Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Autopojištění GAP i pro zánovní vozidla

Konečně jste si pořídili úplně nové vozidlo a tak máte radost z toho, že dalších pár let máte po starostech. Nechceme vám kazit radost, ovšem ruku na srdce. Všichni víme, že koupě nového vozidla není úplně nejlepší investicí do budoucna. Jeho provoz je vždy spojen s různě vysokými náklady a i po investicích v podobě oprav a pravidelných servisů, hodnota vozidla stále klesá. A to už vlastně ihned po zakoupení, stačí jen projet bránou autosalonu.

Povinné ručení GAP

Nejvíce hodnota vozidla klesá právě v prvních třech letech od jeho zakoupení, po této době může být jeho hodnota ponížena zhruba až na polovinu pořizovací částky. A kdy tuto skutečnost můžete pocítit nejvíce? Při nehodě s totální škodou nebo odcizení vašeho vozidla. Řešením je právě pojištění GAP.

Co je pojištění GAP?

Pojištění GAP je speciální připojištění k havarijnímu pojištění, které slouží jako pojištění pořizovací ceny vozidla právě na dobu výše zmíněných, nejvíce kritických, tří let. GAP je zkratkou pro Guaranteed Asset Protection, což můžeme přeložit jako Garantovaná ochrana majetku.

Toto připojištění je na českém pojistném trhu již pár let, ovšem větší oblibu si získává až v poslední době. Důvodem je zřejmě to, že nová auta jsou aktuálně mnohem dostupnější, než tomu bylo dříve a lidé o svých financích a investicích více přemýšlejí a preventivně hledají způsob, jak svůj majetek nejlépe ochránit.

Jak to funguje?

Pojištění GAP lze sjednat jako připojištění k havarijnímu pojištění a následně je uplatnit ve dvou případech - v případě totálního zničení vozidla nebo jeho odcizení (opravy od 80 % hodnoty vozidla). Jako totální škodu vozidla označujeme takové poničení vozidla, kde by náklady na opravu vozidla byly vyšší, než je jeho aktuální hodnota.

V případě, že dojde k pojistné události, při níž je vozidlo kompletně zničeno anebo odcizeno, je u havarijního pojištění standardně vyplaceno pojistné plnění pouze do výše obvyklé ceny - tj. ceny, kterou mělo dané vozidlo těsně před pojistnou událostí. A jak již bylo zmíněno výše, i když se bude jednat o vozidlo, které je v provozu třeba jen pár měsíců, může být rozdíl v hodnotě opravdu výrazný.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Pojistné plnění vám tedy nepokryje celkovou částku, kterou budete muset na nákup nového obdobného vozidla, vynaložit. A právě pro tyto případy se sjednává pojištění GAP. V případě pojistné události tedy v rámci havarijního pojištění obdržíte pojistné plnění v částce současné hodnoty vozidla, navíc ponížené o spoluúčast, pokud je v pojištění sjednána.

Připojištění GAP pak dorovná zbytek do původní pořizovací ceny vozidla. Vy si pak můžete bez dalších nákladů zakoupit podobné vozidlo odpovídající značky a hodnoty.

Příklad GAPu v praxi při totální škodě/odcizení po 1. roce:

Pořizovací cena 400 000 Kč
Aktuální cena 250 000 Kč
Spoluúčast 10 % 40 000 Kč
Náhrada z havarijního pojištění 210 000 Kč
Náhrada z GAP 190 000 Kč
Celkem Vám bude vyplaceno 400 000 Kč

Pzn.: totální škoda je oprava od 80 % hodnoty vozidla

Jaké jsou podmínky?

Jak již bylo zmíněno výše, pojištění GAP se sjednává jako připojištění k havarijnímu pojištění. Z tohoto důvodu je jeho platnost mimo jiné podmíněna i platností havarijního pojištění

Zpravidla se toto pojištění sjednává maximálně na dobu 3 let a ve většině případů pro zcela nová vozidla. Uplatnit jej lze pouze v případě totální škody na vozidle nebo jeho odcizení.

Jedná se o připojištění, které je vhodné sjednat si v případě pořízení nového vozidla jak z vlastních prostředků, tak při nákupu realizovaném na úvěr. Tím se vyhnete případně velmi nepříjemné situaci, kdy platíte úvěr na vozidlo, ve kterém reálně, z výše uvedených důvodů, nemůžete jezdit. Konkrétní podmínky včetně výluk z pojištění jsou pak samozřejmě součástí pojistných podmínek.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Kde si pojištění GAP sjednám?

Samozřejmě i u nás, v Top-Pojištění.cz máte možnost si sjednat produkt havarijního pojištění, ke kterému lze pojištění GAP jako připojištění sjednat.

Aktuálně se jedná o následující produkty:

  • Havarijní pojištění od pojišťovny Direct

Lze sjednat jako připojištění havarijního pojištění varianty allrisk pro vozidla kategorie M1, která nejsou v době vzniku pojištění starší než 60 dní od data první registrace a jejichž pořizovací cena nepřesáhne 2,5 mil. Kč.

Pojištění se sjednává pro případ totální škody na dobu maximálně 36 měsíců z důvodu dopravní nehody, střetu a poškození zvířaty, odcizení či vandalismu a poškozením přírodními živly. Limitem pojistného plnění je částka ve výši maximálně 50 % z pořizovací hodnoty vozidla.

  • Produkt Premiant u havarijního pojištění ČSOB Pojišťovny

V tomto případě se jedná o součást havarijního pojištění v případě, že je sjednán produkt Premiant. Tento produkt lze sjednat pro vozidla v max. stáří 2 roky (tj. rok počátku pojištění mínus rok uvedení vozidla do provozu = 2). Pojištění pozbývá účinnosti uplynutím 5ti let stáří předmětu pojištění.

Přesné podmínky pojištění GAP u těchto produktů naleznete v pojistných podmínkách. Pro pojišťovnu Direct zde, pro pojišťovnu ČSOB zde.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