222 100 200 Zavoláme vám zpět

Zrušení povinného ručení

Přemýšlíte o zrušení povinného ručení a tak hledáte, jaké možnosti pro výpověď smlouvy máte? Nevíte, za jakých podmínek můžete vaši smlouvu ukončit? Tak právě pro vás je připraven tento článek, kde se vše podstatné o výpovědi povinného ručení dozvíte.

Nejčastější důvody zrušení povinného ručení

Důvodů pro zrušení povinného ručení je několik. Všechny tyto možnost jsou stanoveny zákonem a tak je nutné dané podmínky dodržet. Nejčastějšími důvody zrušení povinného ručení jsou výpověď k výročí smlouvy a výpověď z důvodu změny vlastníka vozidla, tedy jeho prodeje. Pokud se rozhodnete, že smlouvu vypovíte k jejímu výročí, nezapomeňte na to, že výpověď je nutné doručit na pojišťovnu nejpozději 6 týdnů před datem výročí. Pokud bude výpověď pojišťovně doručena později, nemusí ji pojišťovna akceptovat, což se také v praxi obvykle stává.


Obdobným způsobem zrušení povinného ručení je výpověď smlouvy z důvodu změny pojistného. Pokud tedy obdržíte výroční dopis s oznámením navýšení pojistného, můžete podat výpověď, která ale musí být na pojišťovnu doručena do jednoho měsíce od oznámení této změny. Smlouva je pak také ukončena k datu výročí. Výpověď musí být zaslána písemně s vlastnoručním podpisem, nejlépe doporučenou poštou, případně pak podáním na některé z poboček pojišťovny. V dnešní době se také pojišťovny stále častěji přiklánějí k přijímání výpovědi i prostřednictvím elektronické pošty. Podepsanou výpověď stačí naskenovat a zaslat prostřednictvím e-mailu. Předem si ale ověřte, zda tento způsob výpovědi vaše pojišťovna akceptuje.

Dalším velmi častým důvodem pro zrušení pojištění je prodej vozidla. Povinnost pojistit si vozidlo přechází na nového majitele a vy tedy můžete svou smlouvu ukončit. Výpověď zašlete pojišťovně co nejdříve, smlouvu totiž ukončí až ke dni oznámení změny vlastníka. I zde musí být výpověď podána písemně s vlastnoručním podpisem pojistníka, stejně jako u výpovědi podané k výročí smlouvy. K tomuto druhu výpovědi však rovnou doporučujeme doložit kopii velkého technického průkazu s přehlášením na nového majitele vozidla, pojišťovny tento dokument velmi často vyžadují.

Další způsoby zrušení povinného ručení

A co v případě, že jste uzavřeli smlouvu povinného ručení třeba přímo při nákupu vozidla a po pár dnech jste zjistili, že u konkurenčních pojišťoven máte možnost sehnat pojištění výrazně levněji? I tento případ má jednoduché řešení. Zrušení povinného ručení, které je nově sjednané, může proběhnout do 2 měsíců od data jeho sjednání. Výpověď zasíláte písemně s podpisem pojistníka na konkrétní pojišťovnu, která pak smlouvu ukončí za 8 dní od doručení vaší výpovědi.

Podobně jako při ukončení pojištění z důvodu prodeje vozidla postupujete při výpovědi z důvodu vyřazení vozidla z evidence vozidel. Ať už se jedná o úplné vyřazení vozidla a jeho ekologickou likvidaci nebo jen dočasné vyřazení vozidla, tzv. uložení značek do depozitu, výpověď podáváte písemně s podpisem pojistníka. Nezapomeňte k výpovědi opět doložit kopii velkého technického průkazu, kde je úkon registru vozidel zaznamenán. Zrušení povinného ručení pak proběhne k datu vyřazení vozidla z registru vozidel.

Posledními možnostmi ukončení smlouvy pojištění odpovědnosti je pak také výpověď dohodou, na kterou bohužel ale ve většině případů pojišťovny nepřistoupí anebo výpověď do 3 měsíců ode dne oznámení pojistné události. V případě dohody je smlouva ukončena k datu uvedeném na dohodě, v případě ukončení z důvodu pojistné události je pak ukončena do jednoho měsíce od doručení výpovědi.

Povinnost sjednaného pojištění

Nezapomínejte na to, že povinné ručení musí mít sjednané každé vozidlo, které je evidované v registru vozidel a to bez ohledu na to, zda je provozováno či nikoliv. Nad tím, zda jsou vozidla pojištěna, má dohled Česká kancelář pojistitelů, zkráceně ČKP.

Od začátku roku 2018 má tedy ČKP, opět právo vymáhat pokutu, respektive příspěvek do garančního fondu od majitelů nepojištěných vozidel. Pokud víte, že své vozidlo nebudete delší dobu používat a nechcete platit povinné ručení, je nutné registrační značky odevzdat na příslušném úřadě do tzv. depozitu a vozidlo odstavit z pozemní komunikace. Z peněz, které budou vybíráním příspěvků do garančního fondu nasbírány, budou následně vypláceny škody způsobené právě nepojištěnými vozidly.

Sjednání nové smlouvy povinného ručení

Pokud jste se z jakéhokoliv výše uvedeného důvodu rozhodli pro zrušení povinného ručení a potřebujete si sjednat smlouvu novou, neváhejte využít sjednání povinného ručení online na webu Top-Pojištění.cz. Srovnání pojištění máte hotové během chviličky, stačí vám pouze technický průkaz vozidla, chytrý mobil nebo notebook a připojení k internetu. Pokud se vám některá z nabídek zalíbí, můžete pojištění rovnou sjednat, všechny potřebné dokumenty obdržíte obratem po sjednání na e-mail a to včetně zelené karty. Není pak třeba ani podpis smlouvy, pojištění vzniká úhradou pojistného ve stanoveném termínu. A pokud si nebudete vědět rady, budete chtít pomoci anebo jen nemáte možnost si kalkulaci vyplnit online, využijte operátory našeho zákaznického centra a sjednejte si pojištění telefonicky. Budeme se na vás těšit každý den a to včetně víkendů.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