Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Registr vozidel Praha

V Praze se nachází několik registrů vozidel, aby byly pro velký počet obyvatel zajištěny služby a informace v dostatečné kapacitě. Například, pokud potřebujete vědět, zda je vozidlo v evidenci povinného ručení nebo jej vyřadit z registru. Proto přinášíme přehled všech registrů a jejich služeb na území Prahy.

Registr vozidel Praha

Jednotlivé registry vozidel poskytují řadu služeb pro občany, kteří chtějí registrovat nové vozidlo, odhlásit vozidlo, vyřadit vozidlo z evidence anebo registrovat sportovní či historická vozidla. Agenda jednotlivých registrů se liší, detailní přehled o poskytovaných službách naleznete na webové stránce www.praha.eu/agenda-registr-vozidel

Agenda registrů:

  • Registrace nových a ojetých vozidel
  • Dočasné vyřazení vozidel - depozit
  • Trvalé vyřazení vozidel - likvidace
  • Příjem žádostí o přidělení nebo rezervací registrační značky nebo registrační značky na přání
  • Schvalování technické způsobilosti vozidel
  • Druhopisy poškozených velkých/malých technických průkazů
  • Vydávání paměťových karet vozidel a servisních paměťových karet
  • Vedení registru historických a sportovních vozidel
  • Výdej dat z registru vozidel
  • Úhrada ekologické daně a registrace vozidel zatížených touto daní

Povinné ručení online

 Typy správních poplatků a jejich výše

Správní poplatek* Poplatek
Registrace motocyklu do 50 cm3 300,-
Registrace motocyklu nad 50 cm3, motocykl s přívěsem, nebo postranním vozíkem, čtyřkolka, tříkolka 500,-
Registrace motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly 800,-
Registrace přípojného vozidla do 750 kg hmotnosti včetně 500,-
Registrace přípojného vozidla nad 750 kg hmotnosti 700,-
Registrace vozidla nabytého dědictvím Bez poplatku
Vyřazení vozidla z registru (depozit) 200,-
Ukončení vyřazení vozidla (vyzvednutí značek z depozitu) 1 000,-
Zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel**) Bez poplatku
Vydání tabulky registrační značky (za každou tabulku) 200,-
Vydání tabulky registrační značky se značkou již přidělenou (za každou tabulku) 600,-
Vydání tabulky registrační značky na přání (za každou tabulku) 5 000,-
Třetí značka na nosič kol 600,-
Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel 50,-
Vystavení duplikátu velkého nebo malého technického průkazu*** 100,-
Zapsání změny vlastníka vozidla po splacení leasingu 800,-
Výdej dat z registru silničních vozidel 50,-
Zapsání či zrušení leasingu 800,-
Trvalý vývoz vozidla 450,-
Firemní karta pro digitální tachografy 700,-

* dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
** nutné doložit protokol o ekologické likvidaci
*** při odcizení je nutné doložit dokumenty od policie ČR

Od poplatků souvisejících s registrací vozidla/motocyklu jsou osvobozeni držitelé ZTP a ZTP/P průkazu, rovněž mají tyto osoby přednostní právo být odbaveny na jednotlivých registrech vozidel.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Registry vozidel v Praze:

Praha 4

Začneme Prahou 4, jelikož se zde nalézá Magistrát hlavního města a tudíž i centrální instituce registrů vozidel. Pro různé úkony existují další pracoviště v ostatních městských částech a je potřeba se v jejich nabízených službách trochu vyznat. Registr vozidel Na Pankráci se nachází v Business Centru Vyšehrad a lze zde například provést vystavení a výměnu řidičského průkazu. Pro návštěvu je možné se rezervovat online na dva týdny dopředu.

Adresa: Business Centre Vyšehrad, Na Pankráci 1685/17, 140 00 Praha 4

Praha 3

Registr v Praze 3 se nachází na adrese Jarov, Osiková 2 a i zde je možné provést online rezervaci, v tomto případě ale nevyřizuje registraci a změny u vlastního vozidla prostřednictvím zmocněnce. Pracoviště dále neprovádí vyřazování vozidel z provozu a další záležitosti, při kterých je například potřeba technik

Adresa: Osiková 2, 130 00 Praha 3

Praha 6

V Břevnově na Radimove 39 vyřazení vozidla z registru již provádějí. Dále se zde registrují vozidla, přivezená ze zahraničí, nebo je schvalována technická způsobilost a technické změny na vozidle. Opět je možné se objednat online, ale bez využití zmocněnce.

Adresa: Radimova 2327/39, 169 00 Praha 6

Praha 9

I zde na Vysočanech, Na výběžku 11 můžete vozidlo z registru vyřadit a návštěvu rezervovat elektronicky bez využití zmocněnce. Také na Praze 9 můžete registrovat zahraniční vozidla

Adresa: Na Výběžku 11, 190 00 Praha 9

Praha 10

Pracoviště Bohdalec, Nad Vršovskou horou 88 vyřizuje stejné záležitosti stran registrace i vyřazení vozidel, ovšem k tomu můžete ještě žádat o vystavení druhopisu technického průkazu při jeho ztrátě či odcizení. Na této pobočce jsou dále registrována historická a sportovní vozidla a rovněž se provádí výdej zadržených osvědčení o registraci vozidla. Na stejné adrese je možné podávat hromadné žádosti a odbavovat zmocněnce s počtem 4 požadavků. Tyto hromadné podání ale neumožňují vyřídit vyřazení vozidla z provozu. 

Adresa: Nad Vršovskou horou 88, 100 00 Praha 10

Důležité

Je důležité vědět, že před samotnou registrací musíte mít sjednané povinné ručení a také projít STK. Zapsání musíte stihnout ve lhůtě dané zákonem-tj. do 10 pracovních dnů (jinak vám hrozí pokuta až 50 000 Kč), přičemž při registraci osobního vozidla uhradíte poplatek 800 Kč. Pokud se chcete dozvědět mnohem více o registraci vozidel, zkuste kliknout na náš článek, kde se tématu dále věnujeme.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