841 41 41 41

Servisní havarijní pojištění

Havarijní pojištění od Servisní pojišťovny je jednoduché, přehledné a poskytuje účinnou ochranu před následky případných škod na vozidle. Pojištěný si může poskládat pojištění podle svých představ z nabízených variant. Základním kamenem havarijního pojištění je pojištění samotného vozidla. Dále lze k připojistit libovolná doplňková pojištění jako pojištění všech skel nebo pojištění náhradní vozidla.

Informace o pojišťovně

Specialista na havarijní pojištění. První česká servisní pojišťovna byla založena v roce 1997. Její základní kapitál činí 90 mil. Kč a kapitálově je to ryze česká společnost.

Znalost problematiky a snaha zabezpečit pro zákazníky maximální servis a dokonalé služby byla i hlavním motivem vzniku pojišťovny, která se specializuje na havarijní pojištění vozidel. Nabízíme proto našim klientům řadu netradičních služeb, kterými se odlišujeme od jiných pojišťoven.

Akcionáři společnosti:

 • JUDr. Ing. Ladislav Samohýl – vlastní 98%
 • Alois Samohýl – vlastní 2%

Základní pojištění je možné sjednat v rozsahu AllRisk

AllRisk – poškození nebo zničení:

 • živelní událostí,
 • havárií,
 • vandalismem,
 • odcizením.

Samoprohlídka

Po sjednání pojištění je nutné provést samoprohlídku. Manuál bude odeslán na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Fotografie můžete nahrát do sekce “Klientská zóna” nebo zaslat na email: info@top-pojisteni.cz. V případě zaslání e-mailem uveďte číslo Vaší pojistné smlouvy.

Sleva

 • sleva až 30% za bezeškodní měsíce
 • sleva za zabezpečení až 20 %
 • sleva za akceptaci smluvního servisu až 33 %
 • obchodní sleva Top-Pojisteni.cz až 20 %

Pojistná částka

Pojištění lze sjednat na novou, nebo časovou cenu vozidla.

Spoluúčast

Pojištění se sjednává se spoluúčastí podle volby pojištěného (5% nebo10%).
Klientem zvolená spoluúčast se do smlouvy uvádí ve výši v procentech a minimální částce v Kč.

Územní rozsah pojištění

Územní rozsah základního pojištění je Evropa

Zabezpečení vozidla

Při závazku zákazníka, že jeho motorové vozidlo bude zabezpečeno, poskytuje se sleva na pojistném podle toho, jakou kombinaci zabezpečovacích zařízení si zákazník vybral.

Druh zabezpečovacího zařízení Sleva %
Mechanické zabezpečení pevně spojené s vozidlem, blokující převody vozidla (např. Construct, Defend Lock, Medvěd blok ...). 10 %
Zařízení pro aktivní lokalizaci odcizeného vozidla na principu aktivovatelného vysílače /přijímače ve vozidle s celorepublikovou působností, které je napojeno na centrální vyhledávací systém (např. Lo Jack, Patriot...). 20 %
Kombinace obou výše uvedených způsobů zabezpečení 30 %

Doplňková pojištění

K základnímu havarijnímu pojištění lze sjednat následující druhy doplňkových pojištění:

Pojištění asistenčních služeb

Servisní pojišťovna nevyužívá služeb žádné asistenční společnosti, asistenční služby poskytuje přímo. Má k dispozici nonstop službu s kompletním servisem pro pojištěné včetně odtahové služby a náhradních vozidel.

 • Tato služba je ZDARMA poskytována k havarijnímu pojištění.
 • Nelze sjednat samostatně.
 • Platnost na území ČR a Evropy. Plnění upraveno dle VPP a Smluvního ujednání.
 • Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

Pojištění všech skel

Pojištění se vztahuje na pojistná rizika živelní událost, havárie a vandalismus. Pojištění skel lze sjednat pro nová vozidla a vozidla ojetá. Pojištění skel je upraveno Smluvním ujednáním.

Limit plnění Cena/rok
5.000 Kč 250 Kč
10.000 Kč 750 Kč
15.000 Kč 1.250 Kč
20.000 Kč 2.000 Kč
30.000 Kč 2.500 Kč
40.000 Kč 3.500 Kč
 • Pojištěná skla nesmí být poškozena.
 • Pojištění se sjednává se spoluúčastí 50 % v období prvních 3 měsíců od počátku pojištění. U nových vozidel se pojištění sjednává bez spoúčasti.
 • Pojištění lze sjednat pro osobní nebo užitková vozidla s největší přípustnou (celkovou) hmotností do 3 500 kg.

Pojištění náhradního vozidla (půjčovné)

 • Pojištění lze sjednat pro osobní nebo užitková vozidla s největší přípustnou (celkovou) hmotností do 3 500 kg.
 • Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.
 • Náklady na nájem jsou akceptovány, pokud nepřevyšují obvyklou cenu pro příslušnou značku vozidla v daném regionu, maximálně však do výše 1.000 Kč/den.
Pojištění se sjednává na 7 dnů 14 dnů 21 dnů
Roční pojistné 1.000 Kč
2.000 Kč
3.000 Kč

Pojistné podmínky