Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Doklad totožnosti

Publikováno: 28.05.2023

Průkaz totožnosti je doklad, který jasně prokazuje vaši totožnost. Jde o váš osobní doklad, který nese vaše osobní údaje a také jedinečné registrační číslo, jež je spojeno výhradně s vaší osobou. Toto číslo je zaneseno v databázích úřadů a lze vás podle něj přesně dohledat. Jinak řečeno, je to občanský průkaz. Ale nejen ten.

Doklad totožnosti

Co je doklad totožnosti dle zákona?

V jednoduchosti si můžeme říci, že za doklad totožnosti se v České republice považuje občanský průkaz. Že jde o doklad totožnosti, poznáte podle toho, že obsahuje důležité údaje, které jasně identifikují jeho držitele. Tedy zejména jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu trvalého bydliště a také fotografii.

A protože občanský průkaz není jediný doklad, který takové údaje obsahuje, existuje ještě druhý doklad totožnosti. A leckdo má navíc ještě třetí doklad totožnosti.

Číslo občanského průkazu

Průkaz totožnosti má vždy ještě jednu důležitou položku, a to sériové číslo. V našem případě jde o číslo občanského průkazu. Jedná se o jedinečné číslo, které je uložené v databázi Ministerstva vnitra ČR a dokáže identifikovat majitele dokladu. Starší občanské průkazy mají sériové číslo tvořené šesti číslicemi, novější občanské průkazy ho mají devítimístné.

SPOČÍTAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Co nahrazuje občanský průkaz?

Jak už jsme zmínili, občanský průkaz není jediný doklad totožnosti, jímž se můžete na úřadech, v bankách nebo při policejní kontrole prokazovat. Je bezesporu nejdůležitější, je povinné ho po 15. roce života vlastnit a měli byste ho u sebe mít neustále. Ale většina z nás má i druhý doklad totožnosti, který nese podobné prvky. Nebo i ten třetí, případně čtvrtý:

  • Cestovní pas - obnáší podobné informace jako občanský průkaz a můžete se jím namísto někoho prokázat. I ten má své jedinečné sériové číslo a potřebujete ho k cestám do většiny států světa.
  • Řidičský průkaz - taktéž nese základní identifikační údaje včetně fotografie a sériového čísla, plus je na něm zaznamenáno řidičské oprávnění. Při řízení ho musíte bezpodmínečně mít u sebe.
  • Zbrojní průkaz - musí ho u sebe mít majitel zbraně, aby prokázal své oprávnění zbraň vlastnit

 

SPOČÍTAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Typy občanských průkazů

Typy platných občanských průkazů Informace
Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů Omezená doba platnosti, tvar zalaminované karty o velikosti 82 x 111 mm, nalepená fotografie přetištěná hologramem
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji 2012-2014 Plastová karta o rozměrech 54 mm x 85,6 mm, vydávaná s čipem nebo bez čipu
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji vydávané od srpna 2021 Nově obsahují modrý obdélník s dvanácti zlatými hvězdami a logo biometrického dokladu

Poznámka: Počet typů platných občanských průkazů je 14. Data v tabulce vycházejí z informací Ministerstva vnitra ČR, jsou platné k 26. 5. 2023.

Kdo může požadovat prokázání totožnosti?

Svou totožnost nemusíte nikomu sdělovat na potkání. Nikdo po vás ani nemůže bezdůvodně chtít předkládat průkaz totožnosti. Stejně tak je zákonem zakázáno kopírovat nebo skenovat občanský průkaz bez souhlasu jeho majitele.

Ale existuje několik výjimek, kdy budete muset svůj doklad totožnosti předložit a prokázat tak svou totožnost. Typické je to například při žádosti o půjčku, při hraniční kontrole na pomezí dvou států nebo při policejní kontrole.

Kdy mě může policie legitimovat?

Leckdo se při žádosti policie o předložení občanského průkazu zdráhá. Má policista právo legitimovat vás, když jste nic neprovedli? Smí to udělat i městský policista? A můžete to beztrestně odmítnout?

Fakta jsou následující - státní i městští policisté vás mohou požádat o legitimování, tedy předložení dokladu totožnosti, ale pouze v zákonem stanovených důvodech. Musejí se striktně řídit nařízeními uvedenými v zákoně o Policii České republiky, § 13. Typicky jde o situace, kdy jste podezřelí ze spáchání přestupku, můžete být hledanou osobou, máte u sebe zbraň, jste předvedeni na služebnu nebo je od vás požadováno vysvětlení.

Neuposlechnutím se dopustíte přestupku podle § 47 odst. 1 přestupkového zákona. Hrozí vám pak pokuta ve výši až 1 000 korun.

Doklad totožnosti v zahraničí

Jak už jsme zmínili, svým dokladem totožnosti se prokazujete i při překročení státních hranic (pokud je na nich celní kontrola), případně při policejní kontrole. Vždy, když se chystáte do zahraničí, se ujistěte, že u sebe máte platný doklad totožnosti. V zemích Evropské unie vám postačí občanský průkaz (stejně jako vašim dětem). V ostatních státech světa musíte zpravidla mít cestovní pas (a občanský průkaz byste u sebe měli mít taktéž), někdy doplněný o příslušné vízum.

Plánujete-li v zahraničí řídit, nezapomeňte na svůj řidičský průkaz, který je vaším třetím důležitým dokladem totožnosti.

SPOČÍTAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Neplatný doklad totožnosti

Doklad totožnosti nelze žádným způsobem prodloužit. Proto si dávejte pozor na jeho platnost a včas si zažádejte o vydání nového dokladu. O jeho vydání se postará obecní úřad s rozšířenou působností.

Měli byste to vždy udělat včas, ideálně alespoň 30 dnů před vypršením platnosti stávajícího dokladu totožnosti. Proč? Protože vydání nového může trvat až 30 dnů. A neměli byste dopustit, abyste byli bez platného občanského průkazu.

V minulosti bylo možné získat na nezbytně nutnou dobu náhradní občanský průkaz, ale v současnosti už to nelze.

U cestovního pasu si jeho platnost hlídejte i s ohledem na to, že některé státy požadují pro vstup do země cestovní pas s platností ještě nejméně 6 měsíců.

Neplatný řidičský průkaz a řízení auta zase mohou vyústit v pokutu až 2 000 korun.

SPOČÍTAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