Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění stavby AXA Domov IN

15. 10. 2020 byla dokončena obchodní transakce převzetí společnosti AXA v České republice, na Slovensku a v Polsku.  Od tohoto dne se společnosti AXA staly součástí skupiny UNIQA.

Pojištění staveb kryje rizika související s poškozením budov spojených se zemí pevným základem. Vztahuje se na trvale obývané budovy, rekreační budovy jako chata nebo chalupa, vedlejší stavby, byty v osobním/družstevním vlastnictví i budovy ve výstavbě nebo rekonstrukci. Automaticky vám pojistí i vedlejší stavby. Samostatně stojící garáž lze pojistit i bez pojištění hlavní nemovitosti.

Pojištění domácnosti kryje škody související s poškozením vybavení vašeho interiéru například v případě nečekaného požáru, úniku vody nebo vloupání. Nově chrání také i vaše kolo v případě odcizení kdekoli na území ČR. Více o pojištění domácnosti se dozvíte zde.

Pojišťovna AXA nabízí svým klientům možnost pojistit si svou stavbu výběrem ze 3 produktů:

 • MINI – základní rozsah pojištění a asistenční služby, bez pojištění odpovědnosti.
 • KLASIK – vyšší rozsah pojištění, pojištění odpovědnosti, asistenční služby.
 • MAXI – maximální rozsah pojištění, pojištění odpovědnosti, asistenční služby.

Základní pojištění

Pojistná nebezpeční MINI KLASIK MAXI
Živel Požár, Vodovodní škoda, Výbuch, Výbuch sopky, Přímý úder blesku, Náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, Náraz vozidla, Rázová vlna, Vichřice, Krupobití, Zemětřesení, Pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, Tíha sněhu nebo námrazy, Sesuv půdy, Zřícení skal nebo zemin, Sesuv nebo zřícení lavin
Kouř, Imploze, Voda z kanalizace při povodni, Nepřímý úder blesku, přepětí, podpětí, Zkrat na elektromotoru, Rozbití skla, Srážky, Voda z nádrže, Ztráta vody
Voda z kanalizace vyjma povodně, Chybná funkce sprinkleru, Poškození zateplení fasády hmyzem, ptáky, hlodavci
Odcizení a Poškození nebo zničení stavebních součástí způsobené jednáním pachatele směřujícím k odcizení věci
ANO ANO
Povodeň a záplava Volitelně, zahrnuto dle místa  pojištění a povodňových zón Volitelně, zahrnuto dle místa  pojištění a povodňových zón Volitelně, zahrnuto dle místa  pojištění a povodňových zón
Asistenční služby ANO ANO ANO
Odpovědnost z vlastnictví nemovitosti  – STANDARD PLUS

Více viz tabulky Vybraná pojistná nebezpečí a Pojištěné věci a náklady.

Možnosti připojištění

 • pojištění povodně, záplav
 • pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti
 • asistenční služby

Pojištění povodně, záplav

Máte možnost připojistit se proti povodni a záplavě. Výše pojistného se liší v závislosti na povodňovém pásmu.

Pojištění se sjednává bez zvýšené spoluúčasti a až do výše pojistné částky.

Odpovědnost z vlastnictví nemovitosti

Pojištění odpovědnosti  z vlastnictví nemovitosti uhradí škody, které se omylem stanou ostatním. Může jde o spadlou střešní krytinu, květináč či spadlý sníh ( škoda, která může vzniknout v souvislosti s vlastnictvím, údržbou či výstavbou domu). Z tohoto důvodu je do pojištění nemovitosti přidáno zdarma:

KLASIK MAXI
Pojištění odpovědnosti STANDARD s limitem

5.000.000 Kč

Pojištění odpovědnosti PLUS s limitem

10.000.000 Kč

Více viz doplňující tabulka pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti.

Občanská odpovědnost

K pojištění staveb Domov IN si můžete připojistit Pojištění občanské odpovědnosti a to ve variantách PLUS (limit 5 000 000 Kč) či EXTRA (limit 10 000 000 Kč).

Pojištění pokrývá běžné škody, které můžete způsobit při sportu, nakupování či vedení domácnosti. Pomůže však i při škodách vašich dětí, mazlíčků nebo škodách např. způsobených pomocníky v domácnosti případně hospodářskými zvířaty. Proplatíme vám i osobnostní újmu či škody na bezplatně vypůjčených věcech (např. kamera na cestách) nebo uhradíme škody vzniklé při pronájmu. Rozsah pojištění může být buď Evropská unie nebo celý svět (vyjma USA a Kanady).

Více viz doplňující tabulka pojištění občanské odpovědnosti.

