Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pravidla silničního provozu 2021

V roce 2021 se žádné velké novinky na silnicicíh nečekají. I tak se v našem novém článku zaměříme na známá pravidla i některé aktuality, které na českých silnicích chystá stát v součinnosti s oddělením Ministerstva dopravy ČR BESIP. Tento rok bude zejména ve znamení bezpečnosti a zdražení povinného ručení, které stoupne v průměru o 3 – 4 %.

Pravidla silničního provozu 2021

Zákon č. 361/2000 Sb.

Pokud chcete znát veškeré podrobnosti o provozu na pozemních komunikacích, není nic jednoduššího, než se řídit touto ,,biblí" českých řidičů, tedy Zákonem č. 361/2000 Sb. ve znění účinném do 22. 5. 2021. Právě v tomto roce vejde v platnost jediná drobná aktualizace (znění účinné od 23. 5. 2021), která spočívá v automatizované výměně údajů o řidičích, řidičských oprávněních, průkazech a profesní způsobilosti řidičů pro účely výkonu kontroly a vedení správních řízení. Jde o údaje z centrálního registru příslušnému orgánu jiného členského státu.
zelená kata

Novela bodového systému 2021

V tomto případě můžete prozatím zůstat v klidu, jelikož se novela odkládá až na rok 2022. Půjde hlavně o úpravu pokut a bodů za závažné přestupky a snížení hranice bodů pro odebrání oprávnění začínajícím řidičům (v průběhu dvou let řízení je hranice snížena až na polovinu současných bodů).

Základní přehled současného bodového systému: Body
Řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé
k provozu na pozemních komunikacích
5 bodů
Řízení vozidla po požití alkoholického nápoje
nebo jiné návykové látky
7 bodů
Řízení vozidla bez řidičského oprávnění 4 body
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci
o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více
5 bodů
Otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání
v provozu na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla
7 bodů
Porušení povinnosti použít dětskou autosedačku
nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí
4 body
Držení telefonního přístroje 2 body

Nová strategie bezpečného provozu

Ministerstvo dopravy chystá zcela novou Strategii BESIP 2021 – 2030, která obsahuje akční plány, jejichž plnění bude vždy určeno na období dvou let. Česká republika tak navazuje na snahy Evropské unie a OSN dlouhodobě zvýšit bezpečnost provozu do roku 2030. Strategie se například zaměří na mladé, nezkušené řidiče, ale také nepřiměřenou rychlost, odstranění nehodových míst, technologické inovace a účinnější policejní dohled, včetně efektivnějšího sankcionování prohřešků vůči pravidlům silničního provozu. Již v roce 2020 se stát rovněž zaměřil na bezpečnost železničních přejezdů a v rámci Strategie v tom bude nadále pokračovat.

Úkolů Strategie BESIP je celkem 45 (např.)

  • Budování nových míst pro nákladní automobily na dálničních odpočívkách
  • Budování nových míst pro kontrolu nákladních automobilů
  • Program na podporu umístění svodidel chránících řidiče před srážkou se stromem
  • Přizpůsobování městského provozu k větší bezpečnosti chodců a cyklistů

Pokud se zajímáte o další novinky pro řidiče v roce 2021, jako je například změna dálničních známek, vývoj cen povinného ručení nebo pohonných hmot, neváhejte a klikněte na náš článek, kde se všemu přehledně věnujeme.