Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Jak se chránit proti povodni i záplavě?

V posledních letech se naší zemi povodně a záplavy nevyhýbají. Můžou tedy bohužel přijít i takové chvíle, kdy se nám velká voda dostane až do obýváku. Jste pro takové případy chráněni? A víte vlastně, jaký je rozdíl mezi povodní a záplavou? Pojďme se na to podívat zblízka.

SPOČÍTAT POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

Všichni, kteří mají sjednané pojištění domácnosti nebo nemovitosti, jistě oba dva tyto termíny dobře znají. U některých pojišťoven bývá totiž riziko povodně a záplavy automatickou součástí těchto pojistek. Jinde jsou pak volitelnou součástí. Čtěte tedy pečlivě pojistné podmínky, abyste měli jasno v tom, zda jste kryti pro tato rizika, či ne.

Jak se chránit proti povodni i záplavě

Povodeň vs. záplava u pojištění majetku

V čem se tedy tyto dva pojmy liší? O povodeň se jedná v případech, kdy došlo k zaplavení celků vodou, která se vylila z rozvodněných vodních toků, břehů, nádrží, popř. z protržených břehů nebo hrází. Toto riziko se tedy týká především těch, kteří bydlí v blízkosti vody.

Za záplavu se pak považuje zaplavení pozemku proudící vodou - např. při stékání ze strání při silných dešťových srážkách nebo tání sněhu. Záplava tak může opravdu postihnout každého, i když váš dům stojí na kopci. Toto riziko tedy nepodceňujte a zohledněte ho ve vašem pojištění domácnosti i nemovitosti.

Co jsou povodňové zóny?

Rozlišujeme 4 povodňové zóny, které se stanovují na základě povodňových map. Jedná se o vyhodnocení a rozdělení míst do kategorií díky jejich reálnému vystavení riziku povodně. Jedná se tedy o oblasti blízko vodních toků a ploch, popř. o místa, kde už někdy povodeň v minulosti byla. Platí, že čím vyšší riziko povodně, tím vyšší povodňová zóna, a tím pádem i částka, kterou zaplatíte za pojistku.

Některé oblasti jsou ovšem i nepojistitelné. Ale někdy pojišťovny přihlíží i k tomu, zda je byt ve vyšším patře (riziko je tím pádem sníženo), popř. jestli je dům postaven na vyvýšeném místě nebo se pojišťovaná nemovitost nachází v lokalitě s vybudovanými protipovodňovými zábranami.

Pokud chcete zjistit, do jaké povodňové zóny patříte, navštivte web České asociace pojišťoven.

Bezpečí díky správnému pojištění domácnosti

Vzhledem k tomu, co jsme vyjmenovali výše, je jasné, že pro úplné zajištění vašeho domova se vyplatí mít komplexní pojištění majetku. Tzn. jak pojištění domácnosti (chránící vaše vybavení), tak pojištění nemovitosti (zajišťující pevné stavební součásti). Pokud budete mít sjednané jen pojištění domácnosti, pojišťovna vám v případě povodně nebo záplavy uhradí jen nábytek, koberce atd., ale už se nepostará o opravu stěn, střechy atd., a naopak.

Myslete tedy na bezpečí svého domova za slunce i za deště a správně se pojistěte.