Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Jak má vypadat čestné prohlášení + vzor

V mnoha životních situacích budete potřebovat čestné prohlášení. Ale o co přesně jde a jak má vypadat? Stačí něco čestně prohlásit slovně? Nebo to musí být napsané na počítači? Na Top-Pojištění.cz vám nabízíme pro čestné prohlášení vzor, který můžete použít.

POROVNAT POJIŠTĚNÍ majetku

Obsah stránky:

Co je čestné prohlášení?

Když stanete u soudu jako svědek, musíte před soudcem říci větu: ,,Přísahám na svou čest, že vypovím úplnou a čistou pravdu a nic nezamlčím."

Znalci zase u soudu musejí říci: ,,Přísahám na svou čest, že posudek podám podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

V USA se u soudu přísahá dokonce na Bibli jakožto nejsvatější knihu křesťanství.

Takže je zřejmé, že pokud něco tvrdíte a vaše tvrzení má mít svou váhu, je potřeba přísahat na vaši čest, protože právě čest je podle našich morálních zásad považována za nejlepší a nejcennější vlastnost, jíž máme. Pokud tedy sepíšete čestné prohlášení, má se za to, že je pravdivé a že by vám vaše čest nedovolila lhát. Věří mu úřady, policie i různé další instituce.

Teoreticky do něj můžete napsat cokoliv a vystavit obecné čestné prohlášení na jakoukoliv záležitost - pokud to uděláte, předpokládá se, že píšete pravdu.

čestné prohlášení vzor

Jak napsat čestné prohlášení?

Čestné prohlášení můžete teoreticky učinit ústně, což se zpravidla děje právě u soudu. Ale ve většině případů po vás bude vyžadováno písemné čestné prohlášení. To by mělo být sepsané na počítači nebo psacím stroji, ale teoreticky ho můžete napsat i vlastní rukou.

Čestné prohlášení může vypadat různě. Leckdo si vystačí i s jednou větou. Ale jeho obsah, délka a struktura by měly vždy odpovídat tomu, co jím chcete dokázat.

Proto je vždy výhodnější použít pro čestné prohlášení vzor, do něhož jen doplníte všechny podstatné informace. My vám nabízíme pro čestné prohlášení vzor ke stažení, který vám může posloužit v mnoha životních situacích. A proto se vždy vyplatí mít ho po ruce (nebo uložený v počítači).

Čestné prohlášení vzor

Stáhněte si zdarma vzor čestného prohlášení.

Jak má vypadat čestné prohlášení?

Nyní se podívejme na obvyklou strukturu čestného prohlášení a na to, jak má vypadat.

 • Hlavička
  • první částí čestného prohlášení je hlavička neboli název dokumentu, který sepisujete; v tomto případě stačí jednoduše na první řádek napsat ,,Čestné prohlášení".
 • Identifikace prohlašovatele
  • čestné prohlášení musí obsahovat přesnou identifikaci osoby, která ho píše. Nestačí jen jméno a příjmení, ale je potřeba uvést také adresu, rodné číslo nebo datum narození.
 • Obsah čestného prohlášení
  • dále vypište obsah toho, co čestně potvrzujete, prohlašujete nebo dokládáte. Může jít o jednu větu nebo odstavec. Není vhodné rozepisovat se na celou stránku A4.
 • Datum a místo
  • následuje datum a místo, kdy a kde jste čestné prohlášení sepsali.
 • Vlastnoruční podpis

Pokud se vám nechce vše vymýšlet z hlavy, můžete použít pro čestné prohlášení vzor od Top-Pojištění.cz.

SPOČÍTAT POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

Kdy využít čestné prohlášení?

V době pandemie covidu-19 bylo po jeden čas zakázáno cestovat mezi kraji České republiky, pokud jste k tomu neměli závažný důvod. Ten důvod měl být prokazován čestným prohlášením. A právě tato neobvyklá situace dokázala, jak významné je obecné čestné prohlášení - pokud jste policejní hlídce ukázali ručně sepsané obecné čestné prohlášení, že jedete například za nemocnou matkou, museli policisté vzít toto čestné prohlášení v potaz a věřit vám, aniž by si ověřovali jeho pravdivost. Předpokládá se totiž, že v čestném prohlášení se nikdy nelže.

Za běžných okolností se čestné prohlášení využívá zejména v komunikaci s úřady, ministerstvy nebo s bankami. Nejčastější je:

 • čestné prohlášení o neuplatnění slevy na dítě
 • čestné prohlášení o nulových příjmech
 • čestné prohlášení sleva na manželku
 • čestné prohlášení o společné domácnosti
 • čestné prohlášení o neuplatnění úroků z hypotéky
 • čestné prohlášení o svéprávnosti
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
 • čestné prohlášení o výši příjmu

Když píšete čestné prohlášení, je potřeba si uvědomit, jak na něj pohlíží české zákony. Platí, že čestné prohlášení nemůže u soudu sloužit jako důkaz. To je u soudu možné pouze výjimečně, pokud se na daný případ vztahuje zvláštní část zákona č. 500/2004 Sb., o Správním řádu, § 53, odst. 5.

POROVNAT POJIŠTĚNÍ majetku

Typy čestných prohlášení

Čestné prohlášení o neuplatnění slevy na dítě

U daně z příjmu mohou rodiče využít daňový bonus, který se odvozuje od počtu jejich dětí. Jedná se o takzvanou slevu na dítě a například v daňovém přiznání za rok 2022 platilo, že rodič smí požadovat slevu na jedno dítě 1 267 Kč za měsíc, slevu 1 860 Kč na dvě děti a slevu 2 320 Kč na tři a více dětí.

Jenže slevu na dítě může uplatit pouze jeden z rodičů. Aby to mohl udělat, je nutné, aby druhý rodič žijící s ním ve stejné domácnosti sepsal čestné prohlášení o neuplatnění slevy na dítě. Tato listina stačí jako důkaz, že druhý rodič slevu na dítě neuplatňuje.

Čestné prohlášení o nulových příjmech

Podnikání někdy není snadné. V začátcích mají podnikatelé často nízké nebo dokonce nulové příjmy. Pokud pracujete a zároveň si zřídíte živnost, máte ji vedenou jakožto podnikání na vedlejší činnost, ani ta vám ale v daném roce nemusí vynést žádné příjmy. Nicméně finanční úřad bude chtít vědět, kolik jste v uplynulém roce vydělali a jak vysoké tedy z podnikání budete platit daně z příjmu.

Pokud jste nevydělali nic, obvykle postačí sepsat čestné prohlášení o nulových příjmech. V něm uveďte, že právě z tohoto důvodu nepodáváte daňové přiznání. A přehled vyplněný samými nulami odešlete také na ČSSZ a vaši zdravotní pojišťovnu.

Čestné prohlášení sleva na manželku

Být v manželství s sebou pro partnery přináší různé výhody. Pokud nejsou sezdaní, nemůže jeden na druhého při zdanění příjmů uplatnit žádnou slevu. V případě manželů je tomu ale jinak. Pokud má jeden z manželů (ať už muž, nebo žena) roční příjmy do 68 000 Kč, může druhý partner uplatnit takzvanou slevu na manželku (nebo slevu na manžela). Ta byla při danění příjmů za rok 2022 určena jakožto 24 840 Kč za rok (pokud má dotyčný/á průkaz ZTP/P, částka činila 49 680 Kč).

Čestné prohlášení na slevu na manželku sepisuje ten, kdo má nízké příjmy, za něž má být poskytnuta druhému partnerovi sleva. V čestném prohlášení pro slevu na manželku je nutné jasně identifikovat daného člověka a musí obsahovat čestné potvrzení o tom, že jeho příjmy v daném kalendářním roce nepřesáhly 68 000 Kč.

Toto čestné prohlášení je nutné donést spolu s kopií osobního dokladu do mzdové účtárny zaměstnavatele druhého partnera, případně přiložit jako přílohu k jeho daňovému přiznání.

Čestné prohlášení o společné domácnosti

Za určitých okolností je potřeba doložit úřadům, že partneři nebo příbuzní žijí ve společné domácnosti. Takový důkaz se shání těžko. A proto stačí sepsat čestné prohlášení o společné domácnosti.

Toto čestné prohlášení je nutné k uplatnění daňové slevy na dítě. Nebo ho sepisují partneři, kteří nejsou manželé a mají různá trvalá bydliště, ale přitom žijí ve společné domácnosti.

SPOČÍTAT POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

Čestné prohlášení o neuplatnění úroků z hypotéky

Při podávání daňového přiznání máte nárok na různé slevy a bonusy. Což je příjemná zpráva. Ale někdy se může stát, že tyto výhody naopak nechcete nebo nemůžete využít.

Typickým příkladem je uplatnění úroků z hypotéky nebo uplatnění úroků z úvěru ze stavebního spoření. A může jít o slevu až 45 000 Kč za rok. Nicméně, pokud je hypotéka nebo půjčka psána na více lidí, může slevu uplatnit jen jeden z nich, a to navíc pouze ten, který na daních z příjmů zaplatí za rok víc, než je roční sleva poplatníka.

