Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění nemovitosti od Kooperativy

Hledáte zrovna pojištění pro svůj dům, byt nebo chatu? Tak se pojďte podívat na to, co vám může nabídnout Kooperativa.

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti, jak už vyplývá z názvu, se vztahuje na nemovitost jako stavbu. Kryje váš majetek, který se nedá přemístit, ať už je to byt, dům, chata, nebo garáž. Naproti tomu pojištění domácnosti vám pomůže při škodách na vybavení a dalších ,,pohyblivých" součástech vaší domácnosti.

Srovnejte si pojištění Nemovitosti

Výhody pojištění nemovitosti u Kooperativy

  • Možnost sjednat pojištění online
  • Asistenční služby
  • Možnost vybrat si ze dvou předpřipravených produktů
  • Kryje i vedlejší objekty (garáže, bazény, ploty, chodníky a další objekty, které se nacházejí na pozemku domu).
  • Lze si sjednat indexaci - pravidelnou aktualizaci pojistné částky, tak aby odpovídala hodnotě nemovitosti.
  • Široká možnost připojištění

Typy pojištění

Kooperativa v rámci pojištění nemovitosti rozlišuje, zda se jedná o rodinný dům, byt, či chatu nebo nějaký další rekreační objekt. Pojištění nemovitosti lze zkombinovat s pojištěním domácnosti.

Kooperativa nabízí pro byty a domy dvě varianty - PRIMA a KOMFORT.

Přehled krytí škod v jednotlivých balíčcích

Rizika PRIMA KOMFORT
Přírodní živly (požár, povodeň, záplava, vichřice, kroupy) Ano Ano
Asistenční služby Ano Ano
Náhradní ubytování Ano Ano
Krádež nebo loupež Ne Ano
Vandalismus Ne Ano
Únik vody Ne Ano
Škody způsobené deštěm, sněhem nebo kroupami, které vznikly jejich proniknutím dovnitř budovy Ne Ano
Poškození zateplení domu zvířetem Ne Ano
Poškození oplocení zvěří Ne Ano
Havárie rozvodů Ne Ano
Škoda při stavebních pracích Ne Ano

Zdroj: Kooperativa, platné k 10. 4. 2024.

Součástí varianty KOMFORT jsou navíc benefit OBNOVA a pro pojištění domů také tzv. ekologický benefit. Oba slouží při nastání velkých škod. Jedná se o situaci, kdy celková škoda přesahuje 75 % sjednané pojistné částky.

OBNOVA vám zajistí paušální náhradu, která by vám měla pokrýt náklady vzniklé v souvislosti s řešením pojistné události. Ekologický benefit vám zase poskytne plnění i nad rámec pojistné částky, pokud během rekonstrukce stavby dojde k její ekologické modernizaci.

srovnat pojištění Nemovitosti

Co lze připojistit

Kooperativa nabízí ke dvěma základním variantám také řadu připojištění. Jedná se o pojištění odpovědnosti z běžného občanského života, odpovědnost vztahující se k vlastnictví nemovitosti, pojištění různých elektrozařízení a dalších vybraných věcí.

Limity plnění

U některých typů škod je vyplaceno pojistné plnění dle skutečné uvedené hodnoty nemovitosti a rozsahu poškození. Někde má však Kooperativa nastavené limity pro maximální výplatu pojistného plnění.

Limity plnění v jednotlivých balíčcích

Připojištění PRIMA KOMFORT
Stavební materiál nebo nářadí 50 000 Kč 100 000 Kč
Elektromotory 10 000 Kč 10 000 Kč
Vedlejší objekty 100 000 Kč (lze navýšit) 100 000 Kč (lze navýšit)
Náhradní ubytování není součástí 60 000 Kč
Nezajištěný vandal není součástí 50 000 Kč (lze navýšit)
Přepětí nebo podpětí není součástí 50 000 Kč (lze navýšit)
Poškození zateplení domu zvířetem není součástí 50 000 Kč (lze navýšit)
Únik vody není součástí 50 000 Kč (lze navýšit)
Havárie rozvodů není součástí 10 000 Kč
Benefit OBNOVA není součástí 25 000 Kč

Zdroj: Kooperativa, platné k 10. 4. 2024.

Asistenční služba

V rámci pojištění majetku máte sjednány i asistenční služby. V základní verzi vám zprostředkují různé služby v případě nouze a proplatí vám náklady na ně. Ve variantě KOMFORT máte navíc hrazeny služby deratizátora, kyberasistenci, IT konzultace nebo také likvidaci vosího hnízda.

Spoluúčast

Spoluúčast je definována jako částka, kterou se podílíte na úhradě dané škody za pomoci vlastních finančních prostředků. Po odečtení spoluúčasti od vyčíslené výše škody tedy získáte velikost pojistného plnění. Výši spoluúčasti si můžete dohodnout s pojišťovnou při sjednávání smlouvy.

Čím vyšší je spoluúčast, tím nižší je potom pojistné. Pokud nechcete mít žádnou spoluúčast, tak vám Kooperativa naúčtuje na pojistném o 15 % více. Základní spoluúčast činí potom 1 000 Kč. V případě sjednání spoluúčasti 3, 5 nebo 10 tisíc, získáte na pojistném 10, 15 nebo 20% slevu.

U pojištění povodně a záplavy je u Kooperativy stanovena spoluúčast ve výši 1 % škody, v minimální výši 10 000 Kč.

Cena pojištění nemovitosti od Kooperativy

Cena pojištění se odvíjí od velikosti nemovitosti, její lokality, stanovené pojistné hodnotě, variantě pojištění a dalších faktorů. Cenu pochopitelně ovlivní i výše sjednané spoluúčasti.

Výše pojistného se dá snížit. Kooperativa nabízí 5% slevu při roční frekvenci placení, pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P má připravené zvýhodnění ve výši 20 % a při sjednání pojištění nemovitosti a domácnosti v rámci jedné smlouvy můžete ušetřit na pojistném 10 %.

Vy si můžete ceny pojištění nemovitosti srovnat jednoduše a online. Stačí zavítat do naší kalkulace, zadat pár údajů o vás a vašem majetku a my vám nabídneme pojistné produkty na míru, ze kterých si vy už jen pohodlně vyberete to nejlepší.

kalkulace pojištění Nemovitosti