222 100 200 Zavoláme vám zpět

Cestovní pojištění proti terorismu

Publikováno: 07.12.2015

Chcete být skutečně pojištění pro každý případ? Pak je nutné, zvláště po útocích v Paříži,  myslet i na variantu pojistného krytí cestovního pojištění pro případ teroristického útoku. Aktuální události ze světa přímo nabádají k tomu, že je nutné si jisté riziko reálné hrozby připouštět a to i tehdy, že cílovou destinací Vaší cesty není Afghánistán. Cestovní pojištění kryje  rizika náhodných zranění a onemocnění pojištěných osob, avšak některé pojišťovny z něj vylučují škody vzniklé při teroristických útocích.

Terorismus

Terorismus je definován jako vědomé a cílené násilí proti civilním obyvatelům. Takové jednání má většinou  politické nebo ideologické cíle. Jedná se o předem připravené, promyšlené použití násilí nebo hrozby násilí, které je obvykle zaměřené proti nezúčastněným osobám s cílem vyvolat strach, jehož prostřednictvím mají být splněny politické, náboženské nebo ideologické požadavky.

Pojistné krytí při teroristickém útoku

Níže jsme pro vás připravili seznam pojišťoven, které v rámci sjednání cestovního pojištění nabízí i pojištění proti teroristickým útokům. U pojišťoven, jenž nejsou součástí soupisky níže (TOP, Slavia, Pojišťovna VZP) je pojištění proti teroristickým útokům z pojištění vyloučeno.

Allianz

  • terorismus je součástí léčebných výloh s limitem 1.500.000 Kč a pouze za předpokladu, že se bude jednat o neočekávaný stav (dle aktuálních sdělení Ministerstva zahraničních věcí na ww.mzv.cz).

AXA Assistance

  • terorismus je součástí léčebných výloh. Pokud je pojištěné osobě způsobena újma na zdraví teroristickým aktem, tak je klient na tato rizika pojištěn. To tedy znamená, že cestovní pojštění AXA Assistance kryje ošetření, převoz a hospitalizaci do výše limitu a ve standardním rozsahu. V případě, že by pojištěná osoba uvízla z důvodu teroristického činu v zahraničí, tak se pojistná doba automaticky prodlužuje, a to po dobu nezbytnou pro návrat klienta na území České republiky. Z cestovního pojištění je vyloučeno pátrání po unesených osobách, úhrady výkupného, zpoždění či zrušení letu související s terorismem;

ČSOB

  • terorismus je součástí léčebných výloh. Pokud je státními orgány (např. Ministerstvo zahraničních věcí) nebo jinými významnými mezinárodními institucemi oznámen očekávaný teroristický útok nebo upozornění nedoporučující cestování do určité země, a pojištěný přesto do takové země vycestuje, pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění, pokud je škodná událost způsobena některým z důvodů uvedených v oznámení státních či jiných orgánů. Pojistné krytí pro případ terorismu se nevztahuje na připojištění zavazadel, připojištění odpovědnosti ani na úrazové připojištění.

Uniqa

  • terorismus je součástí léčebných výloh pouze za předpokladu, že se bude jednat o neočekávaný stav (dle aktuálních sdělení Ministerstva zahraničních věcí na ww.mzv.cz).

SPOČÍTAT CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Autor: David Derka