222 100 200 Zavoláme vám zpět

Jak a kdy správně používat mlhovky?

S příchodem podzimu nás čeká kromě podzimní péče o vozidlo a břečky na silnicích, silné deště a častá mlha. V těchto případech jsou v Evropě všechny auta povinně vybavena světly do mlhy. Ale spousta lidí nevím, jak a kdy se správně používají mlhovky.

Použítí mlhovek

Mlhovky, co to je?

Mlhová světla zajišťují krátký, ale široký světelný paprsek, který pomáhá prosvítit mlhu. Oslnění mlhovkami má podobnou intenzitu jako oslnění dálkovými světly, proto jejich nevhodné použití může být pro protijedoucího řidiče velmi nepřijémné.

Používání mlhovek

 •  přední mohou být rozsvíceny   Přední mlhovky
 •  zadní musí být rozsvíceny   Zadní mlhovky

Kdy používat mlhovky?

Při snížené viditelnosti – zřetelně nejste schopný rozeznávat vozidla, osoby nebo zvířata.

 • při husté mlze
 • při silném dešti
 • při vydatném sněření

Kdy nepoužívat mlhovky?

 • při lehkém oparu mlhy
 • při mírném dešti
 • při poletování sněhových vloček
 • ve městě či obci
 • v koloně
 • jen tak

Zákon nám říká…

Předpis č. 361/2000 Sb., § 32 – Osvětlení vozidel

 1. Motorové vozidlo musí mít za jízdy rozsvícena obrysová světla a potkávací světla nebo světla pro denní svícení, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu).
 2. Vozidlo musí mít za jízdy při snížené viditelnosti rozsvícena obrysová a potkávací nebo dálková světla, pokud je jimi vybaveno podle zvláštního právního předpisu).
 3. Řidič nesmí užít dálková světla, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena nebo mohl-li by být oslněn řidič protijedoucího vozidla, řidič vozidla jedoucího před ním nebo jiný účastník provozu na pozemních komunikacích, strojvedoucí vlaku, řidič jiného drážního vozidla nebo řidič plavidla. Při zastavení vozidla před železničním přejezdem nesmí řidič užít ani potkávací světla, pokud by jimi mohl oslnit řidiče vozidla v protisměru.
 4. Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy.
 5. Činná plocha světel nesmí být zakryta nebo nadměrně znečištěna.

 

Spočítejte si své povinné ručení