Asistenční služby

Asistenční služby jsou v ceně všech variant pojištění s dostupností 24/7 a garancí příjezd asistenční služby do 1 hodiny. Příjezd technika je zdarma kdekoliv na území ČR. Asistenční služby se vztahují na pojištěnou osobu, osoby s ním trvale žijící v domácnosti a zahrnují:

 • technickou asistenci s limitem na událost 4.000 Kč
 • právní asistenci s ročním limitem 8.000 Kč
 • asistence při hospitalizaci, onemocnění či nepřítomnosti členů domácnosti
 • AXA linka - tel.: + 420 292 292 292

Více viz doplňující tabulka Technická asistence.

Minimální pojistné

 • minimální pojistné je stanoveno na 600 Kč

Spoluúčast

 • možnost sjednání pojištění se spoluúčastí 0 Kč, 1.000 Kč, 5.000 Kč či 10.000 Kč

Slevy

 • sleva za frekvenci placení při roční platbě je 10 %
 • při sjednání více produktů (ŽP, DPS, NŽP) od pojišťovny AXA sleva za propojištěnost činí 5 %
 • sleva za spoluúčast je při spoluúčasti 5.000 Kč sleva činí 10 % a při spoluúčasti 10.000 Kč sleva činí 20 %
 • obchodní sleva je od 10 %

Rozšiřující tabulky sublimitů:

Vybraná pojistná nebezpečí

V závislosti na produktu se liší limity u vybraných pojištěných nebezpečí.

MINI KLASIK MAXI Pzn.
Nepřímý úder blesku, přepětí, podpětí 1 % min. 10.000 Kč 2 % min. 20.000 Kč L2) L3)
Zkrat přepětím/podpětím na elektromotoru 1 % min. 10.000 Kč 2 % min. 20.000 Kč L2) L3)
Rozbití skla 1 % min. 10.000 Kč 2 % min. 20.000 Kč L2) L3)
Srážky 1 % min. 10.000 Kč 2 % min. 20.000 Kč L2) L3)
Voda z nádrže 5.000 Kč 1 % min. 10.000 Kč L2) L3)
Ztráta vody 2.500 Kč 1 % min. 10.000 Kč L2) L3)
Odcizení vnitřní 5 % min. 50.000 Kč 10 % min. 100.000 Kč L2) L3)
Odcizení venkovní 1 % min. 10.000 Kč 2 % min. 20.000 Kč L2) L3)
Vandalismus vnitřní 2 % min. 20.000 Kč 4 % min. 50.000 Kč L2) L3)
Poškození nebo zničení stavebních součástí při odcizení+ venkovní vandalismus 1 % min. 10.000 Kč 2 % min. 20.000 Kč L2) L3)
z toho sprejerství (pouze první škoda) 20.000 Kč L2) L3)
Voda z kanalizace vyjma povodně 20.000 Kč L2) L3)
Chybná funkce sprinkleru 1 % min. 10.000 Kč L2) L3)
Poškození zateplené fasády hmyzem, ptáky, hlodavci 2 % min. 20.000 Kč L2) L3)

L2) - limit plnění na jednu a všechny pojistné události v pojistném roce.

L3) - v případě rekreačního pobývání nebo budovy ve výstavbě jsou všechny limity plnění sníženy na 50 % uvedeného limitu.

Pojištěné věci a náklady

V rámci pojištění mají některé věci či vynaložené náklady svůj vlastní limit krytí, které se mohou lišit dle vybraných produktů.

MINI  KLASIK MAXI Pzn.
 Zachraňovací náklady/na záchranu života 10 % / 30 %  L1)
 Stavební materiál a stavební mechanismy  50.000 Kč  50.000 Kč  50.000 Kč  L2)
 z toho stavební materiál imobilní  25.000 Kč   25.000 Kč  25.000 Kč  L2)
 Vedlejší stavby vybrané  – 10 %  15 %  L2) L3)
 Porosty a zahradní architektura  –  –  2 % min. 20.000 Kč  L2) L3)
 Skleníky  –  –  15.000 Kč  L2) L3)
 Náklady na vyčištění studny  –  – 15.000 Kč  L2) L3)

L1) - limit plnění na pojistnou událost.

L2) - limit plnění na jednu a všechny pojistné události v pojistném roce.

L3) - v případě rekreačního pobývání nebo budovy ve výstavbě jsou všechny limity plnění sníženy na 50 % uvedeného limitu.

