Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pokuty a nehody - vyhněte se jim, poradíme Vám vše okolo

Publikováno: 11.11.2018

Oboje je nepříjemná situace vždy, pokutu ani zážitek z nehody si nepřeje nikdo z nás. Podíváme se na to, jaké nejčastější pokuty Vás mohou potkat aktuálně a také, jak obstát po nehodě, ať už jsme poškozený nebo viník.

Pojisteni-vozidel-pokuty

Co je bodový systém?

Bodový systém vydalo v podobě zákona Ministerstvo dopravy a je platný pro řidiče všech motorových vozidel na území České republiky. Nejvyšší hranice je stanovena na 12 bodů. Platí, že trestné body se sčítají, po dosažení maximální hranice 12 bodů dojde k odebrání řidičského průkazu na dobu až 18 měsíců. Pro vrácení řidičského průkazu je nutné absolvovat přezkoušení v autoškole.

Pokuty jsou nemilé, jaké nám nejčastěji hrozí? Odpoví platná tabulka bodového systému řidičů

Přestupek

Pokuta Kč

Zákaz činnosti

Bloková pokuta

Body

Zadržení ŘP

Řízení motorového vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost z důvodu požití alkoholu nebo jiné návykové látky 

(§ 125c odst. 1 písm. c)

25.000 – 50.000 1 - 2 roky Ne 7 Ano
Odmítnutí podrobit se vyšetření na alkohol nebo jiné návykové látky 

(§ 125c odst. 1 písm. d))

25.000 – 50.000 1 - 2 roky Ne 7 Ano
Řízení vozidla bez příslušného řidičského oprávnění

(§ 125c odst. 1 písm. e) bod 1.)

25.000 – 50.000 1 - 2 roky Ne 4 Ano
Další přestupky si můžete stáhnout zde.

Úplné znění zákona v paragrafovém znění hledejte na Portálu veřejné správy (portal.gov.cz).

Za co body získáte, a jak je naopak zase „ztratíte“

Najednou lze dostat maximálně 7 bodů, při více přestupcích současně se body nesčítají, ale přiděluje se počet bodů stanovený za ten nejzávažnější přestupek, který jste způsobili. Každý rok je řidiči bez přestupků smazány 4 trestné body a to automaticky. Pokud neprovedete žádný přestupek po dobu tří let, vaše bodové konto bude vynulováno. Novelizací zákona byly zrušeny jednobodové přestupky, celkový počet bodovaných přestupků je aktuálně 26 (dříve jich bylo 44).

To Vás bude zajímat, jak na výpis z bodového konta řidiče?

Výpis bodového konta získáte za poplatek osobně po předložení občanského průkazu na každé pobočce CzechPoint. To je tedy velmi snadné – stačí zajít na kteroukoliv poštu například, případně jej lze získat na obecním úřadě nebo magistrátu.

Jak postupovat v případě nehody, poradíme Vám krok za krokem

 1. Pokud nejste při dopravní nehodě vážně zraněni nebo v šoku, zapněte varovná světla, oblečte si reflexní vestu a ostatním vašim cestujícím. Zabezpečte místo nehody, a to výstražným trojúhelníkem nebo i jinak (máváním praporkem, kusem výrazné látky).
 2. Prověřte, zda jsou na místě nehody zranění a pokud ano, poskytněte jim první pomoc a zavolejte záchrannou službu (tel. 155 nebo 112 téměř po celé Evropě). Pozor: při nepřivolání záchranné služby, neposkytnutí první pomoci zraněnému a útěk z místa nehody můžou být předmětem trestního řízení vedeného proti Vám!
 3. Kdy hlásit nehodu Policii? Nehodu jste povinni hlásit policii, jestliže: dojde k zranění či úmrtí osob nebo dojde k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 100.000 Kč nebo dojde ke hmotné škodě nižší než 100.000,- Kč a nebo se případně nedohodnete s účastníkem nehody na zavinění nebo hmotná škoda byla způsobena na majetku třetí osoby.
 4. Zdržte se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření nehody, zejména přemístění vozidel. Musí-li se však situace vzniklá nehodou změnit, vyznačí se situace a stopy na vozovce. Nepijte alkohol v žádném případě, i když budete pod vlivem stresu, nepoddávejte se situaci!
 5. Pokud nejste povinni hlásit dopravní nehodu policii, musíte se s druhým účastníkem nehody dohodnout na zavinění. Tuto dohodu doporučujeme učinit písemně a to nejlépe vyplněním formuláře „Evropský záznam o dopravní nehodě„, který je součástí povinné výbavy každého vozu. Můžete využít i volného listu papíru. Vždy musí být učiněna a oběma stranami podepsána dohoda o zavinění nehody.
 6. Vždy si zapište jména a adresy řidičů ostatních havarovaných vozidel a svědků dopravní nehody. Případně pořiďte fotografie z místa nehody, zajistěte výpovědi svědků.
 7. Přivolejte asistenční službu – pokud je po nehodě Vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte vždy asistenční službu své pojišťovny! Pokud jste viníkem nehody, téměř vždy je odtah nepojízdného vozidla součástí Vašeho havarijního pojištění. Většinou jsou asistenční služby součástí i Vašeho povinného ručení/pojištění odpovědnosti, pak volejte asistenční službu pojišťovny, u které máte uzavřeno povinné ručení. Asistenční službu své pojišťovny volejte i v případě, kdy si nebudete jisti dalším postupem, rádi Vám poradí optimální postup!

