Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Novinky na silnicích pro rok 2016

Publikováno: 08.04.2016

 Nové dopravní značky a dálniční známky, změny v pravidlech silničního provozu a povinnost reflexních prvků – první čtvrtina roku 2016 s sebou přinesla velké množství změn nejen pro motoristy. Podrobný přehled těch vůbec nejdůležitějších novinek roku 2016, které byste zcela jistě měli znát, jsme pro vás připravili do stručného článku.

Reflexní prvky

Dálnice a rychlostní silnice

Začátkem roku 2016 začalo platit nové pojetí dálniční sítě, v rámci kterého byly téměř všechny rychlostní silnice přeznačeny na dálnice a značka Silnice pro motorová vozidla (auto na modrém podkladu) bylo uvolněna pro silnice I. třídy, na kterých je bezpečné a vhodné zvýšit maximální rychlost z 90 km na 110 km/h. Nové pojetí dálniční sítě přineslo jednodušší značení a větší komfort pro řidiče díky zvýšení na 110 km/h na vybraných úsecích silnic I. třídy.

Nové dálniční známky

Nové dálniční kupóny na celý rok 2016 pro auta do 3,5 tuny, jste si mohli zakoupit již v prosinci roku 2015. Dálniční známky dostaly nový design, roční kupón tvoří červený kruh, měsíční zase modrý čtverec a desetidenní žlutý trojúhelník. I přesto, že na dálničních kuponech byly posíleny ochranné prvky, k jejich zdražení nedošlo.

S novým značením dálnic a silnic přišla i jistě vítaná změna pro ty, kteří musejí využívat krátký úsek dálnice, ale přijde jim zbytečné kupovat si kvůli tomu dálniční známku. Celkem 45 km úseků na dálnicích D1, D3, rychlostních silnicích R6 a R10 bylo vyjmuto z časového zpoplatnění. Aktuálně po nich tedy projedete i bez dálniční známky bez pokuty.

Nové dopravní značky

Od ledna 2016 si rovněž můžete všímat nových dopravních značek. Jedná se například o dopravní značku označující nízkoemisní zónu, dopravní značku vyznačující městský okruh nebo značky nabádající k dodržování bezpečného odstupu či značky upozorňující na pohyb konkrétní zvěře na silnici. Jedná se zejména o vyobrazení koní, divokých prasat nebo třeba žab. Jiné značky zase informují o výskytu vozítek segway.

Přednost v jízdě na kruhovém objezdu

Kruhové objezdy napomáhají k bezpečnému a plynulému provozu na pozemních komunikacích. Stejně jako u ,,obyčejných" křižovatek musí řidič dbát zvýšené pozornosti i opatrnosti před vjezdem a střízlivým okem vyhodnotit situaci na objezdu. Způsob jízdy a přednosti při jízdě po kruhovém objezdu jsou upraveny zákonem o provozu na pozemních komunikacích, v § 22 - Jízda křižovatkou. Již samotné zařazení v tomto paragrafu naznačuje, že jízda kruhovým objezdem není nic odlišného od běžné křižovatky.

V případě kruhového objezdu platí klasické dopravní značky - Dej přednost v jízdě a Stůj, dej přednost v jízdě. Pokud na příjezdových komunikacích do kruhového objezdu nejsou tyto značky osazeny, platí přednost zprava. Je tak zřejmé, že ono kdysi uznávané pravidlo, které přiznávalo přednost v jízdě vozidlům jedoucím na kruhovém objezdu, již neplatí. Jediné co platí, jsou dopravní značky. Značka ,,Kruhový objezd" tedy nijak neupravuje přednost v jízdě a je jen příkazovou značkou, která ukazuje způsob, resp. směr, jízdy křižovatkou. Přednost v jízdě je i na kruhovém objezdu vždy dána značkami upravujícími přednost nebo předností zprava.

Povinnost nosit reflexní prvky

Dne 20. února vešla v platnost novela zákona 361/2000 Sb., o silničním provozu. Chodci mají nově povinnost nosit reflexní prvek, pokud se za snížené viditelnosti pohybují mimo obec po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením. Cílem je především prevence vážných a smrtelných nehod, způsobených tím, že chodec nebyl na silnici dostatečně viditelný.

 

Autor: David Derka