222 100 200 Zavoláme vám zpět

Výpověď pojištění nemovitosti

Tápete v tom, jak lze vypovědět pojištění nemovitosti? Přečtěte si náš článek! Všechny informace jsou v něm přehledně na jednom místě.

Kdy můžete vypovědět pojištění nemovitosti

Svou pojistnou smlouvu můžete ukončit:

 • K datu konce pojistného období - výpověď musíte podat písemně, a to nejmíň 6 týdnů před výročním dnem. Pojistné období trvá asi jeden rok a běží od data uvedeného na smlouvě. Pokud smlouvu k tomuto datu nevypovíte, automaticky se prodlužuje.
 • Do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy - nově uzavřenou smlouvu můžete ukončit v tomto období. Pojišťovna vám samozřejmě vrátí přeplatek a smlouva bude ukončena za 8 dní doručení výpovědi pojišťovně.

Pojisteni-domacnosti-online

 • Do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistní události - pokud jste měli pojistnou událost, můžete do této lhůty od jejího vzniku smlouvu ukončit. I v tomto případě vám pojišťovna vrátí přeplatek a smlouva zanikne za 1 měsíc od doručení výpovědi pojišťovně.
 • Dohodou - pojišťovnu můžete zkusit požádat o ukončení smlouvy dohodou. Je však zcela na pojišťovně, jestli vaší žádosti vyhoví. Nezapomeňte, že musíte počkat na písemný souhlas! Jako důvod můžete uvést například nespokojenost, uvedení v omyl při sjednávání a podobně. I v tomto případě vám bude vyplacen přeplatek.
 • Při navýšení pojistného - jestli vám pojišťovna oznámí zvýšení částky pojištění, můžete podat výpověď smlouvy do 1 měsíce od oznámení této změny. Pojišťovna vás o změně pojistného musí informovat alespoň 2 měsíce před ukončením pojistného období. Sama smlouva pak bude ukončena k datu konce pojistného období.
 • Při prodeji nemovitosti - jestli dojde ke změně vlastníka pojištěné nemovitosti, stačí pojišťovně zaslat kopii kupní smlouvy a svou výpověď. Smlouva končí dnem doručení výpovědi a pojišťovna vám vyplatí přeplatek.

Jak vypovědět pojištění nemovitosti

 • Poštou
  • na stránkách pojišťovny většinou najdete odpovídající formulář, který si stáhnete, vytisknete, vyplníte, podepíšete a doporučeně odešlete.
 • E-mailem
  • opět si stáhnete formulář ze stránek pojišťovny. Vytisknete ho, vyplníte, podepíšete a pak oskenujete a odešlete e-mailem. Nechejte si samozřejmě zaslat potvrzení o přijetí!
 • Elektronickým formulářem
  • některé pojišťovny mají možnost nechat odeslat výpověď přímo prostřednictvím daného rozhraní. Pokud budete chtít vypovědět smlouvu tímto způsobem, i u něj platí - nechejte si potvrdit přijetí.

Vždy si také zjistěte, který z uvedených způsobů vaše pojišťovna akceptuje!

Věříme, že jsme vám dostatečně poradili a pokud byste se chtěli podívat na aktuální nabídku pojištění nemovitosti - najdete ji ZDE. A pamatujte, že ruku v ruce s ním, by mělo jít i pojištění domácnosti. Ochrana vašeho domova pak bude kompletní. ?