Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Servisní havarijní pojištění

Havarijní pojištění od Servisní pojišťovny je jednoduché, přehledné a poskytuje účinnou ochranu před následky případných škod na vozidle. Pojištěný si může poskládat pojištění podle svých představ z nabízených variant. Dále lze připojistit libovolná doplňková pojištění jako čelní sklo vozidla nebo náhradní vozidlo.

Základní havarijní pojištění je možné sjednat v rozsahu

ALL RISK pro rizika poškození nebo zničení:

 • živelní událostí;
 • havárií;
 • vandalismem;
 • odcizením.

Samoprohlídka

Po sjednání pojištění je nutné provést samoprohlídku. Manuál bude odeslán na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Fotografie můžete nahrát do sekce „Klientská zóna“ nebo zaslat na email: info@top-pojisteni.cz. V případě zaslání e-mailem uveďte číslo Vaší pojistné smlouvy.

Sleva

Při sjednání havarijního pojištění je možné přiznat následující slevy:

 • sleva za pojišťovnou přiznaný bezeškodný průběh až ve výši 30 %;
 • sleva za zabezpečení vozidla až ve výši 30 %;
 • sleva za akceptaci smluvního servisu až ve výši 33 %.

Pojistná částka

Pojištění lze sjednat na novou (u nového vozidla), nebo obvyklou cenu vozidla (u ojetého vozidla).

Spoluúčast

Pojištění se sjednává se spoluúčastí, kterou se rozumí částka dohodnutá mezi pojišťovnou a pojistníkem v pojistné smlouvě a která se odečítá z plnění pojišťovny při každé pojistné události.

Pojištění je možné sjednat se spoluúčastí podle volby pojištěného, a to ve výši 5 % minimálně 5.000 Kč nebo 10 % minimálně 10.000 Kč.

Územní rozsah pojištění

Územní rozsah základního pojištění je území Evropy.

Zabezpečení vozidla

Při závazku zákazníka, že jeho motorové vozidlo bude zabezpečeno, poskytuje se sleva na pojistném podle toho, jakou kombinaci zabezpečovacích zařízení si zákazník vybral.

Druh zabezpečovacího zařízení Výše slevy (%)
Mechanické zabezpečení pevně spojené s vozidlem, blokující převody vozidla (např. Construct, Defend Lock, Medvěd blok ...) nebo označení všech skel na vozidle VIN codem metodou pískování nebo lepení a nebo zařízení pro pasivní lokalizaci odcizeného vozidla na principu aktivovatelného GPS vysílače/přijímače ve vozidle, aktivovaný továrně dodávaný systém, umožňující lokalizaci vozidla. 10 %
Zařízení pro aktivní lokalizaci odcizeného vozidla na principu aktivovatelného GPS/radiového vysílače /přijímače ve vozidle, které je napojeno na centrální vyhledávací systém/pult centrální ochrany (např. Lo Jack, Patriot, Sherlog...). 20 %
Kombinace obou výše uvedených způsobů zabezpečení. 30 %

Doplňková pojištění

K základnímu havarijnímu pojištění lze sjednat následující druhy doplňkových pojištění.

Pojištění asistenčních služeb

Servisní pojišťovna nevyužívá služeb žádné asistenční společnosti, asistenční služby poskytuje přímo. Má k dispozici nonstop službu s kompletním servisem pro pojištěné včetně odtahové služby a náhradních vozidel. Pojištění se vztahuje na zajištění a úhradu asistenčních služeb uvedených ve VPP a Smluvním ujednání.

 • Tato služba je ZDARMA poskytována k havarijnímu pojištění.
 • Nelze sjednat samostatně.
 • Územní platnost je Česká republika a Evropa.
 • Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

Pojištění všech skel vozidla

Limit pojistného plnění Roční pojistné
5.000 Kč 250 Kč
10.000 Kč 750 Kč
15.000 Kč 1.250 Kč
20.000 Kč 2.000 Kč
30.000 Kč 2.500 Kč
40.000 Kč 3.500 Kč
 • Pojištění všech skel se vztahuje na pojistná rizika živelní události, havárie a vandalismus.
 • Pojištění lze sjednat pro osobní a nákladní vozidla do 3.500 kg.
 • Pojištěná skla nesmí být poškozené.
 • Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.
 • Územní platnost je území Evropy.

Pojištění náhradního vozidla (půjčovné)

Pojištění se sjednává na 7 dnů 14 dnů 21 dnů
Roční pojistné 1.000 Kč
2.000 Kč
3.000 Kč

Pojištění náhradního vozidla kryje náklady na zapůjčení vozidla. Nárok na úhradu nákladů vynaložených na nájem náhradního vozidla vznikne tehdy, stane-li se pojištěné vozidlo nepojízdné následkem pojistné události na dobu delší než 8 hodin a je-li náhradní vozidlo zapůjčeno na území České republiky.

 • Pojištění náhradního vozidla lze sjednat pro osobní a nákladní vozidla do 3.500 kg.
 • Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.
 • Náklady na nájem jsou akceptovány, pokud nepřevyšují obvyklou cenu pro příslušnou značku vozidla v daném regionu, maximálně však do výše 1.000 Kč/den.

Pojistné podmínky