Doplňující tabulka pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti

PLUS EXTRA
Základní limity pojistného plnění 5.000.000 Kč 10.000.000 Kč
Pojištěnou osobou je pojištěný. Vyjma škod na životním prostředí, pojištěnými osobami jsou dále i osoby pojištěným pověřené při výkonu činností specifikovaných dále, pokud tyto osoby tuto činnost nevykovávají za úplatu či jako podnikání.
Sublimity pro specifické škody či újmy způsobené
při výkonu úklidových prací a údržby nemovitosti ano ano
při výkonu svépomocných stavebních prací na nemovitosti 1.250.000 Kč 2.500.000 Kč
při používání stavebních strojů a mechanismů s max. rychlostí do6 km/h 750.000 Kč 1.250.000 Kč
při používání a údržbě bazénu nebo biotopu, které náleží k nemovitosti 750.000 Kč 1.250.000 Kč
při ubytování cizích osob nepodléhajících registraci 750.000 Kč 1.250.000 Kč
na životním prostředí 25.000 Kč 125.000 Kč

Doplňující tabulka pojištění občanské odpovědnosti

PLUS EXTRA
Základní limity pojistného plnění 5.000.000 Kč 10.000.000 Kč
Pojištění osoby
pojištěný ANO ANO
osoby ve společné domácnosti ANO ANO
osoby, které opatrují byt či v něm provádí údržbu či úklid (pouze při výkonu těchto činností) ANO ANO
osoby, které opatrují svěřené dítě či psa pojištěného (pouze při výkonu těchto činností ANO
Územní platnost
Evropská unie (krátkodobý pobyt – do 3 měsíců) ANO ANO
Svět s výjimkou Severní Ameriky (krátkodobý pobyt – do 3 měsíců) 500.000 Kč 1.000.000 Kč
Evropská Unie (dlouhodobý pobyt – nad 3 měsíce) 1.000.000 Kč
Rozsah pojištění a sublimity pro vyjmenované škody či újmy způsobené
v běžném životě či běžných aktivitách ANO ANO
při neprofesionální sportovní činnosti ANO ANO
drobným domácím zvířectvem včetně psů ANO ANO
regresy zdravotních pojišťoven či orgánu nemocenského pojištění ANO ANO
pracovním strojem či údržbovou technikou (max. 25 km/h – např. sekačky, malé traktory apod.) 500.000 Kč 1.000.000 Kč
motorovým strojem či vozidlem (s max. do 6 km/h – např. dětská motorová autíčka, segway) 500.000 Kč 1.000.000 Kč
při výkonu drobných stavebních prací (v hodnotě do 500.000 Kč) 500.000 Kč 1.000.000 Kč
při rekreační jízdě na koních 500.000 Kč 1.000.000 Kč
při rekreačním používání plavidel 500.000 Kč 1.000.000 Kč
na užívaném zařízení (v hotelu, internátu či podobném typu ubytování potvrzeným dokladem) 500.000 Kč 1.000.000 Kč
nemajetková újma 1.000.000 Kč
hospodářskými zvířaty vč. koní 1.000.000 Kč
drony nebo modely na dálkové ovládání (např. modely letadel, lodí, aut… 1.000.000 Kč
při ztrátě klíčů 1.000.000 Kč

Technická asistence

TECHNICKÁ ASISTENCE (technická havárie, živelní havárie, zablokování dveří)
SLUŽBY - ODSTRANĚNÍ PŘÍČINY HAVÁRIE Produkt Domov IN (zahrnuto v ceně)
Instalatérské práce; Čištění kanalizace; Topenář; Zámečník (otevření dveří); Sklenář; Elektrikář; Kominík; Odvoz suti a upotřebeného materiálu 4.000 Kč
Dezinfekce; Dezinsekce; Deratizace 2.000 Kč
Použitý drobný materiál (spojovací materiál, těsnění atp.) 500 Kč
Příjezd technika na místo škody ANO
SLUŽBY – UVEDENÍ DO PŮVODNÍHO STAVU
Instalatér; Topenář; Plynař; Zámečník; Sklenář; Elektrikář; Obkladač; Pokrývač; Klempíř; Podlahář; Truhlář; Zednické práce, Malíř; Lakýrník; Kominík; Zahradník; Úklidové práce; Roj včel, Vos, Odchyt zvířat ORG
NOUZOVÝ PROVOZ v případě, že byt je z důvodu havárie neobyvatelný
Krátkodobé náhradní ubytování (hotel, atd…), nebo 2 noci, do 10.000 Kč
Převoz mobiliáře 10.000 Kč
Uskladnění mobiliáře ORG
Ochrana nezabezpečeného bytu 48 hod, do 25.000 Kč
Doprava pojištěného k osobě určené Taxi, 5.000 Kč

Pojistné podmínky: