Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

HVP komplexní pojištění vozidla

Komplexní pojištění vozidla se skládá z povinného ručení a havarijního pojištění s možností výběru doplňkových pojištění jako je např. pojištění skel vozidla, zavazadel nebo nadstandardní asistenční služby.

Povinné ručení je možné sjednat ve variantách:

Pojistná rizika STANDARD EXKLUZIV
Újma na zdraví nebo usmrcení 35 mil. Kč 100 mil. Kč
Újma na věci a ušlý zisk 35 mil. Kč 100 mil. Kč
Úrazové pojištění posádky vozidla ANO ANO
Asistenční služba ANO ANO

Rozsah asistenčních služeb zdarma v povinném ručení:

Pro vozidla do 3,5t: zde

Varianty havarijního pojištění

Havarijní pojištění lze sjednat ve dvou variantách:

KARAMBOL MAX
Živel Živel
Střet Střet
Náraz Náraz
Odcizení
Vandalismus
Základní asistenční služba
Pojištění nadstandardní výbavy do 5% z ceny nového vozidla

Územní platnost

Pojištění je platné na území Evropy.

Spoluúčast

Při sjednání si můžete vybrat z níže uvedených spoluúčastí (částka, kterou se podílíte při likvidaci pojistné události).

 • 0 % min. 2.000 Kč
 • 5 % min. 5.000 Kč
 • 10 % min. 10.000 Kč
 • 20 % min. 20.000 Kč

Samoprohlídka

Po sjednání pojištění je nutné provést samoprohlídku. Manuál bude odeslán na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Fotografie můžete nahrát do sekce "Klientská zóna" nebo zaslat na email: info@top-pojisteni.cz. V případě zaslání e-mailem uveďte číslo Vaší pojistné smlouvy.

Ke komplexnímu pojištění lze sjednat doplňková pojištění:

Pojištění skel

Pojištění se vztahuje na pojištění čelního skla vozidla, nebo pojištění všech skel a sjednává se pro případ poškození nebo zničení skla jakoukoliv nahodilou událostí, ke které došlo samostatně, tj. bez poškození na dalších částech vozidla. Pojištění se sjednává se spoluúčastí 5 % min. 500 Kč. Pojistná částka je horní hranicí pro jednu a všechny pojistné události nastalé v pojistném období. Územní platnost: Evropa.

Limit krytí Čelní sklo Všechna skla
10.000 Kč 900 Kč 1.200 Kč
15.000 Kč 1.600 Kč
20.000 Kč 1.600 Kč 2.000 Kč
30.000 Kč 2.500 Kč 3.200 Kč
50.000 Kč 4.100 Kč 5.200 Kč

Pojištění úrazu dopravovaných osob

Pojištění se sjednává pro případ úrazu řidiče nebo členů posádky při dopravní nehodě. Pojištění je sjednáno bez spoluúčasti. Pojistná částka je horní hranicí pro jednu a všechny pojistné události nastalé v pojistném období odděleně pro každé pojistné nebezpečí. Územní platnost: Evropa.

Základní limity:

 • Pro případ smrti následkem úrazu: 100.000 Kč
 • Pro případ trvalých následků: 200.000 Kč
 • DNL (doba nezbytného léčení) tělesného poškození vzniklého následkem úrazu: 20.000 Kč
Počet sedadel 1 násobek 2 násobek 3 násobek
do 5 sedadel 350 Kč 700 Kč 1.050 Kč
6 – 9 sedadel 700 Kč 1.400 Kč 2.100 Kč

Pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby

Pojištění se vztahuje na cestovní zavazadla a věci osobní potřeby dopravované pojištěným vozidlem. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí:

 • živelní události nebo poškození,
 • zničení,
 • ztráta či odcizení při dopravní nehodě nebo
 • odcizení z vozidla (vč. uzamykatelného boxu - musí být připevněn k vozidlu způsobem znemožňující odcizení celého boxu) způsobem, při kterém pachatel překonal překážky chránící pojištěná zavazadla před krádeží.

Pojistná částka je horní hranicí pro jednu a všechny pojistné události nastalé v pojistném období odděleně pro každé pojistné nebezpečí.

Pojištění lze sjednat ve 2 variantách:

 • Základ - zavazadla a věci osobní potřeby
 • Rozšířená - Základ + věci sloužící k výdělečné činnosti
Limity krytí Základ Rozšířená
5.000 Kč 200 Kč 300 Kč
10.000 Kč 400 Kč 600 Kč
20.000 Kč 800 Kč 1.200 Kč
30.000 Kč 1.200 Kč 1.800 Kč

Pojištění dětské autosedačky

Pojištění se sjednává pro pojistné nebezpečí odcizení. Pojištění je sjednáno bez spoluúčasti. Pojistná částka je horní hranicí pro jednu a všechny pojistné události nastalé v pojistném období. Územní platnost: Evropa.

Limity krytí Pojistné
10.000 Kč 300 Kč
20.000 Kč 600 Kč
30.000 Kč 900 Kč

Pojištění speciální registrační značky

Pojištění se sjednává pro pojistné nebezpečí odcizení. Pojištění je sjednáno bez spoluúčasti. Pojistná částka je horní hranicí pro jednu a všechny pojistné události nastalé v pojistném období.
Územní platnost: Evropa.

Limit krytí Pojistné
10.000 Kč 1.000 Kč

Pojištění dodatkových asistenčních služeb

Asistenční služby lze sjednat ve 2 variantách pro motorová vozidla - Dodatková a Rozšířená. Pojištění platí na území ČR a států uvedených na Zelené kartě pro pojistná nebezpečí nehody a poruchy.

Detailní popis vč. limitů naleznete zde:

Pojistné podmínky: