Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Kruhové objezdy: vše zůstává při starém

Publikováno: 22.04.2016

Novela silniční vyhlášky vnesla na začátku roku 2016 na kruhové objezdy velký chaos, zvýšila nehodovost a častější využití pojištění vozidel. Nová vyhláška č. 294/2015 Sb. , která upravila zákon o provozu na pozemních komunikacích, změnila přednost v jízdě na některých kruhových objezdech. Po čtyřech měsících testování nových předností v jízdě na kruhových objezdech, ministerstvo dopravy tento nesmysl opravuje.

Kruhové objezdy

Okružní křižovatka, rondel, kruháč nebo kruhovka. Hovorový název kruhového objezdu je pro každého řidiče specifický, avšak pravidla silničního provozu, kterými se zde provozovatelé vozidel řídí jsou stejná. Kruhový objezd je typ objízdné křižovatky zpravidla kruhového tvaru, který rozděluje křižovatku do několika jednoduchých křižovatek kolem kruhu uprostřed. Jedná se o bezpečnější typ křižovatek, jenž přirozeně zpomaluje rychlost jízdy účastníků silničního provozu a zamezuje čelním střetům vozidel. V dnešní době jsou kruhové objezdy v mnohých městech a obcích přímo architektonickou chloubou.

Historie kruhových objezdů

Nejstarší kruhové objezdy jsou známy již prehistorických dob. Místem s velkou historií staveb okružních křižovatek jsou Spojené státy americké, i když se jednalo o rozlišné křižovatky a ne příliš podobné dnešním kruhovým objezdům. Ačkoli byl ve Spojených státech amerických postaven první jednosměrný kruhový systém na světě, upadly v padesátých letech 20. století dopravní okruhy v této zemi v nepřízeň.

Kruhové objezdy v České republice

Kruhový objezd dominující Praze najdeme v Dejvicích, na Vítězném náměstí. ,,Kulaťák" má dva jízdní pruhy s dalším odbočovacím. Celý kruhový objezd protínají ve třech místech tramvajové koleje, takže pro řidiče neznalého místních poměrů může být jeho průjezd obtížný.

Nedaleko vlakového nádraží v Havířově můžeme projet nejstarším kruhovým objezdem v Česku, zvaným ,,Rondel", jenž je netypicky kombinován částečným řízením světelnou signalizací. Tato křižovatka patří mezi největší úrovňové a byla vybudována v 60. letech 20. století.

Českou republiku zdobí také několik kruhových objezdů s fontánami, např. v Olomouci nebo Lázních Bohdaneč.

Legislativa

Kruhové objezdy napomáhají k bezpečnému a plynulému provozu na komunikacích. I když na takovýchto křižovatkách platí podstatně jednodušší pravidla silničního provozu, je nutné je znát a řídit se jimi. Stejně jako u obyčejných křižovatek musí řidič dbát zvýšené pozornosti i opatrnosti před vjezdem a střízlivým okem vyhodnotit situaci na objezdu. To, že řidič 30 m před vjezdem vidí volné pole působnosti, ještě vůbec neznamená čistý průjezd. Při vjezdu na kruhový objezd je zakázáno upozorňovat na změnu směru jízdy signalizací, protože je jasné, kterým směrem se vozidlo vydá -- doprava. Řidič vozidla nesignalizuje ani při jízdě po kruhovém objezdu, jízda po něm se považuje za přímou. Signalizace je povolena pouze před výjezdem a při výjezdu z kruhového objezdu tak, aby řidiči vozidel, kteří chtějí na kruhový objezd vjet, věděli, že je vyjíždějící vozidlo již nemůže ohrozit. Druhým případem, kdy máme rozhodně blikat, je při přejíždění mezi pruhy ve vícepruhovém objezdu.

Změna přednosti v jízdě

Od ledna roku 2016 vás na kruhovém, objezdu mohla překvapit dopravní značka, jenž upravovala přednost vozidel zprava. To v praxi znamenalo, že vozidla jedoucí po kruhovém objezdu byla na plynulosti provozu omezena a musela dát přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím na kruhový objezd. Tato změna zvýšila nehodovost a častější využití krytí škod z povinného ručení.

Ministerstvo dopravy nyní napravuje nejistotu, kterou na kruhové objezdy vnesla novela vyhlášky upravující provoz na těchto křižovatkách. Vydáním metodického pokynu se upřesnila novela vyhlášky. Ta stanovila obcím možnost rozhodnout se, zda dopravní značky upravující přednost na kruhový objezd umístí, nebo zde zůstane přednost určena standardně pravidlem pravé ruky. Z instrukce metodického pokynu vyplývá, že v naprosté většině případů je nezbytné umístit k dopravní značce ,,Kruhový objezd" také dopravní značky upravující přednost, tedy ,,Stůj, dej přednost v jízdě!" nebo ,,Dej přednost v jízdě!". Nesmí tedy jednoznačně dojít k narušení plynulosti provozu po pozemních komunikacích.

Pokud by ve zcela výjimečných případech bylo zvažováno stanovení dopravní značky kruhový objezd samostatně, je třeba velmi podrobně odůvodnit, proč v daném případě nedochází k rozporu se zásadami podle § 78 zákona o silničním provozu a provést rovněž důkladnou konzultaci s Policií ČR coby dotčeným orgánem.

Závěrečná shrnutí

Ministerstvo dopravy vysvětluje, že nejasnosti v problematice přednosti na kruhových objezdech vznikly až po uvedení novinek pro rok 2016 do praxe a metodickým pokynem uklidňuje řidiče. Dosavadní praxe zůstává potvrzena a pro řidiče se tak nic nemění. Na českých kruhových objezdech znovu platí přednost vozidel přejíždějících po kruhovém objezdu, před vozidly přijíždějícími na křižovatku.

Autor: David Derka