Pokud tedy mají hypotéku například manželé, uplatňuje slevu z úroků pouze jeden. A druhý musí napsat čestné prohlášení o neuplatnění úroků z hypotéky.

Čestné prohlášení o svéprávnosti

Podle nového občanského zákoníku už není možné nikoho zcela zbavit svéprávnosti. Je možné akorát omezit svéprávnost, a to nejdéle na 3 roky. Pokud se stav dotyčného nezlepší, vše opět řeší soud a může svéprávnost omezit na další časové období, ale nejdéle na 5 let.

Často se ale stává, že se stav dotyčného člověka zlepší a chce zpátky všechna svá práva, jichž ho soud zbavil. V tom případě je potřeba (kromě jiného) sepsat čestné prohlášení o svéprávnosti. Velmi často je potřeba tuto listinu sepsat i při komunikaci s úřady a ministerstvy, pokud potřebujete doložit svou schopnost činit právní úkony.

Čestné prohlášení o svéprávnosti by mělo obsahovat informaci, že jste ,,na základě § 152 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, plně svéprávný/á a způsobilý/á k právním úkonům".

Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

Zdravotní způsobilost se zpravidla posuzuje, aby zaměstnavatel věděl, zda je dotyčný člověk schopný vykonávat danou práci. Proto potvrzení o zdravotní způsobilosti obvykle vydává lékař a často se vydává dokonce posudek o zdravotní způsobilosti. Může se ale stát, že někdo bude nezpůsobilý k výkonu práce. A tak bude například požadovat určité sociální dávky od České správy sociálního zabezpečení nebo Úřadu práce. O ty může žádat na základě tohoto posudku a dalších podkladů.

Někdy se vám ale může stát, že budete muset dokázat svou zdravotní způsobilost - to je nejvhodnější udělat s pomocí čestného prohlášení o zdravotní způsobilosti. V něm uveďte, že ,,na základě znalosti svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý/á k výkonu práce".

Čestné prohlášení o výši příjmu

Banky a jiné instituce po vás mohou chtít doložit příjmy. Běžné to je, pokud si chcete vzít půjčku nebo žádáte o jiný podobný bankovní produkt. Často je nutné doložit příjmy přímo potvrzením od zaměstnavatele. Jindy stačí kopie výpisu z účtu. A někdy postačí pouhé čestné prohlášení o výši příjmu. V něm uveďte výši vašich příjmů za poslední kalendářní rok nebo za období, které po vás banka chce znát. Plus je dobré napsat, že máte pravidelný měsíční příjem.

POROVNAT POJIŠTĚNÍ majetku

Hypotéky a čestná prohlášení

Pokud žádáte o hypotéku nebo už máte hypotéku, je čestné prohlášením jedním z nejčastějších dokumentů, které bance nebo úřadům musíte dokládat. Ať už jde o:

 • čestné prohlášení o neuplatnění úroků z hypotéky,
 • čestné prohlášení o stavu nemovitosti,
 • nebo čestné prohlášení o výši příjmu.

Pokud máte pocit, že banka po vás chce příliš dokumentů a zbytečně celé schvalování hypotéky protahuje, možná je čas poohlédnout se u konkurence. Na Ušetřeno.cz můžete najít srovnání hypoték a v hypoteční kalkulačce si můžete přesně spočítat, kam se vám vyplatí jít. Pokud budete mít k hypotékám jakékoliv jiné otázky, naši specialisté vám po telefonu rádi poradí.

A co pojištění majetku?

Na závěr si ještě napišme něco málo o pojištění majetku. I když by se mohlo zdát, že pojištění nemovitosti nebo pojištění domácnosti nemá s čestnými prohlášeními žádnou souvislost, opak je pravdou. Pokud totiž dojde ke škodě (ať už vás vytopí soused, nebo vás vykradou zloději), tak vaše čestné prohlášení bude jedním z hlavních důkazních materiálů pro pojišťovnu. Může po vás chtít například:

 • čestné prohlášení pro účastníka nebo svědka vzniku škodní události,
 • čestné prohlášení o neuplatnění škody u jiného pojistitele,
 • čestné prohlášení o předmětech, které se nacházely v domácnosti.

Abyste se s pojišťovnou nemuseli zdlouhavě dohadovat o náhradě škody, je potřeba si zejména vybrat dobrou a spolehlivou pojišťovnu a mít správně sepsanou smlouvu. Na Top-Pojištění.cz najdete kalkulaci pojištění majetku, kam zadáte pár údajů o vás a vaší nemovitosti, a naši specialisté se vám po telefonu ozvou s nabídkami pojištění majetku přímo na míru.

POROVNAT POJIŠTĚNÍ majetku