Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pravidla silničního provozu 2023

V roce 2023 přichází novela silničního zákona, která by měla být platná od ledna 2024. Jaké změny přináší v bodovém systému a jaká pravidla silničního provozu v Česku vlastně platí? O tom si povíme přehledně v našem článku. A vedle dodržování pravidel provozu také nezapomeňte na povinné ručení pro své auto.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Zákonné pojištění neboli povinné ručení

Každý majitel motorového vozidla musí mít v České republice sjednané povinné ručení. Jde o zákonem dané pojištění, které kryje případné škody na majetku a zdraví osob, kterým ji způsobíte. Díky tomu může mít každý řidič jistotu, že pokud někdo zaviní nehodu, budou následky této nehody z pojištění pokryty.

Povinné ručení je dáno zákonem č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). Přečtěte si u nás, co je povinné ručení.

V České republice je možné povinné ručení sjednat několika způsoby. Buď na pobočce pojišťovací společnosti, online přímo přes pojišťovnu, nebo přes zprostředkovatele, který vám může vytvořit srovnání produktů od prověřených pojišťoven a najít vám pojištění na míru. My vám nabízíme sjednání povinného ručení online.

Pravidla silničního provozu

 

Povolená rychlost v ČR

V ČR platí následující povolená rychlost:

Vysoká a nízká rychlost

V Česku platí bodový systém podle odstupňovaného překročení rychlosti. Od roku 2024 se ale počet bodů za jednotlivé přestupky mění.

Překročení rychlosti Současný bodový systém Nový bodový systém
Překročení rychlosti o 10 km/h a více v obci nebo mimo obec 2 body 2 body
Překročení rychlosti o 20 km/h v obci (30 km/h mimo obec) a více 3 body 4 body
Překročení rychlosti o 40 km/h v obci (50 km/h mimo obec) a více 5 bodů 6 bodů

(Zdroj: mdcr.cz)

Častou otázkou na českých silnicích je pak pomalá rychlost. Policisté mají jen omezené možnosti pomalou jízdu postihovat (pokuta na místě za pomalou jízdu činí 2 000 Kč, ve správním řízení 2 500 Kč). Nutné je totiž vzít v potaz několik okolností - ať už kvalitu vozovky, povětrnostní podmínky, nebo motorizaci a technický stav vozidla.

Zákon také vyloženě neuvádí limity pro pomalou jízdu. To například znamená, že pokud na dálnici někdo při předjíždění nejede rychleji než 110 km/h, pomalá jízda to být nemusí a řidič tak vlastně ani neomezuje plynulost provoz. Naopak řidiči za ním musí dodržovat bezpečnou vzdálenost, obzvláště pokud řidič vepředu dostatečně dopředu upozornil na to, že bude předjíždět pomalejší vozidlo a řidiči za ním měli dostatek času přizpůsobit se situaci.

Dle zákona, konkrétně § 18, je přístup k rychlosti jízdy následující: ,,Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled."

Řidiči dále nesmí ,,snížit náhle rychlost jízdy nebo náhle zastavit, pokud to nevyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích; omezovat plynulost provozu na pozemních komunikacích, zejména bezdůvodně pomalou jízdou a pomalým předjížděním".

Zákon ale uvádí, jaká může být nejnižší povolená rychlost na dálnicích. Vozidlo totiž musí zvládnout minimální limit 80 km/h.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Bezpečná vzdálenost

Dostáváme se k nejvýraznějšímu prohřešku na českých silnicích a tím je nedodržení bezpečné vzdálenosti. Obzvláště na přetížených dálnicích platí pravidlo 2 sekund od vozidla před vámi.

Pravidlo na suché vozovce:

  • 50 km/h - 28 m
  • 90 km/h - 50 m
  • 130 km/h - 72 m

I když je nedodržení vzdálenosti extrémně nebezpečným a častým jevem, bohužel v podstatě není postihováno, jelikož se opět obtížněji prokazuje; český zákon neobsahuje přesnou definici, nejde tedy o přestupek. V některých státech je tomu ale naopak, zejména v Rakousku a Německu, kde funguje i vyspělý kamerový systém, který velmi malý odstup dokáže zachytit a tím pádem i pokutovat od 72 do 2 180 eur.

