Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění domácnosti – Nebytové prostory

Publikováno: 04.03.2016

Místem pojištění u pojištění domácnosti nemusí být nutně jen samotná domácnost, tedy trvale obývaný byt nebo dům. Málokdo ví, že do svého pojištění domácnosti může zahrnout i pojistnou ochranu nebytových prostor, jenž k bytu náleží. Připravili jsme pro vás podrobný přehled kompletních informací.

Definice nebytových prostor

Za nebytový prostor lze považovat místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení. Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu nebo příslušenství nebytového prostoru ani společné části domu. Jedná se především o terasu, balkón, sklep nebo komoru.

Zabezpečení nebytových prostor

Velmi častou podmínkou pojišťoven je kvalitní zabezpečení nebytových prostor. Sklepní kóje, balkón či komora musí být uzamykatelné, smí je využívat pouze pojištěná osoba a musí se nacházet ve stejném domě jako pojištěný byt. Pokud dojde k odcizení vašeho majetku právě z nebytových prostor, bude pro výši pojistného plnění rozhodující právě stupeň a kvalita zabezpečení samotného nebytové prostoru, bez ohledu na zabezpečení vstupních dveří, kterého je např. sklepní kóje součástí. V případě rizika odcizení musí být vždy prokazatelná překážka zabezpečení, kterou v rámci pojistné události bylo nutné překonat (mříže, petlice, visací zámek, bezpečnostní zámek). Dle zabezpečení se mohou limity pojistného plnění nebytových prostor pohybovat od 5 až do 500 tisíc korun.

Výluky z pojištění nebytových prostor

Při  sjednání pojištění domácnosti, které zahrnuje i pojištění nebytových prostor, je vždy nutné pečlivě přečíst pojistné podmínky náležící k samotnému produktu pojišťovny. Rovněž mějte na paměti, že pojištění kryje v souvislosti s nebytovými prostory jen malé procento z celkové pojistné částky (nejčastěji mezi 2-5 %). Doporučujeme se také seznámit i výlukami z pojištění, kterými jsou nejčastěji elektronika, cennosti a umělecké předměty.

Společné prostory domu

Kočárkárny a kolárny panelového dobu, jenž jsou společnými prostory, jsou z pojištění vyloučeny. Přesto se však u vybraných pojišťoven můžete setkat s tím, že se pojištění na věci v těchto prostorách umístěných vztahuje, ale pouze za předpokladu, že jsou tyto věci uzamčeny k jinému předmětu, jenž je pevně spojen s nemovitostí (např. stupačky, radiátor, apod.). Limit pojistného plnění se pro případ odcizení takové věci pohybuje od 5 až do 10 tisíc korun.

Pojistné limity krytí pro riziko odcizení

Allianz pojišťovna

produkt Normal produkt Optimal produkt Exkluziv
Procento z pojistné částky 2 % z pojistné částky 5 % z pojistné částky 10 % z pojistné částky
Max. výše pojistného plnění 20.000 Kč 50.000 Kč 100.000 Kč
Navýšení 1 nelze o 150 tis. o 150 tis.
Navýšení 2 nelze o 200 tis. o 200 tis.
Navýšení 3 nelze o 300 tis. o 300 tis.

AXA Pojišťovna

produkt MINI Produkt KLASIK Produkt MAXI
Uzamčený prostor nepojištěno 2 % 5 %
Uzamčený prostor nepojištěno min. 5.000 Kč min. 10.000 Kč
Uzamčený prostor a dále: Vstupní dveře musí být zabezpečeny zadlabacím dozickým zámkem nebo zámkem s cylindrickou vložkou. nepojištěno 4 % min. 10.000 Kč
Uzamčený prostor a dále: Vstupní dveře musí být zabezpečeny zadlabacím dozickým zámkem nebo zámkem s cylindrickou vložkou. nepojištěno 10 % min. 20.000 Kč

Česká podnikatelské pojišťovna

 Stupeň zabezpečení limit pojistného krytí
,,0"* 20.000 Kč
,,1"* 500.000 Kč


*Stupeň zabezpečení ,,0":

Uzamčené vstupní dveře nesplňují ani stupeň zabezpečení ,,I". Okno, jiná prosklená část – např. prosklené balkónové dveře, větrací a sklepní okénka, střešní okna a vikýře, prosklené stěny s výjimkou skleněných cihel apod., nebo zvenku přístupný otvor (světlík apod.), jejichž dolní část je umístěna níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo nad přilehlými a snadno přístupnými konstrukcemi (schodiště, ochozy, pavlače, instalované lešenářské konstrukce, přístavky apod.) musí být uzavřené, zamknuté.

