Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění stavby PVZP Majetek občanů

 • Komplexní pojistná ochrana nemovitostí (rodinné domy, chaty a chalupy, bytů v osobním vlastnictví, vedlejší stavby - např. garáže, oplocení, hospodářské budovy ..., ale i vybavení domácnosti – k pojištění domácnosti více informací zde)
 • Široký rozsah pojistných nebezpečí (od požáru, krádeže vloupáním, povodně nebo záplavy přes vichřici a krupobití až k přepětí, poškození zateplené fasády, poškození stromů a okrasných rostlin na zahradě, pojištění atmosférických srážek - ,,zatečení" do budovy,...)
 • Možnost volby pojistných částek, limitů a spoluúčastí
 • Pojistné plnění převážně v nových cenách (tj. cena, za kterou lze v daném čase a místě vybudovat novostavbu stejného druhu, rozsahu a kvality)
 • Pojištění občanské odpovědnosti za újmy způsobené třetím osobám s limitem pojistného plnění až 15 mil. Kč (včetně odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nemovitosti)
 • Technická pohotovostní služba od renomované asistenční služby AXA Assistance ZDARMA

Základní pojištění

Pojistné nebezpečí STANDARD MAXI
Živel Požár, Úder blesku, Výbuch, Vichřice, Krupobití, Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, Sesuv nebo zřícení lavin, Tíha sněhu nebo námrazy, Zemětřesení, Náraz nebo zřícení letadla, jeho částí nebo nákladu, Náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu, Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, Kapalina unikající z vodovodního zařízení
Atmosférické srážky,
Aerodynamický třesk,
Zničení zateplené fasády hlodavci,
ptactvem či hmyzem,
Poškození zahrady
Rozbití skla 1 % z pojistné částky 3 % z pojistné částky
Přepětí 1 % z pojistné částky 3 % z pojistné částky
Odcizení (krádež vloupáním, loupež) 1 % z pojistné částky 7,5 % z pojistné částky
Vandalismus ANO
Povodeň, záplava*,** ANO ANO
Asistenční služby ANO ANO

* Pokud bylo místo pojištění zasaženo povodní v období 20 let před pojistnou událostí, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění.

** Pojištění se sjednává s čekací dobou 10 dní od sjendání pojištění.

Možnosti připojištění

Navýšení limitů pojistného plnění

U vyjmenovaných pojistných nebezpeční lze navýšit základní limit pojištění:

Pojistné nebezpečí STANDARD – Základní limit MAXI – Základní limit
Krádež vloupáním 1 % z pojistné částky 7,5 % z pojistné částky
Loupež 1 % z pojistné částky 7,5 % z pojistné částky
Přepětí 1 % z pojistné částky 3 % z pojistné částky
Pojištění skel 1 % z pojistné částky 3 % z pojistné částky
Zničení zateplené fasády 3 % z pojistné částky
Vandalismus 1 % z pojistné částky
Poškození zahrady 1 % z pojistné částky
Náhrada nákladů za ztrátu vody 3 % z pojistné částky
Atmosferické srážky 1 % z pojistné částky
Vedlejší stavby 5 % z pojistné částky 10 % z pojistné částky

 Pojištění odpovědnosti vyplývající z držby nemovitosti

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěnéhoza škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou v souvislostivlastnictvím nebo držbou pojištěné nemovitosti.

Škoda na věci Roční pojistné
2.000.000 Kč 380 Kč
4.000.000 Kč 468 Kč
5.000.000 Kč 620 Kč
10.000.000 Kč 1.000 Kč
15.000.000 Kč 1.300 Kč

Asistenční služba

Limity pojistného plnění se vztahují na jednu pojistnou událost a lze je využít až na tři zásahy ročně. Územní platnost asistenční služby je Česká republika. Pojištění asistenčních služeb je poskytováno ZDARMA k jednotlivým produktům pojištění domácnosti.

Produkt Standard Maxi
Stav nouze
Příjezd řemeslníka na místo plně hrazen plně hrazen
Práce řemeslníka

 • elektrikář
 • instalatér
 • plynař
 • sklenář
 • topenář
4.000 Kč 8.000 Kč
Zablokování dveří
Příjezd řemeslníka na místo plně hrazen plně hrazen
Zámečník – odemknutí či dovoz náhradních klíčů 2.000 Kč 4.000 Kč
Nouzový provoz
Krátkodobé náhradní ubytování v zařízení hotelového typu 4.000 Kč 8.000 Kč
Přeprava členů domácnosti na místo náhradního ubytování a doprava zpět 4.000 Kč 8.000 Kč
Ochrana nezabezpečené domácnosti 4.000 Kč
Převoz mobiliáře do místa uskladnění a doprava zpět 4.000 Kč
Uskladnění mobiliáře 4.000 Kč
Počet využití 3 x ročně

Asistenční služby pro Pojišťovnu VZP, a.s. zajišťuje:
AXA ASSISTANCE
Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4
Tel.: +420 272 101 010

Asistenční služby jsou poskytovány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Spoluúčasti

Spoluúčast pro základní pojištění Spoluúčast pro povodeň, záplavu Spoluúčast pro   pojištění odpovědnosti
0 Kč 0 Kč 0 Kč
1.000 Kč 1 % min. 10.000 Kč 1.000 Kč
3.000 Kč 2 % min. 20.000 Kč 3.000 Kč
5.000 Kč 3 % min. 30.000 Kč 5.000 Kč
10.000 Kč 5 % min. 50.000 Kč 10.000 Kč
20.000 Kč 10 % min. 100.000 Kč 20.000 Kč
50.000 Kč
100.000 Kč

Slevy

Obchodní sleva:

 • Top-Pojištění.cz činí až 20 %

Sleva klient VZP:

 • v případě zdravotního pojištění u VZP činí sleva 10 %

Sleva za bezeškodní průběh:

 • za každý rok bez nehody VZP započítá slevu ve výši 5 %
 • max výše slevy činí 25 %

Pojistné podmínky: