Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění majetku a osob

Pojištění majetku a osob je důležitým nástrojem, který poskytuje ochranu proti nečekaným událostem a finančním ztrátám. Bezpečnost majetku a zdraví je v dnešním světě stále důležitější. Podíváme se proto na obě pojištění, která pomáhají chránit hodnotné statky i zdraví jednotlivců.

Co je to pojištění majetku a osob?

Pojištění majetku a osob je forma pojištění, která chrání fyzické a hmotné statky, jako jsou nemovitosti, vozidla, domácnost, podniková zařízení a další majetek, ale i zdraví osob. Nárok na pojistné plnění má pojistitel v případě, že dojde k poškození, ztrátě nebo krádeži pojištěného majetku, ale také v případě úrazu, zdravotních potíží nebo smrti jednotlivce a jeho rodiny.

Pojištění majetku a osob

Proč je důležité pojištění majetku a osob?

Výhodou tohoto pojištění je poskytnutí finanční kompenzace na obnovení nebo nahrazení poškozeného majetku a výlohy související s ošetřením, dlouhodobou zdravotní újmou nebo smrtí. Tímto způsobem pojistitel získává mnohem větší jistotu a ochranu proti finančním ztrátám v důsledku nepředvídatelných událostí, které se mohou přihodit kdykoliv.

K čemu slouží jednotlivá pojištění?

Každé z pojištění chrání něco jiného, a proto je důležité vědět, jaké jsou mezi nimi rozdíly.

Pojištění majetku a osob

Pojištění majetku

Jde o formu pojištění, která chrání fyzické a hmotné statky, jako jsou nemovitosti, vozidla, domácnost, podniková zařízení a další majetek. Mezi pojištění majetku se řadí například pojištění nemovitosti a domácnosti. Pomocí tohoto produktu můžete ochránit nejen svůj dům nebo byt, ale také veškeré zařízení uvnitř.

  • Pojištění nemovitosti:

Nemovitostí se rozumí samotná stavba, popřípadě stavby, které jsou její součástí (mohou stát u ní, nebo i samostatně). Jde o pevné části stavby, které jednoduše nejdou přenést, jako jsou stropy, podlahy, zdi, chodník, garáž, bazén nebo plot.

  • Pojištění domácnosti:

Domácnost naopak obsahuje předměty a technická zařízení, které přenést jdou a mohou být například ohroženy krádeží. V takovém případě můžete pojistit spotřebiče, elektroniku, ale i nábytek, hodnotné předměty, sportovní vybavení a spoustu dalšího. Pojištění domácnosti je ideálním produktem také pro ty, co bydlí v nájmech.

Pojištění osob

Chrání nejen jednotlivce a jeho rodinu v případě smrti nebo újmy na zdraví a majetku třetích osob. V podstatě jde o pojištění odpovědnosti a různé druhy životního pojištění. Některá životní pojištění obsahují i investiční příležitosti, možnost daňových odečtů a příspěvek od zaměstnavatele. Tato pojištění si můžete upravit podle sebe a vaší volby rizik.

Zásadní je u pojištění osob výše limitů pojistného krytí. Jde o nastavenou maximální částku, kterou pojišťovna v případě pojistné události vám nebo vaší rodině vyplatí. Díky tomu můžete sebe a své blízké finančně zajistit i na několik měsíců.

  • Pojištění odpovědnosti:

Pojištění odpovědnosti se velmi často sjednává společně s pojištěním majetku. V případě, že někdo z vaší rodiny způsobí škodu na majetku nebo újmu na zdraví třetí osoby, pojišťovna vám proplatí právě tyto náklady. Jedná se o pojištění majetku a odpovědnosti občanů.

Specifickým typem pojištění je pojištění odpovědnosti při výkonu povolání. Jde zejména o ochranu jednotlivce před náklady souvisejícími s žalobami, které mohou vzniknout v důsledku jeho profesionální činnosti. Takové chyby mohou nastat zanedbáním, nebo i nešťastnou náhodou.

  • Životní pojištění

Do základního životního pojištění lze zahrnout připojištění, jako jsou pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání, invalidita, ztráta soběstačnosti a dlouhodobá péče, úraz a trvalé následky, onemocnění, smrt.

  • Investiční životní pojištění:

Jde o pojištění pro případ smrti a dožití s investicí pojistného do podílových fondů. Zvolená investiční strategie i investiční riziko je na vaší straně, takže je v tomto případě dobré se orientovat v podílových fondech, nebo mít k dispozici dobrého poradce. Pojištění poskytuje možnost finančního plánování a zajištění díky růstu investic, ale i dědickou ochranu (zabezpečení blízkých pro případ vašeho úmrtí).

  • Kapitálové životní pojištění:

Kapitálové životní pojištění je forma životního pojištění, která poskytuje zajištění v případě smrti pojištěné osoby, spolu s možností akumulace finanční hodnoty v průběhu života. V rámci tohoto pojištění jsou platby pojištěného rozděleny na pojistné krytí a investiční složku. Část příspěvků se používá k placení pojistného krytí a zajišťuje finanční ochranu pro případ úmrtí. Zbylá část příspěvků je investována pojišťovnou a může růst v čase.

sROVNAT POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI