Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Povinné ručení na motocykl

Publikováno: 04.04.2016

Ani milovníky motocyklů nemíjí zákonem stanovená povinnost sjednání povinné ručení motocyklu. Je totiž ze zákona povinné pro každého majitele motorového vozidla. Do kategorie motocyklů spadají všechny jednostopé motorové dopravní prostředky. Kromě klasických motocykl§ tedy také skútry, motorová kola, motorové koloběžky, čtyřkolky nebo tříkolky.

Na co se povinné ručení na motocykl vztahuje?

Povinné ručení motocyklu nebo zákonné pojištění jsou nejčastěji používané pojmy pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Přesněji se jedná o povinně smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provozu vozidla. Povinné ručení poskytuje ochranu při ztrátě vzniklé v důsledku dopravních nehod a to řidiči, majiteli i provozovateli vozidla, které způsobilo škodu. Zákonem nejnižší limity pojistného krytí jsou stejně vysoké jako u osobních vozidel, tedy 35 milionu korun na zdraví a 35 milionu korun na majetek třetích osob.


Rizika krytá povinným ručením:

  • pojišťovna uhradí vzniklou škodu na zdraví a majetku třetích osob;
  • řidič je chráněn před hrazením vzniklé škody z vlastní kapsy;
  • I to nejlevnější povinné ručení na motorku vám zaručí klidnou jízdu;
  • asistenční služba zdarma, již v základním pojištění.

Nejlevnější povinné ručení na motocykl

Neztrácejte čas zjišťováním sazeb u jednotlivých pojišťoven. Nabízíme Vám nezávislé porovnání povinného ručení v jednoduché kalkulačce povinného ručení. Na základě zadaných vstupních parametrů o vašem motocyklu vám zdarma zobrazíme porovnání nabídek povinného ručení motocyklu osmi předních pojišťoven českého trhu, a to během okamžiku. Většina našich klientů vybírá povinné pojištění svého mazlíčka dle nejdůležitějšího kritéria, dle ceny. V rámci výběru bychom však měli zohlednit také limity pojistného plnění (výše maximálních částek, které pojišťovny vyplatí při pojistné události poškozeným) a také možnost připojištění.

Chcete-li ušetřit peníze, čas a snad i nervy, využijte našich služeb. Ať už jste mladí řidiči bez bonusů nebo zkušenější jezdci s bonusy, naše kalkulačka vám vždy nabídne povinné ručení motocyklu srovnané dle ceny, takže téměř okamžitě zjistíte, jaká pojišťovna Vám aktuálně nabízí nejvýhodnější cenu povinného ručení vašeho miláčka.

Výluky z povinného ručení

Každý pojištěný by měl znát pojistné podmínky povinného ručení a to ještě předtím, než smlouvu o pojištění uhradí. V opačném případě se může velmi snadno dočkat nemilého překvapení ve chvíli, kdy pojišťovna odmítne právem vyplatit pojistné plnění. Seznam výluk je vždy vyjmenován ve smluvních podmínkách. Seznámit se s nimi je proto pouze otázkou času a trpělivosti, kterou pojištění čtení smlouvy věnuje. Bohužel Češi nejsou příliš odpovědní a čtení smluv věnují průměrně pár minut. Pro úsporu času jsme si pro vás připravili seznam aktuálně platných výluk:

  • újma na vozidle, jehož provozem byla újma způsobena, jakož i na věcech přepravovaných tímto vozidlem;
  • újma, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla újma způsobena;
  • škoda vzniklá mezi vozidly jedné jízdní soupravy tvořené – motorovým vozidlem a přípojným vozidlem;
  • škoda, kterou je pojištěný povinen nahradit svému manželovi/ce nebo osobám s pojištěným žijícím ve společné domácnosti s výjimkou újmy, která má povahu ušlého zisku, jestliže tato újma souvisí s újmou na zdraví nebo usmrcením;
  • újma způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Autor: David Derka