222 100 200 Zavoláme vám zpět

Koronavirus: AXA Assistance - nejčastější dotazy

Publikováno: 31.05.2020

AXA Assistance od pondělí 1. 6. bude opět standardně dle platných VPP pojišťovat COVID a vrací se tak do stavu před koronavirovou krizí.  Pro větší přehlednost jsme pro vás připravili tabulku krytí platnou od 1.6.2020 a přehled nejčastějších dotazů týkajících se COVID 19. Jak je to se zrušením letu, s pojištěním storna, s platností pojištění a další.

CSA platba

Základní informace

Technická karanténa = karanténa, kde je situace, kdy pojištěná osoba umístěna do karantény z preventivních důvodů (např. příjezd do destinace, návrat z destinace, kontakt s nakaženým) není předmětem krytí cestovního pojištění.

Zdravotní karanténa = situace, kdy je u pojištěného potvrzeno onemocnění COVID 19, jsou z cestovního pojištění kryta všechna rizika (léčebné výlohy, náklady na repatriaci, storno cesty)

Onemocnění COVID 19, resp. léčebné náklady na léčbu jsou kryty z cestovního pojištění za podmínky, že pojištěný vycestoval do destinace, kam MZV nevydalo nedoporučení cestovat. V takovém případě, by pojistné plnění v souvislosti s léčbou COVID19 mohlo být zamítnuto.

Cestovní pojištění online

Koronavirus: nejčastější dotazy

Zrušení letu:
Pokud letecká společnost zruší let v souvislosti s koronavirem, mohu uplatnit škodu z pojištění zrušení cesty?
Zrušení letu není pojistnou událostí z pojištění storna. Nárok je třeba vznést na přepravci.

Nechci odcestovat:
Vztahuje se pojištění storna na to, že nechci odcestovat z obavy nakažení koronavirem?

Pojištění storna se nevztahuje na případy, kdy byla cesta zrušena z důvodu epidemiologické situace v cílové zemi.

Platnost pojištění:
Pokud odcestuji a budu umístěn do technické karantény (tedy preventivní opatření, nikoliv zdravotní důvod), jak to bude s platností cestovního pojištění?

Je možné nad rámec znění pojistných podmínek prodloužit cestovní pojištění i ze zahraničí, resp. sjednat nové navazující cestovní pojištění.

Léčebné výlohy a asistenční služby:
Pokud se nakazím koronavirem, bude mi cestovní pojištění hradit léčebné výlohy a asistenční služby?

Ano léčebné výlohy vč. nákladů na léčbu koronaviru budou kryty z cestovního pojištění.

Stornopoplatky – zrušení letu:
Pokud MZV doporučí do dané oblasti necestovat, mohu uplatnit stornopoplatky v důsledku zrušení cesty?

Ne, tato situace není pojistnou událostí z pojištění storna.

Stornopoplatky – uzavřená oblast:
Pokud si nyní objednávám zájezd na léto, sjednám si pojištění storna a oblast bude v době odjezdu uzavřená, mohu uplatnit stornopoplatky?
Ne, tato situace není pojistnou událostí z pojištění storna. V případě uzavřené oblasti je třeba nárok vznést na pořadateli zájezdu.

Technická karántéma:
Pokud budu umístěn do technické karantény, mám nárok na zpoždění/zrušení letu, případně na jiná odškodnění?
V případě, kdy je klient v technické karanténě, nemůže reálně využít plánovaný let. Proto nárok na plnění ze zpoždění/zrušení tohoto letu nevzniká.

Cestovní pojištění online

 AXA Assistance: tabulku krytí platné od 1.6.2020

 Krytí
datum vycestování od 1.6.2020
datum sjednání pojištění nerozhoduje
storno z důvodu epidemiologické
situace v cílové zemi
neplní*
storno z důvodu technické karantény
klienta v ČR v době plánovaného odjezdu
neplní
storno z důvodu zdravotní karantény
klienta v ČR v době plánovaného odjezdu
plní
medex (vč. zdravotní karantény)
– coronavirus
plní
ostatní rizika z CP plní
technická karanténa neplní**
vrácení pojistného ne
prodloužení platnosti ano – za poplatek
tolerance překročení 90 denního pobytu
v zahraničí u opakovaných výjezdů
ano

*   doporučíme, aby se klient obrátil na prodejce zájezdu/letenky
** poskytneme právní pomoc související s uplatněním nároků na vymáhání těchto vícenákladů

Pro krytí nákladů na COVID 19 musí být splněna podmínka, že MZV nevydá do dané destinace „NEDOPORUČENÍ CESTOVAT“.

Storno ze zdravotních důvodů

Odjezd
Cesty s počátkem před 13.3. postupujeme dle VPP
Cesty s počátkem od 13.3. v některých případech může být klient odkázán s nárokem na pořadatele zájezdu/služby cestovního ruchu

Cestovní pojištění AXA Assistance

Podrobnější informace o produktech cestovního pojištění od pojišťovny AXA Assistance naleznete v profilu pojištovny AXA Assistance.

Kam a jak cestovat v průběhu COVID-19

Každá země má ovšem svá pravidla pro to, kdo a za jakých podmínek do ní můžeme vstoupit. Podívejte se tedy na aktuální přehled oblíbených destinací, do kterých mohou Češi vycestovat, i na pravidla, která zde budou platit. Článek Koronavirus cestování – kam můžeme vyrazit na dovolenou? najdete zde.

Spočítat cestovní pojištění

Autor: David