Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Občanský průkaz patří mezi osobní doklady, které byste za všech okolností měli mít u sebe, a to jak v Česku, tak i v zahraničí. Pokud najednou zjistíte, že jste ztratili občanku nebo dokonce cestovní pas, je potřeba to neprodleně řešit. Jak, kde a kolik vás to bude stát?

Ztráta občanky

Proč si hlídat občanský průkaz?

První občanský průkaz dostane občan České republiky ve svých 15 letech. Existují ovšem výjimky, a to když rodič nechá svému dítěti vyhotovit občanský průkaz už dříve - typicky kvůli cestě do zahraničí (v rámci Evropské unie totiž dospělým i dětem stačí právě občanský průkaz a nemusejí vůbec vlastnit cestovní pas).

Svým občanským průkazem se prokazujete:

 • na úřadech,
 • v bankách,
 • při policejní kontrole,
 • při kontrole na hranicích atd.

Je to oficiální doklad, kterým prokážete svou totožnost. A pokud by vám ho někdo ukradl, mohl by ho snadno zneužít - například na to, aby si vzal půjčku na vaše jméno. Proto je potřeba si svůj občanský průkaz dobře hlídat, a když už dojde k jeho ztrátě, zničení nebo ukradení, musíte to okamžitě řešit.

Totéž se týká i ztráty cestovního pasu.

Je také potřeba uvědomit si, že pokud se chystáte do zahraničí, musíte mít své doklady nejen neustále u sebe, ale i platné. Jejich vlastnictvím je podmíněno i sjednání cestovního pojištění - bez něj byste navíc neměli do jiné země vůbec vyjíždět. Cestovní pojištění vás bude krýt v případě úrazu či nemoci v zahraničí a může vám ušetřit skutečně velké částky, které byste jinak museli platit z vlastní kapsy.

SPOČÍTAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Co dělat při ztrátě občanky v ČR?

Jelikož většina z nás nosí občanku v peněžence nebo v pouzdru na mobil, je poměrně snadné ji ztratit - stačí někde zapomenout peněženku nebo mobil a pryč je i občanka s dalšími doklady, platebními kartami a tak dále. Případně vám nějaký nenechavec peněženku nebo mobil ukradne.

Zkrátka, ztráta občanky není ničím výjimečným a úřady jsou na takovou situaci připravené. Co tedy dělat při ztrátě dokladů? Máte 4 možnosti:

 1. Nahlaste ztrátu občanky nebo krádež občanky na policii. Vybrat si k tomu můžete jakoukoliv policejní stanici. Nemusíte se ničeho děsit, žádná pokuta za ztrátu občanky vám nehrozí.
 2. Zajděte na jakýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností (nemusí jít tedy o úřad, pod nějž podle bydliště spadáte). Ani tady vám žádný postih za ztrátu občanky nehrozí.
 3. Nahlaste ztrátu občanky nebo krádež OP na Ministerstvu vnitra ČR. Postup je podobný jako na úřadu.
 4. Poslední možností je kontaktovat úřad obce s rozšířenou působností elektronicky a nahlásit ztrátu OP (nebo ztrátu cestovního pasu) touto cestou. Neexistuje pro to žádný speciální formulář, pouze jasně a srozumitelně napište, co se stalo, a dodejte své osobní údaje. Využít můžete e-mail s elektronickým podpisem nebo datovou schránku.

Co si připravit?

Ztratili jste občanku, někdo vám ji ukradl nebo jste si občanský průkaz zničili? Vždy je to potřeba ohlásit a zároveň si zažádat o nový občanský průkaz. Bez občanky totiž nemůžete (nebo byste neměli) být. Takže podle zákona musíte ztrátu nahlásit neprodleně a o nový občanský průkaz musíte zažádat do 15 dnů od nahlášení ztráty předchozího.

Pouhým nahlášením ztráty OP totiž dosáhnete jen toho, že bude občanka zneplatněna a případný nálezce nebo zloděj ji nemůže zneužít. Ale vy potřebujete nový občanský průkaz. (I kdybyste po čase našli svůj starý a nahlášení OP, už je neplatný a nemůžete ho používat.)

A proto je nejjednodušší zajít celou věc ohlásit přímo na obecní úřad (jakýkoliv) nebo ministerstvo vnitra. Právě tam totiž zároveň požádáte o nový občanský průkaz.

Co k tomu budete potřebovat?

 • Postačí vám jakýkoliv doklad, jímž prokážete svou totožnost. Tedy například cestovní pas nebo řidičský průkaz.
 • Pokud jste ztratili doklady úplně kompletně, budete si muset požádat o všechny nové. Svou totožnost pak nejlépe prokážete svým rodným listem.
 • A co když jste zároveň ztratili občanský průkaz svého dítěte? Postup je stejný - ztrátu OP nahlaste a v případě potřeby požádejte o nový.
 • Fotku už na úřad nosit nemusíte, na místě si vás vyfotí.

SPOČÍTAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Kolik stojí vyřízení nové občanky?

Jak už jsme uvedli, pokuta za ztrátu občanského průkazu nehrozí, ani za jeho odcizení nebo zničení. Novou občanku si ale budete muset zaplatit.

Cena se liší podle toho, jak rychle novou občanku potřebujete a kde si ji budete chtít vyzvednout:

Podmínky vyzvednutí Poplatek za nový OP
Běžný správní poplatek s vyzvednutím na tomtéž úřadu 200 Kč
Vyzvednutí OP na jiném úřadu, než kde o žádáte 200 Kč + 100 Kč
Vyhotovení OP do 24 hodin 1 000 Kč
Vyhotovení OP do 5 pracovních dnů 500 Kč

Zdroj: mvcr.cz

Běžná čekací doba na novou občanku je 30 dnů.

