Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Koronavirus: ERGO – nejčastější dotazy cestování

Publikováno: 06.06.2020

V ERGO pojišťovně intenzivně sledujeme situaci kolem koronaviru COVID-19 a rádi bychom Vám tímto pomohli s ujasněním otázek ohledně platnosti cestovního pojištění ERGO a TOP cestovního pojištění. V dalším textu se proto formou otázek a odpovědí snažíme odpovídat na nejčastější dotazy a nejasnosti spojené s aktuální situací a naším cestovním pojištěním.

CSA platba

1. Mohu nyní vycestovat z ČR?

Ano, cestovní pojištění u ERGO pojišťovny se od 2. června opět vztahuje na všechna území cizích států či konkrétních oblastí a to i v souvislosti s pandemií onemocnění COVID 19 (viz Veřejný příslib s platností od 2. 6. 2020). Podmínkou je dodržení místních pravidel určených pro vstup na území cizího státu či konkrétní oblasti.

Cestovní pojištění online

 2. Mohu si nyní sjednat cestovní pojištění?

Ano, to samozřejmě můžete. Naše cestovní pojištění lze sjednat pro případ léčebných výloh v zahraničí, s volitelným připojištěním občanské odpovědnosti, zavazadel a úrazu. V nabídce máme také připojištění rizikových sportovních aktivit a další.

3. Je možné sjednat si storno zájezdu?

Tato možnost je nyní dočasně pozastavena.

4. Kdy mohu kvůli koronaviru uplatnit sjednané pojištění storno zájezdu?

Pokud jste si sjednali připojištění storno zájezdu v době, kdy byla daná země podle MZV ještě bezpečnou z pohledu koronaviru, máte nad rámec našich pojistných podmínek nárok na plnění z pojištění storna zájezdu. Nejste si jisti? Kontaktujte nás a rádi to s Vámi ověříme.

5. Je možné se na riziko onemocnění koronavirem připojistit?

Ne, takové připojištění nenabízíme. Poskytujeme ale nad rámec pojistných podmínek případná pojistná plnění z léčebných výloh i v zemi nebo oblasti, kam správní orgán doporučil necestovat v souvislosti s pandemií onemocnění COVID 19. Podmínkou je, že pojištěný dodržel místní pravidla určená pro vstup na území cizího státu či konkrétní oblasti.

Pojištění se ale nevztahuje na:
  • úhradu jakýchkoliv nákladů v souvislosti s karanténou či jakýmikoliv preventivními opatřeními (včetně nákladů na opožděný návrat do ČR), která musí pojištěný podstoupit (například v důsledku onemocnění, v souvislosti s odepřením nástupu do dopravního prostředku z důvodů vykazovaní symptomů onemocnění pojištěným nebo dle požadavků jakýchkoliv veřejných orgánů a úřadů);
  • úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s omezením pohybu osob v ČR a zahraničí (například nutnost přesměrování, náhradní letenky, dodatečné náklady na ubytování apod.);
  • úhradu nákladů na testování onemocnění COVID 19 bez ohledu na důvod jeho provedení.

6.  Pokud mi CK zruší zájezd nebo sám odstoupím od cestovní smlouvy, mohu zrušit i cestovní pojištění?

Ano, pokud je zájezd zrušený a ještě jste nevycestoval, je možné cestovní pojištění před jeho počátkem vypovědět. Pokud dojde ke změně termínu zájezdu, změně destinace nebo délce pobytu, rádi se s Vámi domluvíme na úpravě cestovního pojištění.

Cestovní pojištění online

1. Jsem již v zahraničí, je možné, že mi odmítnete uznat cestovní pojištění?

Budeme hradit veškeré náklady, které cestovní pojištění pokrývá, a to včetně nákladů za lékařské ošetření spojené s případným onemocněním COVID 19.

Pojištění se ale nevztahuje na:
  • úhradu jakýchkoliv nákladů v souvislosti s karanténou či jakýmikoliv preventivními opatřeními (včetně nákladů na opožděný návrat do ČR), která musí pojištěný podstoupit (například v důsledku onemocnění, v souvislosti s odepřením nástupu do dopravního prostředku z důvodů vykazovaní symptomů onemocnění pojištěným nebo dle požadavků jakýchkoliv veřejných orgánů a úřadů);
  • úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s omezením pohybu osob v ČR a zahraničí (například nutnost přesměrování, náhradní letenky, dodatečné náklady na ubytování apod.);
  • úhradu nákladů na testování onemocnění COVID 19 bez ohledu na důvod jeho provedení.

 2. Jsem v zahraničí a místní úřady zde vyhlásí karanténu, na co mám z cestovního pojištění nárok?

Pokud budete muset neočekávaně zůstat déle v zahraniční z důvodu karantény, naše cestovní pojištění automaticky bezplatně prodloužíme na celou dobu, kterou budete muset strávit v karanténě. Stačí se pouze ozvat naší asistenční službě (kontakt +420 221 860 626 viz kartička k Vašemu cestovnímu pojištění).

Vaše případné léčebné výlohy a další náklady (např. pojištění odpovědnosti, zavazadel, atd.), které jsou pokryty cestovním pojištěním, také zůstávají pojištěny i po dobu prodlouženého pobytu z důvodu karantény.

Naopak další náklady na pobyt, ubytování, stravování, náhradní dopravu a ostatní náklady vzniklé bezprostředně v souvislosti s prodlouženým pobytem z důvodu karantény cestovním pojištěním pokryty nejsou.

3. Na co mám nárok po konci svého pojištění, pokud jsem stále v zahraničí z důvodu karantény?

Všem klientům, kteří se v zahraničí ocitnou neočekávaně v karanténě, jsme se rozhodli automaticky bezplatně prodloužit již sjednané cestovní pojištění a to v nezměněném rozsahu. Ozvěte se prosím pouze naší asistenční službě na čísle +420 221 860 626, aby počítala s garancí nákladů v zahraničí i po konci pojištění.

Pojištění si můžete i dobrovolně prodloužit, pokud si sjednáte bezprostředně navazující cestovní pojištění (např. on-line formou prostřednictvím našich webových stránek).

4. Uhradí mi cestovní pojištění ubytování a stravu i po konci pojištění?

Ano, pokud jste onemocněl v zahraničí během trvání pojištění (vyjma onemocnění COVID 19) a ani po jeho skončení nejste ještě schopný návratu do ČR.

Ne, pokud se u Vás během pobytu v zahraničí nevyskytl žádný zdravotní problém, nebo pokud jste v karanténě v souvislosti s onemocněním COVID 19 a pouze nemůžete odcestovat žádným dostupným způsobem (například repatriačními autobusy, vlaky nebo lety) zpět do ČR z důvodu nově vyhlášené karantény.

5. Pokud se nakazím koronavirem, bude mi cestovní pojištění hradit léčebné výlohy a asistenční služby?

V případě cesty do zahraničních Vám budeme hradit nad rámec pojistných podmínek pojistná plnění z léčebných výloh i v zemi nebo oblasti, kam správní orgán doporučil necestovat v souvislosti s pandemií onemocnění COVID 19.

Pojištění se nevztahuje na:
  • úhradu jakýchkoliv nákladů v souvislosti s karanténou či jakýmikoliv preventivními opatřeními (včetně nákladů na opožděný návrat do ČR), která musí pojištěný podstoupit (například v důsledku onemocnění, v souvislosti s odepřením nástupu do dopravního prostředku z důvodů vykazovaní symptomů onemocnění pojištěným nebo dle požadavků jakýchkoliv veřejných orgánů a úřadů);
  • úhradu jakýchkoliv nákladů souvisejících s omezením pohybu osob v ČR a zahraničí (například nutnost přesměrování, náhradní letenky, dodatečné náklady na ubytování apod.);
  • úhradu nákladů na testování onemocnění COVID 19 bez ohledu na důvod jeho provedení.

Cestovní pojištění online

6. Co když budu nemocný nebo v karanténě a cestuji sám s dětmi?  
(Totéž platí, pokud budou nemocní nebo v karanténě všichni dospělí a děti nikoliv.)

Pokud budete nemocný nebo v karanténě a nebudete se tak moci postarat o své nezletilé děti, které cestovaly do zahraničí s Vámi, uhradíme náklady na tzv. doprovázející osobu. Tedy osobu, která se o děti postará. V tomto případě hradíme náklady na cestu, ubytování i stravu, a to až do limitu 75 000 Kč.

7. Co když se ocitne v karanténě v zahraniční celá rodina?

Automatické prodloužení sjednaného cestovního pojištění samozřejmě platí pro všechny pojištěné osoby, které se v zahraničí ocitnou neočekávaně v karanténě (nemohou odcestovat žádným způsobem, tedy například ani repatriačními autobusy, vlaky nebo lety). Takto prodloužené cestovní pojištění je bezplatné a pokrývá vše ve stejném rozsahu jako původní cestovní pojištění. Ozvěte se prosím naší asistenční službě na čísle +420 221 860 626, aby počítala s garancí nákladů v zahraničí i po konci pojištění

8. Kdo mi poradí, kde se nechat ošetřit při podezření na koronavirus?

Ve všech případech, kdy potřebujete poradit nebo pomoct v zahraničí, se můžete obracet na naši asistenční službu na čísle +420 221 860 626, která je Vám k dispozici non-stop a samozřejmě v českém jazyce.

1. Co mám dělat po návratu ze zahraničí, pokud jsem nebyl nemocen?

Vzhledem k rychlému vývoji situace sledujte aktuální doporučení a informace Ministerstva zahraničí a Ministerstva zdravotnictví.

2. Co mám dělat po návratu ze zahraničí, pokud jsem byl jakkoliv nemocen nebo se necítím dobře?

Rozhodně co nejrychleji informovat telefonicky lékaře a vyžádat si další rady a instrukce.


Autor: David