Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění psa

Pes je nejen nejlepší přítel člověka, ale také člen rodiny a čtyřnohý parťák do nepohody. Proto byste měli zvážit, zda mu nepořídit pojištění, které bude myslet nejen na něj, ale také na váš rozpočet, protože sami určitě víte, že náklady na léčbu úrazu i nemocí jdou mnohdy do tisíců korun. V pojištění pro psa toho ovšem najdete ještě více.

SPOČÍTat cestovní pojištění

(Momentálně zajišťujeme pouze pojištění mazlíčků do zahraničí)

Jak funguje pojištění pro psa?

Pojištění pro psa funguje vlastně stejně jako klasické životní pojištění u lidí. V této pojistce totiž můžete vašeho mazlíčka zajistit pro riziko nemoci, úrazu, úhynu i odpovědnosti. Stejně jako u ,,životka" si stanovíte výši pojistných limitů, spoluúčast a vyberete si pojistný produkt, který bude pro vás a vašeho mazlíčka nejvýhodnější.

Pojistná smlouva pak nevstupuje v platnost hned, nebo po uhrazení pojistného, ale po uplynutí čekací (karenční doby). Jedná se o ochrannou lhůtu, kterou si každá pojišťovna stanovuje sama. Obvykle se jedná přibližně o 30 dní.

A dále je dobré vědět, že pro možnost čerpání pojistného v případě pojistné události musíte využít služeb veterináře ze smluvní sítě (jejich seznam obdržíte od pojišťovny). V případě všech ostatní zákroků, které do pojistky nespadají, můžete navštívit veterináře dle vlastní volby.

Pojištění psa

Pojištění úrazu a nemoci psa

Jedná se o zdravotní pojištění pro psa, v rámci kterého vám pojišťovna v případě pojistné události proplatí náklady na ošetření a léčbu vašeho mazlíčka. Spadají sem například chirurgické zákroky, rehabilitace, hospitalizace, i první příznaky nemoci, která je později označena za chronickou.

U tohoto rizika je pak dobré a důležité projít si předem pojistné podmínky daného produktu, a to především oddíl s výlukami. Mezi ty nejčastěji patří:

 • očkování,
 • preventivní péče,
 • kastrace,
 • léčba spojená s graviditou a porodem,
 • kosmetické zákroky,
 • léčba chronických nemocí, vrozených a vývojových nemocí,
 • nemoci a zranění způsobené nesprávnou péčí nebo vinou majitele,
 • úrazy spojené s výstavní nebo závodní aktivitou.

Na základě údajů od pojišťoven v této oblasti bývají nejčastějšími pojistnými událostmi například otrava psa, odstraňování spolknutých předmětů z trávicího traktu, šití tržných ran, operace po nehodách a různých úrazech. 

Pojištění úhynu psa

O tomhle riziku asi není snadné přemýšlet, ale je dobré vzít ho v potaz. Do pojistky ho často zapojují především majitelů psů s průkazem původu (PP). Pojistnou událostí je u tohoto rizika tedy přirozený úhyn zvířete nebo jeho utracení ze závažných a nepřekonatelných důvodů. Výše pojistné částky pak odpovídá pořizovací ceně daného psa. 

Pojištění odpovědnosti za psa

Jedná se o pojištění škod, které váš pes způsobí na zdraví či majetku někoho jiného (ne však příbuzného nebo osoby žijící ve stejné domácnosti). Může jít tedy například o situace, kdy váš mazlíček pokouše nezvaného návštěvníka, v šarvátce pocuchá sousedovic psa nebo poškodí plot, auto apod. V rámci pojistného plnění je tedy zahrnuta:

 • újma na zdraví,
 • finanční újma,
 • škoda na majetku.

Jaké pojištění pro psa zvolit?

Záleží na vašem psovi. V jakém směru? Na jeho věku, povaze, pohlaví a plemeni. Od těchto faktorů se totiž odvíjí to, jaká rizika byste do pojistné smlouvy měli zahrnout. Pokud doma máte šampiony, se kterými jezdíte na soutěže, nemělo by chybět pojištění úhynu. V případě, že máte doma malého dobrodruha a tak trochu rváče, zvolte pojištění úrazu a také pojištění odpovědnosti za psa. 

SPOČÍTat cestovní pojištění

(Momentálně zajišťujeme pouze pojištění mazlíčků do zahraničí)

Podmínky k získání pojištění psa

Abyste mohli uzavřít pojištění pro psa, musíte obvykle splnit několik následujících podmínek:

 • V době uzavření pojištění musí být zdravý a nezraněný.
 • Musí být očkován proti vybraným nemocem (doložíte očkovacím průkazem). 
 • Pes musí být snadno identifikovatelný díky čipu nebo alespoň tetování.
 • U psa nesmí být zanedbaná prevence a péče o jeho zdravotní stav.

Některé pojišťovny také požadují vyplnění dotazníku o aktuálním zdravotním stavu psa, případně také průkaz původu. 

Setkáte se také s podmínkami ohledně věkového limitu psa. Problém bývá s pojištěním mladých psů do půl roku života, horní hranicí pak bývá 8 rok života (tuto hranici ovšem může snížit například obezita mazlíčka, a to až na 4 roky života).

Cena pojištění psa

Vliv na cenu pojištění psa má hned několik faktorů. Z toho důvodu není možné říct přesnou cenu pojištění - každý případ je zkrátka individuální. 

Cenu pojištění psa ovlivňuje především:

 • Plemeno - některá plemena jsou náchylnější k určitým nemocem, případně k úrazům či způsobení škody kvůli svému vrozenému temperamentu.
 • Věk - čím starší pes, tím vyšší riziko onemocnění a tím pádem i vyšší pojistné.
 • Průkaz původu - u psů s PP je většinou známa jejich přesná hodnota (pořizovací cena), což má vliv na výši pojistného.
 • Pohlaví - feny bývají statisticky náchylnější k onemocněním související s pohlavními orgány než psi. Tím pádem jsou tedy rizikovější. 
 • Výše pojistných limitů -  čím vyšší limity u pojištění psa nastavíte, tím vyšší bude i částka pojistného. 
 • Pojistná rizika -  čím více rizik si zvolíte, tím více si připlatíte na pojistném.

SPOČÍTat cestovní pojištění

(Momentálně zajišťujeme pouze pojištění mazlíčků do zahraničí)

 

Cestovní pojištění pro psa

Jestli se svým čtyřnohým parťákem rádi cestujete i za hranice, třeba na dovolenou, je dobré mu sjednat i pojištění pro psa do zahraničí. Jeho součástí jsou pak primárně veterinární služby zahrnující:

 • ošetření psa a s ním spojené výkony,
 • náklady na použitý materiál a léky,
 • hospitalizaci.

Kromě toho je dobré nezapomínat i na výše zmíněné pojištění odpovědnosti. Přesné informace a rozsah pojistky najdete vždy v pojistných podmínkách daného cestovního pojištění.

SPOČÍTat cestovní pojištění

(Momentálně zajišťujeme pouze pojištění mazlíčků do zahraničí)