návratu do ČR je uplatnit u své pojišťovny. V případě, že po vás bude lékař vyžadovat hotovost  vevýši, kterou vy nejste schopni poskytnout, může asistenční služba dohodnout garanci uhrazení nákladů na ošetření přímo s lékařem. Ne vždy je to ale možné, především u destinací mimo Evropu s tím mohou být problémy.

Myslete tedy na to, že na cestě do zahraničí je třeba mít s sebou dostatečnou finanční rezervu, ať už v hotovosti, nebo na platební kartě, kterou je možné v případě komplikací použít.

4. Nahlášení škody

V případě, že je nutné nahlásit škodu v souvislosti s léčebnými výlohami, tedy v situaci, kdy jste se na daném ošetření v zahraničí podíleli svými finančními prostředky, které nyní chcete uplatnit v rámci pojistného plnění u své pojišťovny, připravte si následující dokumenty:

 • oznámení pojistné události z pojištění léčebných výloh v zahraničí (obvykle dostupné ke stažení a tisku na webu dané pojišťovny);
 • prohlášení ošetřujícího lékaře a veškeré lékařské zprávy;
 • originály faktur o skutečně vynaložených nákladech v zahraničí.

Pokud pojišťovně odesíláte originály dokumentů, nezapomeňte si pořídit kopie, pro případ dalšího řešení pojistné události.

Jak probíhá řešení pojistné události?

Pojišťovna přiradí pojistné události jedinečné identifikační číslo a škodu předá na likvidaci, kde prostudují veškeré doložené dokumenty. V případě nejasností budete vyzvání k doplnění. Pojišťovny již většinou akceptují řešení pojistné události prostřednictvím webových formulářů nebo elektronické pošty, avšak o správném postupu je vždy nutné se informovat přímo na webových stránkách dané pojišťovny. Šetření pojistné události musí být dokončeno do 3 měsíců od jejího nahlášení. Pojistné plnění, na které máte nárok vám následně bude vyplaceno na bankovní účet, případně poštovní poukázkou.

Škoda na majetku (zavazadlech)

Podmínky v případě odcizení nebo poškození zavazadel, sportovních potřeb a dalších věcí osobní potřeby, jsou velmi specifické a liší se u jednotlivých pojišťoven. Proto je nutné se dobře seznámit s pojistnými podmínkami konkrétní pojišťovny, ideálně ještě před uzavřením cestovního pojištění.

V případě, že vás v zahraničí okradou, vždy je třeba si nechat vystavit policejní protokol. Podmínkou je, že při odcizení došlo k překonání překážek (např. rozbité zámky a dveře) a prokázat to, například fotodokumentací. Pozor na výluky z pojištění, obvykle se pojištění nevztahuje na doklady, hotovost, cennosti, šperky, často také na elektroniku a věci určené k podnikání. V hotelu je nutné mít všechny cennosti uschované v trezoru.

SPOČÍTAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Škody z pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti kryje škody způsobené na zdraví a majetku třetích osob. I zde jsou poměrně specifické výluky z pojištění, na které je třeba dát si pozor. Pojištění odpovědnosti se například nevztahuje na škody způsobené dopravním prostředkem či na daném dopravním prostředku. Proto si například při zapůjčení vozidla vždy zjistěte, jaký rozsah pojištění má daná půjčovna sjednána, aby nedošlo k situaci, že případnou škodu budete muset uhradit vy. Také škody způsobené na zapůjčených věcech bývají obvykle z pojištění odpovědnosti vyloučeny, pozor tedy například v případě zapůjčení sportovního vybavení apod.

Pokud v zahraničí dojde k situaci, kdy neúmyslně způsobíte škodu na majetku či zdraví třetí osoby, postupujte následovně:

1. Kontaktujte asistenční linku

Vždy doporučujeme kontaktovat asistenční linku ještě před tím, než se rozhodnete vaši odpovědnost za škodu uznat. Ta vám následně poradí, jak v dané situaci dále postupovat.

2. Řádně zdokumentujte nehodu

Ať už se jedná o škodu na zdraví či majetku, vždy trvejte na řádném zdokumentování nehody. Můžete tak předejít, především u škod na zdraví, pokusům o úmyslné a nepřiměřené nároky poškozeného jako jsou náklady na bolestné, léčebné výlohy či trvalé následky, kde mohou jít částky až do milionů korun. Pořiďte tedy fotodokumentaci, plánky a vše co nejpodrobněji zaznamenejte.

3. Zajistěte svědecké výpovědi

Pokud je to možné, zajistěte výpovědi osob, které se na škodě nepodíleli, byli ji však přítomni a to včetně kontaktu na ně.

4. Nerozumíš = nepodepisuj

V případě, že se necítíte vinni, vždy trvejte na nahlášení situace na policii. Následně pak, v rámci hlášení a zpráv z nehody, nepodepisujte nic, čemu nerozumíte. Danou situaci ideálně konzultujte s asistenční službou, která vám poradí, jak se zachovat. Své vyjádření vždy můžete k hlášení, v českém jazyce, připsat a opatřit podpisem.

Ideální situací je samozřejmě vlastně to, že cestovní pojištění nebude potřeba a k žádné pojistné události nedojde. Pokud ale přeci jen, buďte připraveni. Nevíte si s výběrem vhodného pojištění rady? Neváhejte nás kontaktovat, všechny vaše dotazy vám rádi zodpovíme!

SPOČÍTAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Autor: Andy