Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění vozidel pro cizince

Publikováno: 29.11.2013

  • povinnost pojistit cizozemské vozidlo pří vstupu na území ČR – tzv. HRANIČNÍ POJIŠTĚNÍ
  • výjimkou je řidič cizozemského vozidla, který je držitelem zelené karty, vydané pojišťovnou v cizím státě s platností na území ČR nebo řidič, jehož odpovědnosti je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu
  • hraniční pojištění lze získat od ČKP, kterou zastupuje Kooperativa pojišťovna, a.s., jejíž prodejní místa naleznete zde

Hraniční pojištění

  • vzniká zaplacením pojistného
  • lze sjednat nejméně na dobu 15 dní
  • provozováním bez platného pojištění se vystavujete nebezpečí zaplacení trojnásobku jinak splatného pojistného, nejméně však 10 000 Kč
  • ceník hraničního pojištění naleznete zde
  • se vztahuje na způsobení škody provozem cizozemského vozidla, k němuž došlo na území České republiky nebo na území jiného členského státu Evropské unie
  • je definováno Zákonem č. 168/1999 Sb. v § 14 – Hraniční pojištění

Doporučení

Pokud je pobyt cizince dlouhodobější, je výhodnější si zažádat u Policie ČR o Změnu RZ na vozidlo pro cizince trvale žijící v ČR (je nutné počítat s proclením a zdaněním vozidla). Následně si  může cizinec sjednat standardní pojištění odpovědnosti u jakékoliv tuzemské pojišťovny.

Provoz cizozemského vozidla na území ČR je podmíněn

A. registrací vozidla v ČR
B. platnou zelenou kartou vydanou pojišťovnou v cizím státě s platností na území ČR
C. sjednáním a zaplacením hraničního pojištění

*zdroj: ckp.cz, zákon č. 168/1999 Sb.

Autor: Richard Kadlec