Žádný dočasný občanský průkaz nedostanete (ten se vydává pouze ve výjimečných případech a ztráta OP mezi ně nepatří).

Co dělat při ztrátě občanky nebo pasu v zahraničí?

Ztráta občanky v České republice je tou lepší variantou. Jste na svém domovském území a různá nedorozumění si můžete s úřady a policií vždy snadno vysvětlit. Ale co dělat, když ztratíte občanku nebo cestovní doklady v zahraničí? To už je o dost horší, protože jste na území cizího státu a svůj doklad totožnosti potřebujete - když už k ničemu jinému, tak pro případnou celní kontrolu na hranicích.

Pokud tedy ztratíte občanku nebo pas v zahraničí, musíte to okamžitě řešit. Jak postupovat, kde, kam, komu a co nahlásit při ztrátě občanky nebo pasu?

 1. Nejprve musíte zamířit na místní policejní stanici (jakoukoliv). Tam je potřeba nahlásit ztrátu občanky, případně ztrátu dokladů.
 2. Pokud neznáte žádný cizí jazyk, je to dost složitá situace. Proto se vyplatí sjednat si před cestou cestovní pojištění, v jehož rámci máte i asistenční služby včetně tlumočení. V takovém případě jen zavoláte do své pojišťovny, pracovník starající se o cestovní pojištění sežene tlumočníka a ten vám s překladem vašeho problému pomůže.
 3. Policisté vám vystaví potvrzení o ztrátě občanského průkazu nebo ztrátě cestovního pasu.
 4. S tímto dokumentem musíte zamířit na zastupitelský úřad své země.
 5. Na českém konzulátu předložíte potvrzení od policie a vysvětlíte, co se stalo.
 6. Pakliže máte elektronický podpis nebo datovou schránku, můžete ztrátu občanky v zahraničí na zastupitelský úřad nahlásit i elektronicky. Vyplnit za tím účelem musíte speciální formulář nazvaný ,,Oznámení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení cestovního dokladu" (je ke stažení na webových stránkách Ministerstva zahraničí ČR).
 7. Ani v tomto případě vám žádná pokuta za ztrátu občanky nebo jiných dokladů nehrozí. Ale měli byste být schopni úřadům i policii prokázat svou totožnost, a to jiným osobním dokladem, popřípadě svým rodným listem.
 8. Další postup už je stejný jako při ztrátě dokladů v ČR - do 15 dnů od nahlášení si musíte požádat o novou občanku.

A pozor - nezapomeňte na to, že pro cestu do některých států vám pouhý cestovní pas nestačí a budete potřebovat i vízum. Nejlepší je nastudovat si vízovou povinnost pro jednotlivé země přímo na webu Ministerstva zahraničí ČR (podmínky pro vstup do různých zemí se totiž čas od času mění); vízum si vždy zařiďte s velkým časovým předstihem.

SPOČÍTAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Náhradní cestovní pas

Co se týká cestovního pasu, tak po jeho ztrátě můžete požádat o cestovní průkaz. To je jednorázový cestovní doklad, jakási obdoba cestovního pasu, na jehož základě můžete cestovat do zahraničí, nebo ze zahraničí domů. Cestovní průkaz má přitom striktně omezenou časovou platnost a je omezen jen na určité státy - typicky se vydává po ztrátě cestovního pasu pro umožnění cesty zpět do ČR.

Jeho cena je 400 Kč.

V České republice si posléze v případě potřeby zažádáte po ztrátě pasu o nový cestovní pas. Ten je běžně vystaven do 30 dnů. Za poplatek ho ale můžete mít už do 5 dnů, nebo dokonce do 24 hodin. Pokud o něj ovšem požádáte u zastupitelského úřadu, je lhůta pro vydání až 120 dnů.

A na kolik vás vyjde cestovní pas pro vás nebo pro vaše dítě?

Lhůta pro vyzvednutí Dospělý Dítě do 15 let
do 30 dnů 600 Kč

700 Kč, pokud pas vyzvedáváte na jiném úřadu

100 Kč
do 5 pracovních dnů 3 000 Kč, pokud pas vyzvednete u stejného úřadu

2 000 Kč při zažádání na úřadu + 1 000 Kč při vyzvednutí na Ministerstvu vnitra ČR

1 000 Kč, pokud žádáte i vyzvedáváte u Ministerstva vnitra ČR (případně pokud obojí řešíte na stejném úřadu)

500 Kč při žádosti na úřadu + 500 Kč při vyzvednutí na Ministerstvu vnitra ČR

do 24 hodin 6 000 Kč při žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra ČR

4 000 Kč při zažádání na úřadu + 2 000 Kč při převzetí na Ministerstvu vnitra ČR

2 000 Kč při zařízení a vyzvednutí na Ministerstvu vnitra ČR

1 500 Kč při žádosti na úřadu + 500 Kč při vyzvednutí na Ministerstvu vnitra ČR

Zdroj: mvcr.cz

Pozor, cestovní pas vyhotovený do 24 hodin si můžete vyzvednout pouze na Ministerstvu vnitra ČR.

A až se příště budete chystat na zahraniční cestu, raději si předem pořiďte kopii svých osobních dokladů a mějte ji uloženou jinde (například v zavazadle). Navíc nezapomeňte na sjednání cestovního pojištění, u něhož se vám v případě ztráty cestovního pasu může hodit zejména asistence, plus vhodně zvolený limit kryjící všechna myslitelná rizika a vhodná připojištění. Na Top-Pojištění.cz si takové pojištění můžete snadno vybrat a cestovat v klidu a s úsměvem.

SPOČÍTAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