Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Cestovní pojištění sleva

Ke sjednání cestovního pojištění už dnes není třeba navštěvovat žádné pobočky! Cestovní pojištění je možné sjednat a objednat v klidu z pohodlí domova. Objednávku pak snadno zaplatíte například svou platební kartou online, čímž zaručíte okamžitou platnost svého cestovního pojištění. Alternativně je samozřejmě možné platit pojistné bankovním převodem. Pohodlné je, že rozhodující pro platnost pojištění je pak už datum odeslání platby, nikoli až datum připsání platby na účet zprostředkovatele.

banner leto

Cestovní pojištění se slevou až 60 %

Sjednáním cestovního pojištění online přes kalkulačku se Vám otevírají tyto možnosti:

  • komplexní porovnání cestovního pojištění do celého světa
  • jistotu na cestách: asistenční služba ke každému cestovnímu pojištění je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
  • užitečné služby na cesty: pojištění úrazu, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti nebo například storno cesty
  • pohodlné vychytávky: pojištění rekreačních a zimních sportů již v základním cestovním pojištění
  • možnosti navíc: připojištění rizikových i extrémních sportů

Obsahuje

Pojištění léčebných výloh

Základem cestovního pojištění je úhrada léčebných výloh na ošetření v případě, že v zahraničí onemocníte nebo utrpíte úraz. Z tohoto pojištění za vás pojišťovna uhradí náklady za ošetření, hospitalizaci, léčení, výlohy na léky, nezbytné převozy apod. Součástí pojištění zpravidla bývá i repatriace či převoz tělesných ostatků v případě úmrtí pojištěnce. Některé pojišťovny nabízejí i úhradu nákladů na přivolání a pobyt opatrovníka - blízké osoby.

Úrazové připojištění

Rozšíření cestovního pojištění o úrazové pojištění zahrnuje pojistné plnění v případě trvalých následků úrazu, smrt na následky úrazu a odškodné. Pojistné plnění je vypláceno pojištěnému po návratu z cesty nebo případně pozůstalým osobám. V případě, že již máte úrazové pojištění např. u životního pojištění, pojistné plnění se sčítá a můžete jej čerpat současně od několika i různých pojišťoven.

Pojištění zavazadel

Pojištění zavazadel se vztahuje na věci osobní potřeby, které se obvykle berou s sebou na cestu. Za věci osobní potřeby je možné považovat např. oblečení, obuv, toaletní potřeby, apod., které pojištěnému patří nebo si je prokazatelně pořídil v průběhu dovolené. U některých pojišťoven je v rámci pojištění zavazadel zahrnuta i elektronika, tedy osobní počítače, mobilní telefon a fotoaparáty. Z pojištění jsou naopak většinou vyloučeny peníze v hotovosti, jízdenky, letenky, nosiče záznamů – filmy, videokazety, CD a diskety. Ve výlukách naleznete i šeky, cenné papíry, ceniny, klenoty a jiné cennosti nebo např. starožitnosti a věci umělecké hodnoty.

Pojištění odpovědnosti za škodu

V případě, že někomu způsobíte zdravotní nebo materiální újmu, jste za ni odpovědní a je vaší povinností postiženému uhradit náklady. Před náhradou vzniklé škody vás může ochránit připojištění odpovědnosti za škodu. Pokud je součástí vaší pojistné smlouvy cestovního pojištění i připojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví a majetku třetích osob, pak pojišťovna uhradí neúmyslně způsobenou škodu za vás. Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného vzniklou: na zdraví nebo na životě poškozeného, včetně náhrady za bolestné a náhrady smrti; poškozením, zničením nebo ztrátou věci; jako ušlý zisk a v důsledku snížení společenského uplatnění. Z praxe se nejčastěji jedná o případy poškození hotelového vybavení a srážky lyžařů na sjezdovkách. Limity pojistného krytí z připojištění odpovědnosti za škodu jsou dány u každé pojišťovny jinak (škody na zdraví až do výše 3.000.000 Kč, škody na věci až do výše 2.000.000 Kč, škody na ostatní věci až do výše 500.000 Kč).

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POJIŠTĚNÍ NA CESTY