*Stupeň zabezpečení ,,1":

Vstupní dveře jsou uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem (tj. komplet tvořený bezpečnostním stavebním (zadlabacím) zámkem, bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním) nebo uzamčeny kombinací zámku s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostního kování nebo tzv. bezpečnostními dveřmi.

SPOČÍTAT POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

ČSOB Pojišťovna

Limit pojistného plnění pro nebytové prostory je stanoven na 50.000 Kč. Dveře sklepa musí být zavřené a uzamčené.

ERGO pojišťovna

Typ sklepa Max. limit pojistného plnění
Laťkový sklep 5.000 Kč
Standardní sklep 30.000 Kč
Zabezpečení nebytových prostor shodné se zabezpečením domácnosti 100.000 Kč
Nebytový prostor v domácnosti neomezeno

Generali

0. stupeň – do 10.000 Kč
Pojištěný prostor musí být uzamčen případně uzavřen sekčními či rolovacími vraty s elektrickým uzavíráním se zpětnou blokací proti otevření nebo uzamčenými výklopnými vraty.

2. stupeň do 50.000 Kč
Pojištěný prostor musí být uzamčený obezděný prostor pevně spojený s podlahou nebo se zemí a s pevným stropem. Vstupní dveře musí být zabezpečeny alespoň:

  • jedním bezpečnostním zámkem, nebo
  • zadlabacím dozickým zámkem, nebo
  • bezpečnostním visacím zámkem, nebo
  • sekčními či rolovacími vraty s elektrickým uzavíráním se zpětnou blokací proti otevření nebo uzamčenými výklopnými vraty, vybavenými mechanismem, který prokazatelně zabraňuje neoprávněné manipulaci a nadzdvižení vrat.

2. stupeň – do 100.000 Kč
Pojištěný prostor musí být uzamčený obezděný prostor pevně spojený s podlahou nebo se zemí a s pevným stropem. Vstupní dveře musí být pevné konstrukce a musí být zabezpečeny alespoň

  • bezpečnostním uzamykacím systémem, nebo
  • zadlabacím dozickým zámkem a bezpečnostním přídavným zámkem, nebo
  • vícebodovým uzamykacím systémem, nebo
  • sekčními či rolovacími vraty s elektrickým uzavíráním se zpětnou blokací proti otevření nebo uzamčenými výklopnými vraty a funkční PZTS (EZS) s detektory reagujícími na otevření vrat nebo detektory reagujícími na pohyb v pojištěném prostoru; vývod signálu musí být minimálně na 2 nezávislé mobilní telefony. PZTS (EZS) musí splňovat obecné podmínky předepsané pojistitelem pro PZTS (EZS).

3. stupeň – vyšší částka
Zabezpečení individuálně stanovené ve smlouvě. Není-li ve smlouvě sjednáno individuální zabezpečení, musí odpovídat minimálně 2. stupni zabezpečení pro nebytové prostory.

Kooperativa

Limit pojistného plnění pro případ odcizení majetku z nebytových prostor je stanoven na 10 % z pojistné částky. Nebytový prostor( obezděný nebo oplechovaný) však musí být vždy uzamčen.

Slavia

Limit pojistného plnění pro nebytové prostory je stanoven na 20.000 Kč. Dveře sklepa musí být zavřené a uzamčené.

Wüstenrot

Typ sklepa Max. limit pojistného plnění
1. stupeň – prostor je uzamčen 5.000 Kč
2. stupeň - obezděný prostor, bezp. zámek nebo zadlabací zámek 50.000 Kč
3. stupeň - obezděný prostor, bezp. uzamykací systém 100.000 Kč

VZP

Do limitu 300.000 Kč.

Prvek zabezpečení Kvalita prvku zabezpečení
dveře běžné
zámek dózický nebo bezpečnostní visací nebo zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou
prosklené uzavřeny zevnitř uzavíracím mechanismem

SPOČÍTAT POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

Autor: David Derka