Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění kočky

Prý mají devět životů, ale i tak každý majitel kočky nebo kocoura ví, že veterinární péče o tohoto domácího mazlíčka se někdy umí pěkně prodražit. Pokud se chcete chránit pro případy jejich nemoci nebo úrazu, sjednejte si pojištění pro kočku, které tu pro vás bude nejen v těchto případech.

SPOČÍTat cestovní pojištění

(Momentálně zajišťujeme pouze pojištění mazlíčků do zahraničí)

Jak funguje pojištění pro kočku?

Dá se říct, že stejně jako u lidí. Stanovíte si pojistná rizika, která chcete, aby pojištění pro kočku obsahovalo (např. úraz, nemoc, odpovědnost, úhyn), nastavíte si výši pojistných limitů, zvolíte výši spoluúčasti a vyberete si z nabídky pro vás ten nejvhodnější pojistný produkt.

 

Poté vstoupíte do tzv. čekací (karenční) doby, kdy vám ještě pojišťovna nic neproplatí. Karenční dobu si každá pojišťovna stanovuje sama. Obvykle se jedná u nemoci o 30 dní, u úrazu pak 3 až 5 dní. Jedná se vlastně o lhůtu, kterou se pojišťovna chrání proti případným pojistným podvodům.

Počítejte také s tím, že ošetření vaší kočky, které budete chtít proplatit od pojišťovny, musí proběhnout u veterináře ze smluvní sítě. Všechny ostatní zákroky, prevence a očkování, které do pojištění nespadají, můžete řešit klidně u někoho jiného.

Pojištění kočky

Pojištění úrazu a nemoci kočky

V případě nemoci nebo úrazu kočky budete mít proplacené náklady na ošetření kočky a také na další případnou léčbu. Před uzavřením smlouvy si pečlivě projděte výluky, které se budou odvíjet také od zdravotního stavu vaší kočky. Pojišťovny nejčastěji neproplácí:

 • preventivní úkony,
 • kosmetické zákroky,
 • léčbu chronických onemocnění,
 • léčbu vrozených a vývojových onemocnění,
 • nemoc či zranění způsobené vinou majitele,
 • nemoc či zranění způsobené nesprávnou péčí.

Mezi časté pojistné události patří například otrava, šití tržných ran, pády z okna, odstraňování cizích předmětů z trávicího traktu, operace po různých nehodách apod. 

 

Pojištění úhynu kočky

Toto riziko je vhodné především pro majitele kočky s průkazem původu. V tomto případě jde vlastně o jistou obdobu životního pojištění u lidí. Pojistná událost má tedy podobu přirozeného uhynutí zvířete, nebo jeho utracení z důvodu závažných zdravotních komplikací. Výše pojistného si určuje majitel mazlíčka sám u zvířat s PP je většinou známa přesná částka. Jednotlivé pojišťovny mají také stanovené maximální limity. 

Jaké pojištění pro kočku zvolit?

V první řadě si musíte říct, pro jaká rizika svou kočku pojistit. Jestli se jedná o výstavní kousek, se kterým jezdíte na soutěže, nabízí se riziko pojištění úhynu zvířete. Pokud je vaše kočka dobrodružnější povahy, určitě by nemělo chybět pojištění rizika úrazu. Vždy je celkově dobré brát v potaz věk, povahu i plemeno kočky

SPOČÍTat cestovní pojištění

(Momentálně zajišťujeme pouze pojištění mazlíčků do zahraničí)

Podmínky k získání pojištění kočky

Svou kočku můžete většinou pojistit jen za splnění následujících podmínek:

 • Očkování proti vybraných nemocem.
 • U kočky nesmí být zanedbaná prevence a péče o její zdravotní stav.
 • Kočka musí mít čip nebo tetování, které se postará o průkaznou identifikaci.

V některých případech po vás pojišťovna bude chtít vyplnit dotazník o aktuálním stavu kočky. Obecně není problém pojistit kočku, která má nějaké onemocnění. Pojišťovna ovšem nebude hradit náklady s tímto onemocněním spojené.

A dále se u některých pojišťoven setkáte s věkovým limitem, pro který je možné kočku pojistit - horní hranicí bývá většinou 8. rok života mazlíčka. Problémem může být také nadváha, která tuto věkovou hranici může ještě snížit. 

Cena pojištění kočky

Vliv na cenu pojištění kočky má hned několik věcí. Jde o:

 • Plemeno - některá plemena jsou náchylnější k určitým nemocem, případně k úrazům kvůli svému temperamentu.
 • Věk - čím starší kočka, tím vyšší riziko onemocnění a tím pádem i vyšší pojistné.
 • Průkaz původu - u koček s PP je většinou známa jejich přesná hodnota (pořizovací cena), což má vliv na výši pojistného.
 • Pohlaví - kočky bývají statisticky náchylnější k onemocněním související s pohlavními orgány než kocouři. Tím pádem jsou tedy rizikovější. 
 • Výše pojistných limitů - čím vyšší limity u pojištění kočky nastavíte, tím vyšší bude i částka pojistného. 
 • Pojistná rizika - čím více rizik si zvolíte, tím více si připlatíte na pojistném.

Zcela přesnou cenu tedy není možné stanovit, každé pojištění kočky je totiž individuální na základě údajů týkajících se daného zvířete. 

SPOČÍTat cestovní pojištění

(Momentálně zajišťujeme pouze pojištění mazlíčků do zahraničí)

 

Cestovní pojištění pro kočku

Pokud se svou kočkou cestujete i do zahraničí, je dobré pro ni sjednat odpovídající cestovní pojištění. Nemoc i úraz či další nepříjemnosti ji totiž mohou potkat i za hranicemi.

V cestovním pojištění pro kočku jsou obvykle zajištěné:

 • výkony v rámci veterinární péče,
 • náklady na použitý materiál a předepsané léky,
 • hospitalizace kočky.

Přesné informace a rozsah pojistky najdete vždy v pojistných podmínkách daného cestovního pojištění.

SPOČÍTat cestovní pojištění

(Momentálně zajišťujeme pouze pojištění mazlíčků do zahraničí)