Telefonování při jízdě

Držet telefon při řízení se v Česku nemusí řidičům vyplatit. Nově bude hrozit postih 4 bodů, namísto současných 2 a pokuta až 3 500 Kč. Telefonování a obecně nedostatečná pozornost při řízení může způsobit těžké nehody, protože se tak často děje za plné rychlosti.

Předjíždění vozidel

Předjíždění vozidel může být značně rizikové. Řidiči by měli předjíždět zejména v místech s dobrou viditelností a za dobrých povětrnostních podmínek. Důležité je také dodržovat zákaz předjíždění, za které hrozí 6 trestných bodů a bloková pokuta 4 500 až 5 500 Kč. 

  • Jak je to s předjížděním na plné čáře? Už jen samotné přejetí plné čáry se může pokutovat do 2 000 Kč.
  • Jak je to s předjížděním v křižovatce? Předjíždění v křižovatce a v jejím blízkosti je zakázáno, pokud nejde o hlavní pozemní komunikaci, křižovatku s řízeným provozem, předjíždění kol, mopedů a motocyklů nebo předjíždění na křižovatce po pravé straně vozdilo, které odbočuje vlevo.

Přednost zprava

Častým prohřeškem je nedání přednosti v jízdě, zejména z pravé strany. Přitom jde o dopravní přestupek, který je hodnocen na 4 trestné body a blokovou pokutu až 3 500 Kč.

Vyhození blinkru

Blinkr je nezbytnou součástí vozidla. Díky světelnému signálu upozorníte řidiče okolo vás, že máte v úmyslu odbočit nebo se vyhnout překážce. Důležité je správně používat blinkr při předjíždění cyklisty. Za nevyhození blinkru vám sice nehrozí žádná pokuta, ale zbytečně tím ohrozíte ostatní účastníky provozu.

Pravidlo zipu

Není žádným tajemstvím, že zipování může dělat některým řidičům potíže, ale přitom je to jednoduché. Vozidlo v končícím pruhu se plynule vystřídá s vozidly v průběžném pruhu, a to na střídačku. To znamená, že jedno vozidlo necháte projet a další vozidlo by vás mělo pustit, takže se zařadíte před něj.

Jízda v pravém pruhu

Dle zákona se na českých silnicích a dálnicích jezdí vpravo. Za bezdůvodnou jízdu v levém pruhu, který je určen pro předjíždění, hrozí bloková pokuta 2 000 Kč. Za vyložené ohrožení vozidel přejížděním z pruhu do pruhu pak hrozí i trestné body, celkem 4.

Denní svícení

V České republice je povinné denní svícení. Bez rozsvícených světel sice nedostanete trestné body a je možné dostat pokutu 1 500 Kč, často tuto záležitost ale policisté řeší domluvou.

SPOČÍTEJTE SI SVÉ POVINNÉ RUČENÍ

Přednost tramvaje

Řidiči ve městech si musí dát pozor na křížení provozu s tramvajemi. Právě takové nehody bývají v těchto lokalitách neméně časté. Tramvaj má přednost na křižovatkách (křížení kolejí a silnice), při odbočení vpravo přes silnici, v zastávce bez nástupního ostrůvku nebo zastávce se žlutým značením na vozovce. Přednost má i na přechodech pro chodce, takže i tito účastníci silničního provozu si musí dát pozor.

Jízda přes železniční přejezd

Pokud u přejezdu svítí červená signalizace, která je doplněná zvukovým signálem, nesmí na něj řidič vjíždět, a to ani ve chvíli, kdy jsou ještě závory nahoře. Za vjíždění na železniční přejezd přes zákaz hrozí pokuta 5 500 Kč na místě a 6 trestných bodů. Což může nakonec být to nejmenší, protože zůstat na kolejích za závorami znamená riziko vážné havárie.

