Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Více pojistek na jednu událost. Aneb co je to vícenásobné pojištění.

Váháte mezi nabídkami dvou pojišťoven? Anebo třeba máte díky platebním kartám více cestovních pojištění? Přemýšlíte, jak by se v u pojistné události postupovalo v případě více uzavřených pojistek? Pojďme se na vícenásobné pojištění podívat trochu zblízka.

Váháte mezi nabídkami dvou pojišťoven? Anebo třeba máte díky platebním kartám více cestovních pojištění? Přemýšlíte, jak by se v u pojistné události postupovalo v případě více uzavřených pojistek? Pojďme se na vícenásobné pojištění podívat trochu zblízka.

Cestovní pojištění u více pojišťoven

U cestovního pojištění často řešíme, že to, které máme uzavřeno k platební kartě, většinou nemá úplně odpovídající limity... Takže si raději sjednáme ještě další cestovní pojištění, tentokrát už s odpovídajícím nastavením.

Jak by to ale vypadalo, kdyby došlo k pojistné události a muselo se řešit její plnění v rámci více pojistek? V takovém případě platí obě pojištění a dané limity se sčítají. Takže pokud by vaše léčebné výlohy stály 5 milionů, u jedné pojistky je budete mít stanovené na tři, u druhé na dva -> pojišťovny vám vše proplatí. Každá tedy do výše stanoveného limitu anebo pojistné částky, která je definovaná ve smlouvě.

Cestovní pojištění online

Pojištění odpovědnosti

U známé ,,pojistky na blbost", tedy na škodu, kterou můžete způsobit na zdraví nebo majetku, lidé často využívají vícenásobného pojištění. Můžete si například sjednat pojištění odpovědnosti s krytím na vysokou částku, ale pro nižší cenu pojistky nastavíte vyšší spoluúčast. U druhé pojistky se pak sjedná nižší limit, ale s nulovou spoluúčastí. Tím pádem v případě velké škody může být uplatněna nižší pojistka s vyplacením nižší částky, která ale pokryje spoluúčast u pojistky s vyšším limitem.

Věrnost se vyplatí

Celkově ovšem platí, že je lepší a jednodušší mít uzavřenou smlouvu jen u jedné pojišťovny. U řešení pojistných případů pak nemusí být vyplácení peněz od více pojišťoven úplně snadné. Většinou totiž záleží na jejich domluvě, přičemž každý případ a událost se řeší individuálně.

Pokud máte pojištění u více pojišťoven, je potřeba rozlišit škodové a obnosové pojištění. U škodového se na proplácení může podílet více pojišťoven a získáte maximálně částku ve výši dané škody. U obnosového je ale ve smlouvě daná částka, která vám v případě škody bude pojišťovnou proplacena. Jednoduše tedy můžete po pojišťovně požadovat proplacení toho, co máte určené ve smlouvě.

Pokud ovšem máte pojištění pro stejné riziko u několik pojišťoven, měli byste tuto skutečnost správně nahlásit. V případě, že byste si totiž nechali proplatit stejnou škodu u více pojišťoven, a to nad rámec skutečné škody, mohlo by to být vyhodnoceno jako pojistný podvod, který může skončit i vězením.

U vícenásobného pojištění vám ještě závěrem poradíme - pokud platíte více pojistek, podívejte se na ně pečlivě a vyhodnoťte, zda zbytečně neutrácíte peníze navíc. A jako vždy – u všech pojistek si pečlivě procházejte jejich podmínky, protože i v případě pojistek na stejné riziko, se mohou u různých pojišťoven lišit.