Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění nemovitosti Domov & bezpečí od UNIQA

Pojištění staveb kryje rizika související s poškozením budov spojených se zemí pevným základem. Vztahuje se na trvale obývané budovy, rekreační budovy jako chata nebo chalupa, vedlejší stavby a byty v osobním vlastnictví. V rámci pojištění je možné sjednat i vedlejší objekty nemovitosti, jako je např. garáž, hospodářská stavba, zahradní domek a další.

Pojištění domácnosti kryje škody související s poškozením vybavení vašeho interiéru např. v případě nečekaného požáru, úniku vody nebo vloupání. Chrání také i vaše kolo v případě odcizení kdekoli na území ČR. Více o pojištění domácnosti se dozvíte zde.

Pojišťovna UNIQA nabízí svým klientům možnost pojistit si svou stavbu výběrem ze 3 produktů:

 • MINI – základní rozsah pojištění a asistenční služby, bez pojištění odpovědnosti.
 • PLUS – vyšší rozsah pojištění, pojištění odpovědnosti, asistenční služby.
 • EXTRA – maximální rozsah pojištění, pojištění odpovědnosti, asistenční služby.

Základní pojištění

Pojistná nebezpeční MINI PLUS EXTRA
Požár Požár, úder blesku, výbuch, imploze, pád letadla, rázová vlna, kouř, náraz vozidla
Živel Vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád sněhu, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, sesuv půdy, zemětřesení, lavina, výbuch sopky
Zatečení atmosférických srážek
Voda Únik vody z vodovodního zařízení, lom trubky, únik vody z nádrže, náklady na odstranění závady na vodovodním zařízení
Ztráta vody
Odcizení
Krádež vloupáním, loupež, poškození pachatelem, násilné odcizení vnitřních stavebních součástí
Vandalismus, sprejerství
Násilné odcizení vnějších stavebních součástí
Povodeň a záplava ANO
Ostatní Přepětí, podpětí, nepřímý úder blesku, zkrat
Rozbití skla a sanitárního zařízení
Poškození zateplení a oplocení budovy
Technický porucha součástí budovy
Asistenční služby ANO ANO ANO
Odpovědnost   – ANO ANO

Možnosti připojištění

 • rozšířené asistenční služby,
 • pojištění trvalých následků úrazu ,,Kutil“,
 • připojištění prodloužené záruky,
 • připojištění Kyber & IT asistence,
 • připojištění Cykloasistence,
 • pojištění klíšťové encefalitidy.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti kryje škody:

 • z běžného občanského života a na zařízení domácnosti,
 • způsobené vaším domácím mazlíčkem,
 • vzniklé při rekreačním sportu,
 • z vlastnictví nebo správy budov a pozemků nebo při dlouhodobém pronájmu,
 • způsobené provozováním dronů a modelů.
Pojistná nebezpečí odpovědnosti Územní rozsah PLUS EXTRA
z vlastnictví nebo správy budovy a pozemku ČR volitelný

od 1 mil. Kč do 50 mil. Kč

 

z činnosti v běžném občanském životě Svět
odpovědnost vlastníka jako pronajímatele (včetně odpovědnosti nájemce) ČR základní limit

max. 5 mil. Kč

odpovědnost držitele hospodářských zvířat ČR x základní limit

max. 10 mil. Kč

odpovědnost za škodu na cizí věci užívané Svět x 100.000 Kč
odpovědnost z držení a provozu modelů a dronů Evropa x 500.000 Kč

Asistenční služby

Asistenční služby jsou v ceně všech variant pojištění s dostupností 24/7. Příjezd technika je zdarma kdekoliv na území ČR. Asistenční služby se vztahují na pojištěnou osobu, osoby s ním trvale žijící v domácnosti a zahrnují:

 • nonstop pomoc v případě havárie, živelní události a nebo zablokovaných dveří,
 • oprava zdrojů tepla do stáří 10 let,
 • ochrana nezabezpečeného bytu,
 • právní asistence (spotřebitelské spory, spory z úvěrových smluv, sousedské spory apod.)
 • MeteoUNIQA získáte varování před blížícími se extrémními výkyvy počasí (husté sněžení, krupobití, vichřice apod.)
 • tel.: + 420 488 125 125

Spoluúčast

 • možnost sjednání pojištění se spoluúčastí 0 Kč, 1.000 Kč2.500 Kč5.000 Kč či 10.000 Kč

Slevy

 • sleva za frekvenci placení – 5 % sleva za roční četnost platby,
 • sleva až 50 % na pojištění odpovědnosti s pojištěním majetku,
 • sleva 15 % na balíček PLUS nebo EXTRA,
 • sleva za propojištěnost 10 %,
 • sleva až 40 % pro budovy ve výstavbě,
 • sleva za spoluúčast až 25 %.

Pojistné podmínky: