Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Vliv legislativních změn na pojištění

Publikováno: 18.10.2013

Co všechno způsobí nový Občanský zákoník (NOZ) v pojišťovnictví?

  • Zdražení některých produktů pojišťoven
  • Změny procesů při uzavírání pojištění
  • Nejzazší termín uzavření pojištění

Především se bude jednat o zdražení některých produktů, zejména ale povinného ručení. Důvodem tohoto navýšení bude zaprvé vyšší administrativní náročnost pro pojišťovny. Zadruhé dojde ke zvýšení nákladů na odškodnění náhrady újmy na zdraví a možnost uplatnit náhradu újmy i pro třetí osoby. V neposlední řadě se do zdražení promítne i příspěvek 3% z přijatého povinného ručení do tzv. Fondu zábrany škod.

Nově dojde ke kompletnímu přepracování pojistných podmínek dle legislativy platné od 1.1.2014. Pojišťovny budou povinné vydat doklad o pojištění, tzv. ,,pojistku" nebo pojistný certifikát. Zájemce o pojištění bude muset s poskytovatelem pojištění (makléř, pojišťovna, agent, atd.) sepsat ,,pojistný zájem". Jedná se o oprávněnou potřebu ochrany před následkem pojistné události. Pojistitel musí nově pojištěného přehledně a detailně informovat nejen o kladech, ale i záporech jim vybraného pojištění.

V důsledku všech výše uvedených změn dojde k dočasnému omezení možnosti uzavřít pojištění. Tato změna se týká všech poskytovatelů pojištění (makléř, pojišťovna, agent, atd.). Nejzazší termín uzavření pojištění byl stanoven na 31.12.2013. Po tomto termínu se budou všechny uzavřené smlouvy řídit již novým Občanským zákoníkem.


Autor: Richard Kadlec