Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Cestovní pojištění - loupež v zahraničí

Publikováno: 16.08.2021

Letní dovolená v oblíbených destinacích nemusí mít vždy očekávaný průběh. Mohou se vyskytnout potíže, kterým často ani nejde zabránit, ale jejich následky lze rozhodně efektivně vyřešit. Především díky cestovnímu pojištění, které například kryje škody na majetku a zdraví v důsledku přepadení nebo loupeže.

Cestovní pojištněí přepadení

Nebuďte na potíže sami

Cestovní pojištění vás v zahraničí zvýhodňuje minimálně v tom, že se dostanete k rychlé pomoci, aniž byste se museli složitě domlouvat v cizím jazyce, pokud to nebude zrovna nutné. Faktem je, že v průběhu jakékoliv pojistné události se stáváte velmi zranitelnými a často i terčem krádeže. Díky cestovnímu pojištění a okamžitému kontaktu s pojišťovnou či asistenčními službami se ovšem můžete na řešení situace v klidu soustředit.

Loupež, loupežné přepadení a krádež

Při loupeži jde o trestný čin, kterým pachatel usiluje o získání cizích věcí a to buď násilím, nebo pohrůžkou okamžitého vykonání násilí. Loupež je namířena proti svobodě lidského rozhodování a proti majetku dané osoby.

Rozdíl mezi loupeží a krádeží je ten, že v případě loupeže je násilí užito za účelem zmocnění se cizí věci, zatímco při násilné krádeži je násilí spácháno až po zmocnění věci pachatelem. Krádež je také spáchána na věci, kterou má osoba na sobě nebo u sebe.

TIP

Cestovní pojištění, které kryje i krádež nebo loupež se týká nejen soukromých osob, ale také firem a jejich zaměstnanců na služební cestě. Zejména, pokud jde o cestu do oblastí s vyšším rizikem nebezpečí a pravděpodobnosti loupežného přepadení, únosu, nepokojů či terorismu. 

Pojistné krytí cestovního pojištění v případě loupeže

Možnosti a riziku okradení se v zahraničí mnohdy nevyhnete, ač samozřejmě záleží na destinaci. Vždy je více než vhodné si na své věci dávat pozor, a to zejména na doklady, hotovost i elektroniku a rizikovým situacím co nejvíce předcházet. Není ale ani od věci, být na podobná rizika jednoduše připraven a znát pojistné podmínky vašeho cestovního pojištění. U kterých pojišťoven je tedy možné do cestovního pojištění s připojištěním zavazadel zahrnout i škody vzniklé na svém zdraví a majetku v rámci loupeže v zahraničí.

Pojistné krytí dle pojišťovny – aktualizace 16.8.2021

Allianz

Cestovní pojištění se vztahuje na loupež s odcizením zavazadla a krádež nebo loupež cennosti, kterou měl pojištěný na sobě nebo při sobě.

Z cestovního pojištění jsou vyloučeny:

  • odcizením věci ponechané na veřejnosti bez dohledu;
  • kapesní krádeží;

Z pojistného plnění cestovního pojištění jsou vyloučeny zejména doklady, průkazy a oprávnění všeho druhu, obligace, akcie, platební aj. magnetické karty, SIM karty, jízdenky, letenky, peníze, cenné papíry, ceniny a klíče.

Pojištěný je povinen neprodleně oznámit vznik škody policii v místě události a vyžádat si policejní protokol.

AXA Assistance

Cestovní pojištění AXA Assistance škody z loupeže a loupežných přepadení nekryje.

ČSOB Pojišťovna

V případě loupežného přepadení u pojištění zavazadel jsou předmětem pojištění hmotné věci movité osobní potřeby pojištěného obvykle pro daný účel cestování, které si pojištěný na cestování vzal, případně je během cestování prokazatelně pořídil. Cestovní pojištění se nevztahuje na občanské průkazy, jízdenky, letenky, cestovní pasy, doklady od vozidla nebo řidičské průkazy a na cennosti - tj. peníze, dálniční známky, kolky, telefonní karty, platební karty apod.

Pojištěný je povinen neprodleně oznámit vznik škody policii v místě události a vyžádat si policejní protokol.

ERGO

Připojištění zavazadel cestovního pojištění kryje i škody vzniklé loupeží nebo loupežným přepadením.

Z cestovního pojištění jsou vyloučeny:

  • peníze v hotovosti, kreditní a platební karty, cennosti, cestovní šeky, cenné papíry, známky;
  • cestovní doklady.

ERV

Pojistné plnění z cestovního pojištění a připojištění zavazadel se vztahuje na osobní věci jako je fotoaparát, mobilní telefon, osobní věci, doklady - dočasné nahrazení cest. pasu, znovuvystavení jízdenky.

Z cestovního pojištění jsou vyloučeny:

  • cennosti, šperky a peníze v hotovosti.

Pojištěný je povinen neprodleně oznámit vznik škody policii v místě události a vyžádat si policejní protokol.

VZP

Připojištění zavazadel cestovního pojištění kryje i škody vzniklé loupeží nebo loupežným přepadením.

Z cestovního pojištění jsou vyloučeny:

  • peníze, šeky, platební karty, ceniny, vkladní knížky, cenné papíry, známky, jízdenky, letenky a jiné doklady, průkazy a oprávnění všeho druhu a klíče.

Slavia

Cestovní pojištění Slavia pojišťovny škody z loupeže a loupežných přepadení nekryje.

TOP

Připojištění zavazadel cestovního pojištění kryje i škody vzniklé loupeží nebo loupežným přepadením.

Z cestovního pojištění jsou vyloučeny:

  • peníze v hotovosti, kreditní a platební karty, cennosti, cestovní šeky, cenné papíry, známky;
  • cestovní doklady.

UNIQA

Dle pojistných podmínek cestovní pojištění Uniqa pojišťovny, je odcizení zavazadel hrazeno pod pohrůžkou násilí nebo v souvislosti s ublížením na zdraví pojištěné osoby.

Z cestovního pojištění jsou vyloučeny:

  • peníze, šeky, platební karty, ceniny, vkladní knížky, cenné papíry, známky, jízdenky, letenky a jiné doklady, průkazy a oprávnění všeho druhu a klíče.

Ztráta cestovních dokladů je kryta z asistenčních služeb - Náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů.