Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Auto bez povinného ručení

Publikováno: 04.07.2013

V případě, kdy způsobíte škodu svým nepojištěným vozidlem, vstupuje do hry ČKP. Zajišťuje, aby poškozenému byly z tzv. garančního fondu uhrazeny všechny oprávněné nároky (náklady na opravu vozidla, léčení, atd.). Zároveň ČKP uplatňuje postih vůči škůdci (majitel nepojištěného vozidla). Pokud ve stanovené lhůtě nepojištěný škůdce dluh neuhradí ani neuzavře s ČKP dohodu o splácení, je případ předán k externímu vymáhání. ČKP dosahuje vysoké úspěšnosti při prosazování práv na náhradu vyplaceného plnění u soudů. Úspěšnost převyšuje 95 %. Osoby, které neplatí ani na základě pravomocného soudního rozhodnutí čeká exekuce.

Neplatiči budou přispívat do garančního fondu*

Podle novely, která vstoupila v platnost k 1. 1. 2009, jsou osoby provozující vozidlo bez pojištění (povinné ručení) nuceny zaplatit do garančního fondu finanční příspěvek za dobu, po kterou nebylo jejich vozidlo pojištěno a provozováno v rozporu se zákonem.


Příspěvek bude povinen zaplatit vlastník vozidla (případně i provozovatel, je-li odlišný od vlastníka). Lhůta pro zaplacení je 30 dnů od doručení výzvy k zaplacení. Příspěvek je vždy vyšší než cena povinného ručení u pojišťovny.

Součástí zákona je tabulka výše příspěvků podle jednotlivých kategorií vozidel.

motocykl s objemem válců motoru do 350 ccm 20 Kč
motocykl s objemem válců motoru nad 350 ccm 30 Kč
osobní automobil s objemem válců motoru do 1850 ccm 50 Kč
osobní automobil s objemem válců motoru nad 1850 ccm 70 Kč
autobus 160 Kč
nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností do 12 000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 3500 kg do 10 000 kg 130 Kč
tahač nebo jiné nákladní vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 12 000 kg nebo přípojné vozidlo s největší přípustnou hmotností nad 10 000 kg 300 Kč
speciální vozidlo 80 Kč
přípojné vozidlo s nejvyšší přípustnou hmotností do 3500 kg 30 Kč
zemědělský nebo lesnický traktor a jejich přípojné vozidlo 40 Kč
ostatní vozidla 60 Kč

Výpočet sankce:

počet dní x denní sazba + náklady uplatnění (Nárok na náklady uplatnění je dán zákonem a představuje zejména tisk dopisu, poštovné, zpracování plateb, atd.)

Autor: Richard Kadlec

* Od 15.1.2015 již není ČKP oprávněna vymáhat sankce za nepojištěné dny viz „Zrušení příspěvku ČKP„.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