Obytná a pěší zóna

V obytné zóně musí jezdit řidiči maximálně 20 km/h a nesmí ohrozit chodce, kteří mohou využívat celou šíři komunikace, včetně dětí, kteří si na ní mohou hrát. Na druhou stranu musí i chodci umožnit autům vjezd a pohyb po obytné a pěší zóně. Zákon tedy počítá se vzájemnou tolerancí.

Technický stav vozidla

Jízda technicky nezpůsobilým vozidlem znamená 6 trestných bodů a pokutu 3 500 Kč. V České republice je nutné pravidelně navštěvovat stanici technické kontroly. Povinnost je jednou za 2 roky u běžných osobních automobilů.

Zimní pneumatiky

Za jízdu na letních pneumatikách v zimě nehrozí žádné trestné body, jen pokuta 2 000 Kč na místě, pokud je vozovka pokryta souvislou vrstvou ledu a sněhu. Horší je to v případě, kdy s letními pneumatikami nabouráte, protože vám pak pojišťovna většinou nevyplatí pojistné plnění. Přečtěte si více o přezutí na zimní pneumatiky.

Povinnost zimních pneumatik je v Česku obecně dána termínem od 1. 11. do 31. 3., ale pokud je v tomto období počasí několik dnů vysoko nad nulou, postih vám nehrozí. Jen se vystavujete zbytečnému riziku nehody, když vás led a sníh překvapí.

Povinná výbava auta

Povinná výbava vozidel v České republice zůstává stále stejná. Za chybějící povinnou výbavu hrozí pokuta 2 000 Kč na místě. Povinná výbava v ČR obsahuje:

  • výstražný trojúhelník,
  • autolékárničku,
  • reflexní vestu pro řidiče,
  • rezervní kolo nebo prostředky na opravu pneumatiky (neplatí pro sjednané asistenční služby pro výměnu pneumatiky po celé ČR).

Odstraňování nečistot

Odstranění nečistot z povrchu auta je vhodné před každou jízdou, pokud je zřejmé, že vám nečistoty brání ve výhledu. Zejména to pak platí o ledu a sněhu. Nezapomínejte sníh odstranit nejen z oken, ale také ze střechy. Padající kusy ledu ohrožují řidiče ve vašem okolí. Led totiž umí rozbít sklo a způsobit nehodu. Navíc hrozí pokuta 2 000 Kč na místě.

Zákon č. 361/2000 Sb.

Pokud chcete znát veškeré podrobnosti o provozu na pozemních komunikacích, není nic jednoduššího než se řídit touto ,,biblí" českých řidičů, tedy zákonem č. 361/2000 Sb. v aktuálním znění.

Bodový systém 2024

Bodový systém se velmi zjednoduší. Od roku 2024 budou existovat pouze 3 kategorie (2, 4 a 6 trestných bodů). O řidičský průkaz přichází vybodovaný řidič po 12 trestných bodech.

Základní přehled nového bodového systému: Body
Řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé
k provozu na pozemních komunikacích
6 bodů
Řízení vozidla po požití alkoholického nápoje
nebo jiné návykové látky
6 bodů
Vjíždění na železniční přejezd v době zákazu 6 bodů
Překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci
o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více
6 bodů
Jízda na červenou 4 body
Porušení povinnosti použít dětskou autosedačku
nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí
4 body
Držení telefonního přístroje 4 body

(Zdroj: mdcr.cz)

Sjednejte si havarijní pojištění

Nestačí vám povinné ručení? Pak si můžete sjednat komplexní pojištění, jehož součástí bude i havarijní připojištění. Toto pojištění totiž ochrání vás a váš vůz i v případě, že budete viníkem nehody, nebo dojde k pojistné události vlivem přírodních rizik nebo srážky se zvěří. Stejně jako povinné ručení, tak také havarijní pojištění sjednáte online. Ještě předtím si ale můžete udělat srovnání, na kolik vás havarijko vyjde.