Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Asistenční služby

Jedná se o pomoc poskytovaná osobám, které se dostanou do nesnází během cestování nebo při pobytu mimo místo svého bydliště. Spočívá v závazku pojišťovny, která provozuje pojišťovací činnost, poskytnout na základě předchozí úhrady pojistného okamžitě dostupnou pomoc osobě oprávněné podle pojistné smlouvy, pokud se tato osoba dostane do nesnází v důsledku pojistné události.

Cestovní pojištění

Asistenční služba vámi vybrané pojišťovny poskytuje nepřetržitou telefonickou pomoc 24 hodin denně pro případ tísňové situace, a to samozřejmě v českém jazyce. Kontakt na asistenční linku naleznete na asistenční kartičce, která je součástí smlouvy a odchází e-mailem spolu s ostatními dokumenty po sjednání cestovního pojištění.
Více info zde.

Pojištění vozidel

Jsou služby, jež v rozsahu stanoveném pojistnou smlouvou a doplňkovými pojistnými podmínkami pro asistenci vozidel organizuje, zajišťuje a případně hradí asistenční společnost za účelem odstranění následků pojistných nebezpečí sjednaných v asistenci vozidel. Více info zde.

Pojištění domácnosti

Jsou poskytovány jen v místě pojištění uvedeném v pojistné smlouvě a nárok na využití vzniká dnem účinnosti pojistné smlouvy. Asistenční služby jsou poskytovány prostřednictvím smluvního partnera pojistitele, který je uveden v pojistné smlouvě. Nárok na využití asistenčních služeb vzniká výlučně v případě vzniku pojistné události anebo havarijního stavu z pojištění obytných budov a souvisejících staveb nebo pojištění domácnosti.
Více info zde.

Vysvětlení pojmů

  • asistenční služby: pomoc pojištěným osobám (24/7)