Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Vyjádření Union pojišťovny k CK Redgreentours

Publikováno: 31.07.2012

Před cca 6-ti týdny zkrachovala CK Redgreentours a této události byla věnována široká publicita. Obecně problematika úpadku cestovních kanceláří a odškodnění klientů je nyní velmi aktuální a diskutované téma. Poškození klienti, odborná veřejnost i široká veřejnost se zajímá o další osud poškozených a jejich odškodnění, zajímavá je i spolupráce resp. v tomto případě nespolupráce majitelů zkrachovalých CK při likvidačním procesu. Zkrachovalá CK Redgreentours byla pojištěna pro případ úpadku CK u Union pojišťovny. logo Union

Pro poškozené klienty se jedná o drama se šťastným koncem neboť Union pojišťovna vyplatí odškodné v plné výši 100% oprávněných nároků a to i přesto, že majitel CK p.Hlinomaz s naší pojišťovnou naprosto nespolupracoval a situaci poškozených dále značně zkomplikoval.

Union pojišťovna zahajuje výplatu nároků poškozených klientů zkrachovalé CK Redgreentours.

Union pojišťovna k tomuto kroku přistupuje navzdory naprostému neposkytnutí součinnosti ze strany majitele zkrachovalé společnosti pana Jaroslava Hlinomaze. Ten neumožnil provedení požadovaného auditu účetnictví a od okamžiku oznámení platební neschopnosti CK s odpovědnými pracovníky Union pojišťovny nekomunikoval. Rovnež neprovedl potřebné formální úkony k tomu, aby soud mohl rozhodnout o úpadku CK. Díky zvýšenému úsilí Union pojišťovny, a.s. a součinnosti Městského soudu v Praze se proces likvidace pojistné události podařilo dovést do fáze, kdy je ke dni 18.7.2012 rozhodnuto o úpadku CK Redgreentours a je tak možno zahájit výplatu odškodnění poškozeným klientům. Klienti budou odškodněni v plně výši jejich oprávněných nároků. Odškodňování klientů tak Union pojišťovna zahajuje v rekordně krátkém čase – pouhých 6 týdnů od oznámení CK o její platební neschopnosti. Union pojišťovna tak urychlenou výplatou odškodného chce umožnit poškozeným klientům  absolvování jejich dovolené ještě v této sezóně.
Celkový počet poškozených klientů dosáhl 1100 a předpokládaná výše vyplaceného pojistného plnění činí více jak 14 mil.Kč. Union pojišťovna rovněž zajistila dokončení dovolené a bezproblémový návrat 118 klientů zkrachovalé CK Redgreentours zpět ze zahraničí. Celkové pojišťovnou vynaložené náklady na repatriaci těchto klientů byly vyčísleny částkou 742.000,- Kč

Zdroj: Union Pojišťovna, a.s., V Praze dne 20.7.2012

Autor: Richard Kadlec