222 100 200 Zavoláme vám zpět

HVP povinné ručení

Povinné ručení u Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. lze sjednat ve dvou variantách, které se od sebe liší výškou limitů krytí.

Varianty povinného ručení:

Limity plnění Za škody na majetku Za škody na zdraví
Standard 35 mil. Kč 35 mil. Kč
Nadstandard 70 mil. Kč 70 mil. Kč

V obou variantách jsou ZDARMA zahrnuty základní asistenční služby a navíc obě varianty obsahují úrazové pojištění posádky vozidla na pojistnou částku 100.000 Kč pro případ smrti následkem úrazu a 200.000 Kč pro případ trvalých následků způsobených úrazem a základní administrativně právní a technickou asistenci.

Varianta Nadstandard dále obsahuje výhodu první škody bez vlivu na bonus.

K povinnému ručení lze sjednat připojištění:

POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB – NADSTANDARD

Zajistěte si zvýšenou technickou asistenci v případě havárie nebo poruchy Vašeho vozidla za roční pojistné 285 Kč pro vozidla do 3,5 t a 240 Kč / ročně pro vozidla nad 3,5 t. Za tuto cenu získáte vyšší limit plnění na asistenční služby v pro případ opravy, odtahu a úschovy vozidla, přenocování, taxi a další služby asistenčních služeb. Detailní informace naleznete v pojistných podmínkách.

Pojistné podmínky: