Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Darovací smlouva na auto

Věnovat auto darem například někomu z rodiny není nic složitého ani ojedinělého. Pokud se pro oficiální darování vozidla rozhodnete, je i tak nutné dodržet určité zákonné formality jako je darovací smlouva pro přepis vozidla a zajištění nového povinného ručení.

Darovací smlouva na auto

Co je darovací smlouva na auto

Darovací smlouva na auto je potřebný dokument při přepisu darovaného vozidla. Na základě darovací smlouvy dochází k bezplatnému převodu vlastnictví darovaného vozidla, se kterým obdarovaný souhlasí a nabídku přijímá.

Jak darovat auto

Darování vozidla je typické například v momentě, kdy vůz věnujete vlastnímu potomkovi. Dle občanského zákoníku je možné auto darovat se smlouvou, ale klidně i bez ní na základě vzájemné domluvy.

Důležité je, jak se rozhodnete v případě vlastnictví vozu, jestli jej necháte napsaný na sebe a v podstatě ho dáte jen k užívání, nebo budete požadovat přepis na nového majitele. V takovém případě je nutné zajistit přítomnost obou dotyčných na obecním úřadu s rozšířenou působností nebo mít alespoň k dispozici úředně ověřenou plnou moc, i když jde o vlastní dceru či syna.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Proces darování nekončí samotným darováním, ale dle zákona se nesmí vynechat ani jediný krok níže.

Proces při darování vozidla

 1. samotné darování (vytvoření darovací smlouvy),
 2. uzavření nového povinného ručení a evidenční kontroly,
 3. přepis vozidla na nového majitele,
 4. zaplacení daní a poplatků.

Co budete potřebovat pro přepis vozidla na nového majitele:

Darovací smlouva na auto vzor

Určitě se ptáte, co má obsahovat darovací smlouva? Prozradíme vám, že je téměř totožná jako kupní smlouva, s tím rozdílem, že je v ní uvedeno smlouva „darovací“ a dané osoby jsou „darující/dárce“ a „obdarovaný“.

Co darovací smlouva obsahuje:

 • osobní údaje obdarovaného a darujícího
 • předmět daru – specifikace vozidla (RZ, VIN,…)
 • předmět předáváte případně bezplatně, přesná definice dobrovolného daru
 • možné podmínky užívání
 • případné vady darované věci
 • datum a podpisy

Případně můžete doplnit podmínky darování pokud nějaké máte. Tato podmínka se využívá v případě předávání veterána.

Vzor darovací smlouvy na auto

 • darovací smlouva ke stažení v PDF
 • darovací smlouva ke stažení ve Wordu

Kdo platí daň?

Obvykle se po darování movitého majetku platí daň 15 %, pokud je hodnota vozu vyšší jak 15 000 Kč. Jestli se ale jedná o rodinného příslušníka jako je dcera, syn, manželka nebo třeba prarodiče, pak je darování vozu od daně osvobozeno, a to i v případě vyhotovení darovací smlouvy.

Samotnou silniční daň v současnosti platit nemusíte a to díky jejímu zrušení v roce 2022 kvůli finanční krizi. Je také možné, že se silniční daň v budoucnu zruší navždy.

Kdy a jak můžete odstoupit

Nemusí to být běžné, ale i darovací smlouvu je možné vypovědět. Dar je možné vrátit, například z nouze dárce (je nějakým způsobem ohrožena vyživovací povinnost dárce) nebo pro nevděk za porušení dobrých mravů.

Dar také můžete vzít zpět, například, pokud se jako dárce dostanete do hmotné nouze. Obdarovaný má pak povinnost dar buď vrátit, nebo obdarovanému poskytnou finanční náhradu.

Darovací smlouva musí být zrušena písemnou formou a s úředně ověřeným podpisem. Lhůta vypovězení daru a jeho navrácení zpět je 1 rok od chvíle, kdy vám například obdarovaný ublížil, nebo jste se dostali do existenčních potíží.

Může se vám hodit:

Přepis vozidla na někoho z rodiny

doplnit

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