Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Změny v převodu vozidel od 1.1.2015

Publikováno: 16.01.2015

Od nového roku vstupuje v platnost novela č. 239/2013 Sb. zákona č. 56/2001 Sb., která upravuje fungování registru vozidel. Tato novela znamená konec tzv. ,,polopřevodů" a nová rizika pro majitele vozidel, jejichž vozidla jsou dlouhodobě dočasně vyřazena z provozu.

Co je polopřevod

Situace, kdy prodávající odhlásí vozidlo na nového majitele, případně jen odhlásí, ale nový majitel si jej ještě na sebe nepřihlásil. Vozidlo v registru existuje, má SPZ a zákonné pojištění (povinné ručení). Tohoto nejčastěji využívají autobazary nebo majitelé starších vozidel, na která se vztahuje nutnost uhradit ekologický poplatek.

Zákon však nikdy nedovoloval nedokončit převod z jednoho vlastníka na nového. Nový majitel měl vždy povinnost do 10ti pracovních dnů vozidlo přihlásit na sebe. Nově dojde k důslednějšímu vymáhání splnění této již zavedené povinnosti.

Pokud nebude vozidlo přihlášeno do 30.6.2015, dojde k jeho vyřazení z registru vozidel k 1.7.2015 a vozidlo úředně zanikne. Takovéto vozidlo již nebude možné provozovat na pozemních komunikacích a současně již nepůjde nikdy přihlásit.

Přepis vozidla v registru

Od 1.1.2015 je nutné, aby žádost o přepis vozidla podávali obě strany společně, a to na základě společné žádosti na jednom obecním úřadě. Tomuto se lze vyhnout prostřednictvím plné moci. Prodávající může udělit plnou moc kupujícímu na převod vozidla. Není důvod, aby prodávající musel cokoliv dál řešit. Plná moc musí mít úředně ověřený podpis prodávajícího, čehož dříve nebylo třeba.

Čištění registru vozidel

Dříve bylo možné dočasně vyřadit vozidlo z registru na 12+6 měsíců. Od 1.1.2015 bude i nadále možné vyřadit vozidlo z registru na základě žádosti vlastníka, ale pouze na 12 měsíců. Vlastník vozidla odevzdá Osvědčení o registraci vozidla (ORV), Velký technický průkaz (TP) a registrační značky.

Dále je vlastník vyřazeného vozidla povinen zajistit tyto skutečnosti:

  • zabezpečit vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí
  • neodstraňovat podstatné části vyřazeného vozidla například karosérii s vyznačeným identifikačním číslem nebo motor

Trvá-li vyřazení vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník povinen oznámit obecnímu úřadu adresu místa, kde je vyřazené vozidlo umístěno a účel jeho využití. V případě porušení této povinnosti hrozí majiteli od 1.1.2015 pokuta ve výši 50.000 Kč viz §12 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb.

Zdroj: autoweb.cz, autorevue.cz, novela č. 239/2013 Sb.


Autor: Richard Kadlec