222 100 200 Zavoláme vám zpět

Cestovní pojištění - loupež v zahraničí

Publikováno: 18.05.2016

Dlouho plánovaná letní dovolená, na kterou se celý rok těší celá rodina, nemusí mít vždy očekávaný hladký průběh. A to i když bychom si to velmi přáli. Důkazem toho, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, jsou různá zranění, nemoci, úrazy a následné hospitalizace, ztráty zavazadel a zničená hotelová vybavení. Tento výčet je však pouze zlomkem nahodilých událostí, které mohou vás a vaši rodinu během pobytu v zahraničí potkat. Mnohdy fyzicky i psychicky náročnější situací je však pro každého z nás přepadení, také napadení nebo loupež osobních věcí. V České republice si je v takové chvíli postižený minimálně jist, že v rodném jazyce vše snadno vykomunikuje. Ale co dělat v zahraničí?

Pokryje Vaše sjednané cestovní pojištění do zahraničí i škody na vašem zdraví a majetku, vzniklé v důsledku přepadení nebo loupeže?

Cestovní pojištněí přepadení

Loupež a loupežné přepadení

Loupeží nebo loupežným přepadením je chápán trestný čin, kterým pachatel usiluje o získání cizí věci násilím či pohrůžkou okamžitého vykonání násilí. Trestný čin loupeže je namířen proti svobodě lidského rozhodování a zároveň i proti majetku.

Pojistné krytí cestovního pojištění v případě loupeže

Možnosti a riziku okradení se v zahraničí nikdy zcela nevyhnete. Samozřejmě je více než vhodné mít své osobní věci zajištěny pod vlastní kontrolou a bezpečným chováním těmto situacím předcházet. Není ale od věci, být na podobná rizika připraven a být zejména obeznám s pojistných podmínkami vybraného cestovního pojištění. U kterých pojišťoven je tedy možné do cestovního pojištění s připojištěním zavazadel zahrnout i škody vzniklé na svém zdraví a majetku v rámci loupeže v zahraničí?

Allianz

Cestovní pojištění se vztahuje na loupež s odcizením zavazadla a krádež nebo loupež cennosti, kterou měl pojištěný na sobě nebo při sobě.

Z cestovního pojištění jsou vyloučeny:

  • odcizením věci ponechané na veřejnosti bez dohledu;
  • kapesní krádeží;

Z pojistného plnění cestovního pojištění jsou vyloučeny zejména doklady, průkazy a oprávnění všeho druhu, obligace, akcie, platební aj. magnetické karty, SIM karty, jízdenky, letenky, peníze, cenné papíry, ceniny a klíče.

Pojištěný je povinen neprodleně oznámit vznik škody policii v místě události a vyžádat si policejní protokol.

AXA Assistance

Cestovní pojištění AXA Assistance škody z loupeže a loupežných přepadení nekryje.

ČSOB Pojišťovna

V případě loupežného přepadení u pojištění zavazadel jsou předmětem pojištění hmotné věci movité osobní potřeby pojištěného obvykle pro daný účel cestování, které si pojištěný na cestování vzal, případně je během cestování prokazatelně pořídil. Cestovní pojištění se nevztahuje na občanské průkazy, jízdenky, letenky, cestovní pasy, doklady od vozidla nebo řidičské průkazy a na cennosti - tj. peníze, dálniční známky, kolky, telefonní karty, platební karty apod.

Pojištěný je povinen neprodleně oznámit vznik škody policii v místě události a vyžádat si policejní protokol.

ERGO

Připojištění zavazadel cestovního pojištění kryje i škody vzniklé loupeží nebo loupežným přepadením.

Z cestovního pojištění jsou vyloučeny:

  • peníze v hotovosti, kreditní a platební karty, cennosti, cestovní šeky, cenné papíry, známky;
  • cestovní doklady.

ERV

Pojistné plnění z cestovního pojištění a připojištění zavazadel se vztahuje na osobní věci jako je fotoaparát, mobilní telefon, osobní věci, doklady - dočasné nahrazení cest. pasu, znovuvystavení jízdenky.

Z cestovního pojištění jsou vyloučeny:

  • cennosti, šperky a peníze v hotovosti.

Pojištěný je povinen neprodleně oznámit vznik škody policii v místě události a vyžádat si policejní protokol.

VZP

Připojištění zavazadel cestovního pojištění kryje i škody vzniklé loupeží nebo loupežným přepadením.

Z cestovního pojištění jsou vyloučeny:

  • peníze, šeky, platební karty, ceniny, vkladní knížky, cenné papíry, známky, jízdenky, letenky a jiné doklady, průkazy a oprávnění všeho druhu a klíče.

Slavia

Cestovní pojištění Slavia pojišťovny škody z loupeže a loupežných přepadení nekryje.

TOP

Připojištění zavazadel cestovního pojištění kryje i škody vzniklé loupeží nebo loupežným přepadením.

Z cestovního pojištění jsou vyloučeny:

  • peníze v hotovosti, kreditní a platební karty, cennosti, cestovní šeky, cenné papíry, známky;
  • cestovní doklady.

Uniqa

Dle pojistných podmínek cestovní pojištění Uniqa pojišťovny, je odcizení zavazadel hrazeno pod pohrůžkou násilí nebo v souvislosti s ublížením na zdraví pojištěné osoby.

Z cestovního pojištění jsou vyloučeny:

  • peníze, šeky, platební karty, ceniny, vkladní knížky, cenné papíry, známky, jízdenky, letenky a jiné doklady, průkazy a oprávnění všeho druhu a klíče.

Ztráta cestovních dokladů je kryta z asistenčních služeb - Náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů.

 

Spočítat cestovní pojištění

 

Autor: David Derka