Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

HVP povinné ručení

Povinné ručení je zákonné pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorového vozidla. Tato povinnost je dána zákonem č. 168/1999 Sb., vztahuje se na všechna vozidla pohybující se po veřejných komunikacích a kryje újmy způsobené třetí osobě provozem vozidla.

K povinnému ručení od Hasičské vzájemné pojišťovny lze také sjednat havarijní pojištění a získat tak komplexní ochranu vašeho vozidla.

Varianty povinného ručení:

Pojistná rizika STANDARD NADSTANDARD EXKLUZIV
Újma na zdraví nebo usmrcení 35 mil. Kč 70 mil. Kč 100 mil. Kč
Újma na věci a ušlý zisk 35 mil. Kč 70 mil. Kč 100 mil. Kč
Úrazové pojištění posádky vozidla ANO ANO ANO
Asistenční služba ANO ANO ANO

Rozsah asistenčních služeb zdarma v povinném ručení:

Pro vozidla do 3,5t: zde

Pro vozidla nad 3,5t: zde

Pro motocykly: zde

K povinnému ručení lze sjednat doplňková pojištění:

(Doplňková pojištění za příplatek lze sjednat pouze pro osobní vozidla)

Pojištění skel

Pojištění se vztahuje na pojištění čelního skla vozidla, nebo pojištění všech skel a sjednává se pro případ poškození nebo zničení skla jakoukoliv nahodilou událostí, ke které došlo samostatně, tj. bez poškození na dalších částech vozidla. Pojištění se sjednává se spoluúčastí 5 % min. 500 Kč. Pojistná částka je horní hranicí pro jednu a všechny pojistné události nastalé v pojistném období. Územní platnost: Evropa.

Limit krytí Čelní sklo Všechna skla
10.000 Kč 900 Kč 1.200 Kč
15.000 Kč 1.600 Kč
20.000 Kč 1.600 Kč 2.000 Kč
30.000 Kč 2.500 Kč 3.200 Kč
50.000 Kč 4.100 Kč 5.200 Kč

Pojištění úrazu dopravovaných osob

Pojištění se sjednává pro případ úrazu řidiče nebo členů posádky při dopravní nehodě. Pojištění je sjednáno bez spoluúčasti. Pojistná částka je horní hranicí pro jednu a všechny pojistné události nastalé v pojistném období odděleně pro každé pojistné nebezpečí. Územní platnost: Evropa.

Základní limity:

  • Pro případ smrti následkem úrazu: 100.000 Kč
  • Pro případ trvalých následků: 200.000 Kč
  • DNL (doba nezbytného léčení) tělesného poškození vzniklého následkem úrazu: 20.000 Kč
Počet sedadel 1 násobek 2 násobek 3 násobek
do 5 sedadel 350 Kč 700 Kč 1.050 Kč
6 – 9 sedadel 700 Kč 1.400 Kč 2.100 Kč

Pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby

Pojištění se vztahuje na cestovní zavazadla a věci osobní potřeby dopravované pojištěným vozidlem. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí:

  • živelní události nebo poškození,
  • zničení,
  • ztráta či odcizení při dopravní nehodě nebo
  • odcizení z vozidla (vč. uzamykatelného boxu - musí být připevněn k vozidlu způsobem znemožňující odcizení celého boxu) způsobem, při kterém pachatel překonal překážky chránící pojištěná zavazadla před krádeží.

Pojistná částka je horní hranicí pro jednu a všechny pojistné události nastalé v pojistném období odděleně pro každé pojistné nebezpečí.

Pojištění lze sjednat ve 2 variantách:

  • Základ - zavazadla a věci osobní potřeby
  • Rozšířená - Základ + věci sloužící k výdělečné činnosti
Limity krytí Základ Rozšířená
5.000 Kč 200 Kč 300 Kč
10.000 Kč 400 Kč 600 Kč
20.000 Kč 800 Kč 1.200 Kč
30.000 Kč 1.200 Kč 1.800 Kč

Pojištění odcizení celého vozidla

Pojištění se sjednává pro pojistné nebezpečí odcizení celého vozidla, pokud k odcizení došlo loupeží nebo krádeží. Spoluúčast je sjednána výši 10 % min. 10.000 Kč. Pojistná částka je horní hranicí pro jednu a všechny pojistné události nastalé v pojistném období. Územní platnost: Evropa.

Pojistná částka Roční pojistné
100.000 Kč 1.200 Kč

Pojištění živlu a střetu se zvěří

Pojištění se sjednává pro pojistné nebezpečí poškození nebo zničení vozidla živelní událostí a poškození nebo zničení vozidla prokazatelným střetem s divokým zvířetem. Spoluúčast je sjednána ve výši 0 % min. 1.000 Kč. Pojistná částka je horní hranicí pro jednu a všechny pojistné události nastalé v pojistném období odděleně pro každé pojistné nebezpečí.

Územní platnost: ČR.

Pojistná částka Roční pojistné
30.000 Kč (na každé pojistné nebezpečí) 1.000 Kč
50.000 Kč (na každé pojistné nebezpečí) 1.600 Kč
100.000 Kč (na každé pojistné nebezpečí) 3.000 Kč

Pojištění živlu a střetu se zvířetem a poškození zaparkovaného vozidla zvířetem

Pojištění se sjednává pro pojistné nebezpečí poškození nebo zničení vozidla živelní událostí, poškození nebo zničení vozidla prokazatelným střetem se zvířetem, pohybujícím se na pozemní komunikaci a poškození zaparkovaného vozidla prokazatelně zp?sobeného fyzickým kontaktem zvířete s poškozenou částí vozidla. Spoluúčast je sjednána ve výši 0 % min. 1.000 Kč. Pojistná částka je horní hranicí pro jednu a všechny pojistné události nastalé v pojistném období odděleně pro každé pojistné nebezpečí.

Územní platnost: ČR.

Pojistná částka Roční pojistné
30.000 Kč (na každé pojistné nebezpečí) 1.600 Kč
50.000 Kč (na každé pojistné nebezpečí) 2.000 Kč
100.000 Kč (na každé pojistné nebezpečí) 3.800 Kč

Pojištění dodatkových asistenčních služeb

Asistenční služby lze sjednat ve 2 variantách pro motorová vozidla - Dodatková a Rozšířená. Pojištění platí na území ČR a států uvedených na Zelené kartě pro pojistná nebezpečí nehody a poruchy.

Detailní popis vč. limitů naleznete zde:

Pojistné podmínky: