Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Povinné ručení zdraží až o 20%

Publikováno: 26.09.2013

Od ledna 2014 se povinné ručení bude opět zdražovat. Dle vyjádření České asociace pojišťoven (ČAP) ze dne 25.9.2013 je důvodem nová povinnost pojišťoven odvádět min. 3% z přijatého povinného ručení na financování hasičů a nový občanský zákoník platný od nového roku.

,,Jakým způsobem pojišťovny tento růst nákladů promítnou do cen, je na jejich rozhodnutí, pravděpodobně se však neobejdou bez výrazné úpravy cen pojistek.", komentuje situaci Tomáš Síkora, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.

Podpora bezpečnosti na silnicích, hasičů a záchranářů

Změna v legislativě ukládá pojišťovnám odvádět od příštího roku nejméně 3% z přijatého pojistného z povinného ručení do Fondu zábrany škod. Fond bude spravovat ČKP a získané prostředky rozdělí mezi hasiče, záchranáře a ostatní subjekty.

Nový občanský zákoník

Tento zákoník přináší novinky v oblasti odškodňování klientů od 1.1.2014. Nejvýznamnější změny se projeví v oblasti náhrady újmy na zdraví. Od ledna bude zrušena vyhláška, upravující konkrétní výši náhrad za odškodnění vytrpěných bolestí a ztížení společenského uplatnění. Pojišťovny při určení výše odškodnění budou postupovat individuálně - případ od případu. Ve výjimečných případech bude moci jednorázové odškodnění uplatňovat i daleko širší okruh osob.

Celkové závazky plynoucí z výše uvedených právních změn budou dle analýz České kanceláře pojistitelů a České asociace pojišťoven představovat nárůst nákladů pojišťoven o cca 3 mld. Kč.

Zdroj: cap.cz, opojisteni.cz

Autor: Richard Kadlec