222 100 200 Zavoláme vám zpět

HVP povinné ručení

Povinné ručení u Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. lze sjednat ve dvou variantách, které se od sebe liší výškou limitů krytí.

Varianty povinného ručení:

Limity plnění Za škody na majetku Za škody na zdraví
Standard 35 mil. Kč 35 mil. Kč
Nadstandard 70 mil. Kč 70 mil. Kč
Exkluziv 100 mil. Kč 100 mil. Kč

V obou variantách jsou ZDARMA zahrnuty základní asistenční služby a navíc obě varianty obsahují úrazové pojištění posádky vozidla na pojistnou částku 100.000 Kč pro případ smrti následkem úrazu a 200.000 Kč pro případ trvalých následků způsobených úrazem a základní administrativně právní a technickou asistenci.

K povinnému ručení lze sjednat připojištění:

POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB – NADSTANDARD

Zajistěte si zvýšenou technickou asistenci v případě havárie nebo poruchy Vašeho vozidla za roční pojistné 285 Kč pro vozidla do 3,5 t a 240 Kč / ročně pro vozidla nad 3,5 t. Za tuto cenu získáte vyšší limit plnění na asistenční služby v pro případ opravy, odtahu a úschovy vozidla, přenocování, taxi a další služby asistenčních služeb. Detailní informace naleznete v pojistných podmínkách.

Pojistné podmínky: