222 100 200 Zavoláme vám zpět

Povodně 2013 - jak postupovat v případě škodní události?

Publikováno: 04.06.2013

Pokud jste postiženi povodní či záplavami, zkontrolujte si, zda se Vaše pojistka vztahuje na tato rizika. Pro plnění pojišťovny je důležitá přesná terminologie.

Povodeň je přírodní katastrofa, způsobená rozlitím nadměrného množství vody v krajině mimo koryta řek nebo nádrže, přehrady apod. Jejími následky mohou být různě velké škody na majetku, ekologické škody či oběti na lidských životech.

Záplava označuje vodu, která se šíří z jiných důvodů než u povodně. Důvodem může být průtrž mračen, kdy si následně voda najde odtok přes Váši nemovitost.

Pro rychlé vyřízení škodní události doporučujeme následující postup:

  • co nejdříve nahlásit škodní událost své pojišťovně
  • proveďte opatření k zabránění zvětšování rozsahu škody
  • dříve, než začnete odstraňovat následky škody, pořiďte její řádnou fotodokumentaci
  • zasažené věci, u kterých je to možné, ponechejte v původním stavu pro prohlídku pracovníkem pojišťovny
  • vypracujte seznam zasažených věcí s uvedením ceny, stáří a rozsahu poškození věcí. Bude-li to možné, zajistěte doklady k  zasaženým věcem (účty, záruční listy atd.)

Telefonický kontakt na jednotlivé pojišťovny:

Pojišťovna Telefon Email
Allianz 800 170 000, 841 170 00 [email protected]
AXA 292 292 292 [email protected]
ČPP 841 444 555 [email protected]
ČP 841 114 114 [email protected]
ČSOB 800 100 777 [email protected]
ERGO 221 585 111 [email protected]
Generali 844 188 188 [email protected]
HVP 222 119 111 [email protected]
Koperativa 841 105 105 [email protected]
Slavia 255 790 111 [email protected]
Triglav 542 425 000 [email protected]
Uniqa 800 120 020 [email protected]
Wüstenrot 800 225 555 [email protected]

Zdroj: cap.cz, top-pojisteni.cz

Autor: Richard Kadlec