Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Přepětí a podpětí

Přepětí a podpětí jsou pojmy, se kterými se v rámci pojišťovnictví nejčastěji setkáte u pojištění domácnosti, případně nemovitosti. Plno z nás však stále nemá jasno, o co se přesně jedná. A proto jsme pro vás připravili tento krátký přehled.

Přepětí

Přepětí se dá definovat jako krátkodobé napětí, které přesahuje nejvyšší hodnotu provozního napětí v elektrickém obvodu.

Existují dva základní druhy přepětí:

  • Spínací (vnitřní) přepětí

Dochází k němu častěji a to důsledkem provozních změn v síti. Může se jednat například o spínání a vypínání vysoce výkonných elektrospotřebičů nebo v důsledku zkratu.

  • Atmosférická (vnější) přepětí

Jedná se o přepětí způsobené úderem blesku, které je mnohem nebezpečnější a zpravidla způsobí větší škody, než přepětí spínací. Atmosférické přepětí může ohrozit elektrospotřebiče v domácnosti nejen v případě, že dojde k přímému úderu blesku, kdy se impuls šíří po kovových konstrukcích budovy, ale také při tzv. nepřímém úderu, kdy se vysoký elektrický impuls šíří elektrickým vedením. Na základě toho může dojít ke zkratu některých elektrických zařízení a způsobit tak i požár.

V obou případech může dojít k vážnému poškození nebo úplnému zničení elektrospotřebičů ve vaší domácnosti. Nejcitlivější jsou na takové poškození televizory, počítače a monitory.

Proti atmosférickému přepětí je možné se chránit. Před přímým úderem blesku jsou nejlepší ochranou tzv. bleskosvody, které elektrický výboj bezpečně svedou do země. Pro ochranu proti nepřímému úderu blesku se používají tzv. přepěťové ochrany, které jsou nainstalovány na několika místech v domě či bytě.

Podpětí

Podpětí je v podstatě opakem přepětí, kdy dochází ke krátkodobým poklesům napětí. I když se nejedná o takové riziko, jako u přepětí, i díky podpětí může dojít k nadměrnému opotřebování spotřebičů, případně dokonce i k jejich zničení a nefunkčnosti.

Vysvětlení pojmů

  • přepětí: napětí, které přesahuje hodnotu nejvyššího napětí
  • podpětí: napětí, které přesahuje hodnotu nejnižšího napětí