Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Formulář registru silničních vozidel

Při změně vlastníka vozidla je nutné vůz nového majitele zapsat do registru vozidel. My se podrobněji podíváme, jaké informace je potřeba do formuláře uvést, aby pro vás bylo následné vyplňování mnohem snazší.

Formulář registru silničních vozidel

Nejdříve je nutná dohoda

Předtím, než se vůbec vydáte na úřad, je nutné se s kupujícím, případně prodávajícím, domluvit, zda u přepisu budete přítomni oba dva, nebo kdo komu vydá plnou moc. Převod a registraci doporučujeme udělat prodávajícímu, jelikož je to právě on, kdo za tento úkon v desetidenní lhůtě odpovídá a to pod možnou pokutou 50 000 korun.

Formulář registru silničních vozidel ke stažení zde.

Plná moc musí být úředně ověřená, například na poště, u notáře nebo Czech Pointu. Její součástí musí být identifikace obou osob a k jakému úkonu slouží.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Jednotlivé části formuláře

Vůbec první kolonkou k vyplnění je registrační značka vozidla. Tato první políčka ovšem vyplní úřad dle technického průkazu. Následují dvě části formuláře, v nichž údaje vyplňuje žadatel. V té první je to jméno, příjmení, rodné číslo, adresa pobytu a PSČ. Do zmíněných řádků samozřejmě patří informace o novém majiteli vozu. Následuje opět registrační značka, kterou tentokrát vyplní majitel.

Druhou část tvoří technické údaje o vozidle a jeho využití. Neobejdete se bez VIN kódu (identifikačního čísla vozidla), ale také kategorie, značky, druhu a typu vozidla. Následuje barva, číslo technického průkazu a číslo schválení technické způsobilosti. Účelem využití může být vozidlo taxislužby, silniční vozidlo s právem přednosti v jízdě, vozidlo půjčovny automobilů nebo vozidlo obecného užití.

Různé formuláře k registracím naleznete na stránkách Ministerstva dopravy ČR, včetně registrace historických a sportovních vozů.

Všechny dokumenty, které jsou k přepisu vozidla potřeba:

  • Doklad o technické způsobilosti vozidla
  • Doklad o technické prohlídce, jedná-li se o vozidlo, které již bylo provozováno
  • Protokol o evidenční kontrole vozidla, nejedná-li se o vozidlo nové
  • Doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
  • Doklad o povolení k pobytu, doklad o udělení azylu na území České republiky nebo doklad o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území České republiky
  • Potvrzení o zaplacení DPH v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie
  • Doklad totožnosti žadatele, je-li totožnost ověřována
  • zplnomocnění při zastupování; písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem nebo uznaným elektronickým podpisem zapisovaného vlastníka a zapisovaného provozovatele nebo plná moc podepsaná zmocnitelem v souladu se zákonem o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
  • Dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu o technické způsobilosti vozidla

Povinné ručení od prvního dne

Okamžitě po koupi vozidla je nutné sjednat si povinné ručení. K registraci vozidla totiž potřebujete zelenou kartu, která prokazuje existenci základního pojištění. S výhodným povinným ručením vám samozřejmě poradíme na stránkách Top-Pojištění.cz.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