Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Povinné ručení spoluúčast

Povinné ručení s možností spoluúčasti je důležitým prvkem pojištění vašeho vozidla. Zjistěte, co to znamená a jaký vliv má spoluúčast na náhradu škod v případě nehody. Informujte se o výši spoluúčasti a jak ji správně volit pro vaši maximální ochranu.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Co znamená spoluúčast u povinného ručení?

Povinné ručení je forma pojištění vozidel, která je povinná ve většině zemí včetně České republiky. Spoluúčast je součástí povinného ručení a hraje důležitou roli při uzavírání pojištění. Jedná se o peněžní částku, kterou majitel vozidla musí uhradit při požadování náhrady škody pojišťovnou.

V případě, že majitel vozidla způsobí nehodu, během které vzniknou škody na majetku či zranění osob, je povinen nahlásit tuto událost své pojišťovně. Pojišťovna poté vyhodnotí rozsah škod, a pokud je majitel vozidla odpovědný za nehodu, poskytne náhradu poškozené straně. Nicméně majitel vozidla bude muset uhradit spoluúčast, která byla stanovena při sjednávání pojištění.

K čemu spoluúčast slouží?

Spoluúčast má několik funkcí. Zaprvé, slouží jako ochrana pojišťovny proti nárokům na drobné škody, které mají nižší hodnotu než výše spoluúčasti. Pokud je škoda nižší než spoluúčast, majitel vozidla se musí postarat o opravu či náhradu z vlastních prostředků.

Za druhé, spoluúčast také motivuje řidiče, aby byli opatrnější a nehodám se vyhýbali. Když majitel vozidla ví, že v případě nehody bude muset nést částečnou finanční zodpovědnost, je pravděpodobnější, že bude dbát na o to bezpečnější jízdu a dodržování dopravních pravidel.

Kdy se platí spoluúčast?

V případě viníka nehody

Pokud majitel vozidla způsobí nehodu, ve které vzniknou škody na majetku nebo zranění osob, bude muset platit spoluúčast. Majitel vozidla je povinen uhradit spoluúčast při žádosti o náhradu škody.

V případě újmy na majetku

Spoluúčast se obvykle platí i v situacích, kdy majitel vozidla způsobí škodu na svém vlastním vozidle. Když je majitel považován za viníka a bude požadovat náhradu za opravu či náhradu vozidla, bude stále muset uhradit spoluúčast stanovenou v pojistné smlouvě.

V případě krádeže nebo poškození vozidla

Některé pojistné smlouvy povinného ručení mohou obsahovat i spoluúčast v případě krádeže vozidla nebo jiného poškození než nehody. V takovém případě musí majitel vozidla zaplatit spoluúčast při požadování náhrady za ukradené nebo poškozené vozidlo.

Je důležité si uvědomit, že spoluúčast se vztahuje pouze na škody, které majitel vozidla způsobil jiným osobám nebo jejich majetku. V případě, kdy je majitel vozidla obětí nehody zaviněné jiným řidičem, nemusí platit spoluúčast a náhradu za škodu mu poskytne pojišťovna viníka nehody.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Výše spoluúčasti

Výše spoluúčasti se může lišit v závislosti na pojišťovně a pojištěném vozidle. Obvykle je udávána fixní částka nebo procento z celkového rozsahu škody. Například spoluúčast ve výši 5 000 Kč znamená, že kdyby majitel vozidla způsobil nehodu, při které by vznikla škoda ve výši 20 000 Kč, pojišťovna by poskytla náhradu ve výši 15 000 Kč (20 000 minus 5 000 Kč).

Jaká spoluúčast je nejlepší?

Správná volba spoluúčasti je klíčová, protože ovlivňuje nejen výši pojistného, ale také finanční zátěž majitele vozidla v případě nehody. Nelze jednoznačně určit, která spoluúčast je nejlepší, protože optimální volba závisí na individuálních potřebách a finančních možnostech každého majitele vozidla.

Zde je několik věcí, které je třeba zvážit při volbě vhodné spoluúčasti:

Finanční situace

Nejdůležitějším faktorem při volbě výše spoluúčasti je finanční situace majitele vozidla. Pokud je majitel připraven nést vyšší finanční riziko v případě nehody, může se rozhodnout pro vyšší spoluúčast. Vyšší spoluúčast obvykle znamená nižší výši pojistného.

Frekvence používání vozidla

Majitelé vozidel, kteří své vozidlo používají denně nebo často jezdí na delší vzdálenosti, by měli zvážit nižší spoluúčast. Častější užívání vozidla zvyšuje riziko nehody, a proto může být nižší spoluúčast výhodná, protože snižuje finanční zátěž při opakovaných žádostech o náhradu škody.

Hodnota vozidla

Pokud je vozidlo majitele cenově hodnotné, je rovněž vhodné zvážit nižší spoluúčast. V případě poškození či ztráty takového vozidla by majitel vozidla musel při vyšší spoluúčasti nést větší finanční zátěž. Nižší spoluúčast pomáhá snížit finanční riziko majitele vozidla a zajistit adekvátní náhradu v případě škody.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Povinné ručení si můžete snadno srovnat a sjednat prostřednictvím naší online kalkulačky. Vyplníte základní údaje o vás a vašem vozidle a hned uvidíte přehledné porovnání povinného ručení s nabídkami od prověřených pojišťoven. Stačí si jen vybrat.