Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Jak zrušit pojištění

Zrušení pojištění a změna pojišťovny nejsou žádné složité úkony. A nejde jen o pojištění vozu, ale také majetku, domácností nebo cestovní pojištění. Měli byste ale vědět, kdy je pro takovou změnu nejvhodnější doba a jakým způsobem smlouvu vypovědět. Přinášíme vám za tímto účelem jednoduchý přehled. 

Jak změnit pojišťovnu

V jakých případech uvažovat o zrušení pojištění

Na zrušení dosavadního pojištění máte právo hned z několika důvodů. Jen tak ovšem podat výpověď nelze. Pro tento účel existují zákonné kroky, které byste měli dodržet, aby vše proběhlo bez problémů.

Klienti pojišťoven nejčastěji podávají výpověď smlouvy kvůli ceně. Ať už jde například o zdražení pojistky ze strany pojišťovny, nebo vyhledání výhodnějšího produktu při pravidelné kontrole pojištění.

Objevit se může i nespokojenost s pojišťovnou při řešení pojistné události. U vozidel pak může být důvodem změna vlastníka vozu, jeho krádež nebo vyřazení z provozu.

Výpověď pojištění lze podat u:

Zkontrolujte si platnost pojistky

Platnost vaší pojistky byste měli pravidelně kontrolovat, nejčastěji před vypršením pojistného období. Toto datum najdete ve smlouvě, v případě majitelů aut pak na zelené kartě. Řidiči také mohou využít databázi České kanceláře pojistitelů, pokud u sebe zelenou kartu ani smlouvu nemají, nebo potřebují zjistit, zda má sjednáno povinné ručení viník nehody.

Jak zrušit pojištění

Způsoby podání výpovědi se odvíjí od skutečnosti, na základě které se rozhodnete výpověď podat. Níže přikládáme přehlednou tabulku, ve které naleznete přehled termínů pro jednotlivé důvody výpovědi, a stejně tak způsob, jak to udělat. Všechny pojišťovny přijímají výpovědi písemně, ale některé nabízí i online výpověď. Za tímto účelem je důležité si zjistit, zda je to případ vaší pojišťovny. Další možností je zaslat výpověď e-mailem, ovšem musí jít přímo o sken písemného dokumentu.

Důvod výpovědi Termín Způsob
Změna u nové smlouvy Do 2 měsíců Písemně (některé pojišťovny online)
Výpověď před koncem pojistného období 6 týdnů před koncem Písemně (některé pojišťovny online)
Po pojistné události 3 měsíce po události Písemně (některé pojišťovny online)
Ohlášení zdražení pojistky Do 1 měsíce Písemně (některé pojišťovny online)
Prodej vozu, jeho krádež nebo vyřazení Po oznámení změny Písemně (některé pojišťovny online)+ odevzdání zelené karty
Po sjednání nové pojistky a vyhledání lepší nabídky Do 2 měsíců Písemně (některé pojišťovny online)

Kdy pojištění zrušit nelze

Pojištění nemůžete zrušit jen tak ze dne na den. Výpověď se řídí § 1811 a § 2760 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a Zákonem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 168/1999. Velký problém bývá v případě zrušení pojištění dohodou. Na to pojišťovny nerady přistupují. Pokud tedy nebyla pojišťovnou oznámena změna pojistných podmínek, ceny, nebo nedošlo k pojistné události, je lepší vyčkat na lhůtu před koncem pojistného období.

Výpověď krok za krokem

Jakoukoliv výpověď je nejlepší podat písemně. Dokument zašlete doporučeně poštou na adresu pojišťovny, případně skenem originálního dokumentu na příslušný e-mail.

Vzor výpovědi je jednoduchý, nemusí jít tedy o žádnou slohovou práci. V pravé horní části dokumentu uveďte příjemce, to znamená adresu vaší pojišťovny. Tu najdete například ve smlouvě nebo na internetu. Dalším důležitým údajem je Věc, tedy stručný nadpis a popis, o co se jedná.

Jako příklad výpovědi uvádíme:

Výpověď smlouvy o povinném ručení/pojištění domácnosti/pojištění nemovitosti/cestovního pojištění číslo ………. u pojišťovny ……….

Žádám o ukončení pojistné smlouvy k datu ………. z důvodu ……….

V ………., dne ……….

Údaje o pojistníkovi:

Jméno a příjmení

Rodné číslo

Místo bydliště