Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pozor na sjeté pneumatiky

Publikováno: 18.11.2014

Dopravní nehoda auta, na kterém jsou sjeté pneumatiky pod hodnotu stanovenou vyhláškou se vám nemusí vyplatit. V takovém případě nejsou pojišťovny povinny vyplatit majitelům vozidel vůbec žádné pojistné plnění. Nepomůže vám ani to, že váš vůz prošel státní technickou kontrolou bez problémů. Takovýto vůz je dle nejnovějšího rozhodnutí soudu technicky nezpůsobilý k provozu na pozemních komunikacích.

O této skutečnosti rozhodl Nejvyšší soud, když posuzoval spor majitele vozidla s Allianz pojišťovnou, která odmítla majiteli škodu ve výši 200 tisíc korun z havarijního pojištění proplatit. Pojišťovna Allianz uspěla se svým tvrzením (viz vyhláška č. 341/202 Sb.), že technický stav pojištěného vozidla je nevyhovující kvůli opotřebení předních pneumatik pod mez stanovenou právními předpisy. Ke stejnému závěru dospěla jak Policie, tak znalecký posudek.

Pneumatika

Pojišťovna Allianz má v pojistných podmínkách v rámci výluk uvedeno, že sjednané pojištění se nevztahuje na škody vzniklé na vozidle, které nebylo v době havárie způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Z tohoto důvodu pojišťovna odmítla majiteli vozu pojistku proplatit.


Vyhláška č. 341/2002 Sb. definuje závady, které ohrožují bezpečnost provozu a při nichž nesmí být užito vozidlo na pozemní komunikaci. Jedinou výjimkou je nouzové dojetí vozidla. Tato vyhláška mimo jiné upravuje hloubku dezénu, která nesmí být menší než 1,6 mm v případě letních pneumatik. Zimní pneumatiky pro osobní vozidla musí mít hloubku dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm.

Majitel vozidla se bránil argumentací, že jezdil vozidlem s platnou technickou kontrolou a také tím, že ,,sjeté pneumatiky" nejsou ve vyhlášce uvedeny přímo mezi závadami, které zapříčiňují nezpůsobilost vozidla k provozu na pozemních komunikacích. V vyhlášce jsou uvedeny jen závady na brzdovém systému nebo hrubé závady na řídícím ústrojí.

Nejvyšší soud však potvrdil názor pojišťovny a předchozích soudů. Podle zákona č. 56/2001 Sb. je silniční vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích i tehdy, pokud pro závady v technickém stavu bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu. Závady na vozidle, které ohrožují bezpečnost provozu, pak definuje vyhláška č. 341/202 Sb., která přímo zmiňuje i minimální hloubku dezénu a zakazuje provoz takových aut s výjimkou nouzového dojetí.

Pojem vozidlo nezpůsobilé k provozu je podle Nejvyššího soudu potřeba chápat v širším smyslu, nejen jako výsledek státní technické kontroly. Soud připomněl také obecnou prevenční povinnost - tedy předcházení škodám - podle občanského zákoníku.

Klienti by si tak měli detailně projít pojistné podmínky platné pro své pojištění. Kromě pojišťovny Allianz technickou nezpůsobilost vozidla zmiňuje mezi výlukami i pojišťovna Generali. Technická způsobilost je zde uváděna jako jedna z prevenčních povinností viz Nový občanský zákoník.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Zdroj: aktuálně.cz, opojisteni.cz

Autor: Richard Kadlec