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

 1. Číslo telefonu na asistenční službu máte zpravidla uvedeno na asistenční kartě. Pokud nejste viníkem nehody, máte nárok na úhradu asistenční služby z povinného ručení viníka dopravní nehody. Nepřijímejte zbytečně nabídku poskytnutí asistenčních služeb od poskytovatelů, kteří se náhodně objeví na místě dopravní nehody a nejsou smluvními asistenčními službami Vaší pojišťovny, eventuálně smluvními asistenčními službami pojišťovny viníka nehody.
 2. Pokud jste nehodu nezavinili Vy, ale někdo Vám způsobil škodu svým vozidlem, u pojišťovny viníka uplatníte nárok na náhradu škody. Požadujte na řidiči tohoto vozidla předložení občanského nebo řidičského průkazu a zejména dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelenou kartu) a opište si tyto údaje: jméno, příjmení a bydliště řidiče + jméno a příjmení (resp. název firmy) a bydliště (resp. sídlo) vlastníka vozidla + typ a SPZ jeho vozidla  + údaj, u které pojišťovny je viník dopravní nehody pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu z provozu vozidla (povinné ručení) – zapište si kromě jména a adresy pojišťovny i číslo tohoto dokladu o pojištění (zelené karty). U této pojišťovny uplatněte nárok na náhradu škody.
 3. S uplatněním svého nároku na pojistné plnění a dokumentací prokazující odpovědnost za škodu řidiče nebo provozovatele jiného vozidla se obraťte na pojišťovnu viníka dopravní nehody. Zde specifikujte, prokažte a doložte Vám vzniklou škodu. V případě, že viník není pojištěn, obraťte se na Českou kancelář pojistitelů, která poskytne plnění z garančního fondu, k tomuto určenému. Zde specifikujte, prokažte a doložte Vám vzniklou škodu.
 4. Pokud Vám viník nehody odmítne jakékoli údaje sdělit, můžete tyto údaje sami hledat podle SPZ v databázi České kanceláře pojistitelů na webu www.ckp.cz, nebo se obrátit na Českou kancelář pojistitelů přímo a tam Vám údaje o pojistiteli podle SPZ sdělí: Česká kancelář pojistitelů, ulice Štefánikova 32, 15000 Praha 5, telefon + 420 221 413 111, e-mail: info@ckp.cz, fax: +420 221 413 110.
 5. Pokud viník z místa nehody ujede, nahlašte tyto skutečnosti Policii ČR. Se záznamem z Policie ČR se pak obraťte opět na Českou kancelář pojistitelů, která i v těchto případech poskytuje plnění z garančního fondu v podobných případech.
 6. Pokud je vozidlo viníka registrováno na území cizího státu, opište si též číslo zelené karty a její časovou platnost (kompletní údaje z její rubriky č. 3 a 4) nebo číslo dokladu o hraničním pojištění tohoto vozidla a pokud možno opatřete fotokopie těchto dokumentů.
 7. Pokud jste nehodu zavinili Vy a tudíž za škodu způsobenou provozem vozidla odpovídáte vy (jste viníkem nehody), doložte bez zbytečného odkladu poškozenému údaje potřebné pro uplatnění práva poškozeného na náhradu škody.
 8. Oznamte neprodleně škodu Vaší pojišťovně.

Komplexní pojištění pro vaše auto

 • Z doporučených pojištění vašeho vozu se vám na každou cestu autem bude hodit povinné ručení s havarijním pojištěním.
 • Povinné ručení vás chrání před hrazením škod, které byste způsobili provozem svého vozidla třetím osobám na jejich zdraví nebo majetku. Optimální limity pojistného krytí jsou 50 mil. korun na majetek a 50 mil. Kč na zdraví, pro cesty do ciziny optimálně mít vždy limity vyšší dle nabídky jednotlivých pojišťoven, což lze jen doporučit. Součástí pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na pozemních komunikacích jsou často také asistenční služby v základním rozsahu.
 • Naopak havarijní pojištění kryje škody, které jsou v rámci stanovených rizik způsobeny na vašem vozidle. Havarijní pojištění si můžete sjednat ve variantě ALLRISK, kdy jsou pojištěna všechna rizika, konkrétně odcizení, havárie, živel a vandalismus. Je-li vaše vozidlo starší nebo nechcete-li mít havarijní pojištění sjednáno komplexně, jsou pro vás připraveny varianty, např. havárie a živel.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Autor: tým marketingu Top-Pojištění.cz