Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Zrušení zájezdu kvůli koronaviru? Víme, na co máte právo při storno zájezdu

Publikováno: 03.12.2021

Plánování zimních dovolených je tady! A bohužel stále také koronavirus, který naše chvíle pohody může ohrozit. Jak je to tedy se zájezdy, které by se kvůli němu musely zrušit? Poradíme vám, jak nepřijít o příliš peněz ze zájezdu, na který nakonec nepojedete.

Pojištění storna zájezdu

Storno zájezdu z důvodu onemocnění covid-19

Jedná se o dva důvody zrušeného zájezdu a to buď ze strany klienta, nebo cestovní kanceláře. Každý případ je logicky trochu jiný a ne vždy se podaří vrátit 100 % částky.

Koronavirus spadá do kategorie nevyhnutelné a mimořádné okolnosti. Ministerstvo pro místní rozvoj z toho důvodu vydalo jasné podmínky, za kterých ani nelze účtovat storno poplatky:

Odstoupí-li zákazník od smlouvy z důvodu, že v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu (jedná se např. o karanténní opatření v souvislosti se šířením koronaviru, omezení pro vstup občanů ČR do země z důvodu zařazení ČR či její oblasti do kategorie států s vysokým rizikem nákazy).

Mezi další mimořádné okolnosti se také řadí:

  • Válečné konflikty
  • Terorismus
  • Významná rizika pro lidské zdraví
  • Přírodní katastrofy

Zrušení ze strany klienta

V případě, že zájezd do destinace s výskytem koronaviru zrušíte přímo vy, můžete od smlouvy odstoupit bez zaplacení storno poplatku. Pokud ovšem výskyt koronaviru v dané oblasti nebyl potvrzen, musíte storno poplatek uhradit. Jestli jste ovšem mysleli ,,dopředu" a uzavřeli pojištění storna zájezdu, uhradí vám pojišťovna poplatky do výše 80 %. Je ovšem nutné pojištění sjednat v momentě, kdy jste se rozhodli pro zakoupení zájezdu, tedy nejpozději do 3 pracovních dnů od zaplacení zájezdu. Pokud pojištění získáte jen pár dní před plánovaným odjezdem, je možné, že vám pojišťovna žádné peníze nevrátí.

Cestovní pojištění online

Zrušení zájezdu cestovní kanceláří

Minulý rok jsme tu měli zákon „Lex Vouchet“. Ten se vztahoval na zájezdy s termínem od 20. února 2020 do 31. srpna 2020 (tzv. ochranná doba), a které byly zrušeny z důvodu mimořádných nebo neočekávaných okolností v místě pobytu cesty. V tom případě měly cestovní kanceláře možnost nabídnout svým klientům namísto vrácení peněž voucher na jiný zájezd, který musel hodnotu minimálně ve výši toho původního. Jak je to tedy nyní?

Může se stát, že Česká republika bude u některých států stále na seznamu rizikových zemí. V tom případě by zájezd měla zrušit přímo cestovní kancelář, která v této situaci nemůže splnit povinnosti co se stran zájezdu týče. Dojde tedy k nemožnosti plnění a k zániku závazku. V tom případě cestovní kancelář může odstoupit od smlouvy a svého klienta bezodkladně informovat. Následné vyrovnání je pak na dohodě – cestovní kancelář může nabídnout zákazníkovi voucher (je dobré u něj podrobně informovat o jeho podmínkách včetně uplatnění, doplatků i přeplatků) nebo vrátit peníze.

Ministerstvo pro místní rozvoj opět dokládá následující podmínku, u které nelze účtovat storno poplatek:

Pokud od smlouvy odstoupila cestovní kancelář, kromě odstoupení od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zákazníkem (např. cestovní kancelář zrušila zájezd s ohledem na karanténní opatření v souvislosti se šířením koronaviru)

Bezstarostná dovolená

Nechcete se tak jako tak vzdát vaší dovolené? V Evropě je situace momentálně velmi obtížná a jen tak někam se na lyžování nedostanete. Pokud ale volíte slunnou exotiku, budete mít větší šance. Také vám rádi poradíme s cestovním pojištěním, které zohledňuje právě onemocnění covid-19. Nezapomínejte, že případná hospitalizace, léčení nebo nedobrovolná karanténa v hotelovém pokoji vás může přijít hodně draho.