222 100 200 Zavoláme vám zpět

Pojištění domácnosti cena

Pojištění domácnosti cena. Pojištění domácnosti posykuje pojistnou ochranu téměř všem věcem, které tvoří vybavení domácnosti, od nábytku a koberců, přes elektrické spotřebiče až po cennosti, peníze a oblečení. Ten, kdo pojištění domácnosti sjedná má nárok na finanční náhradu za poškození, zničení nebo odcizení věcí, které měl ve svém bytě. Pojištění může zabránit i případným škodám, které vzniknou na vašem majetku následkem nahodilé živelné události či návštěvou zloděje a sníží tak finanční náklady, které v důsledku těchto škod vzniknou. Tento druh pojištění patří k jednomu z nejčastěji nabízených pojištění a lze jej proto sjednat prakticky u kterékoli pojišťovny.

Pojištění domácnosti sleva 45 %

Rizika, na které se pojištění domácnosti vztahuje

Pojištění domácnosti se zpravidla vztahuje na dvě skupiny rizik, resp. pojistného nebezpečí:

  • riziko krádeže a loupeže věcí v pojištěné domácnosti (eventuálně v dalších nebytových prostorách) vloupáním,
  • riziko živelné zkázy, tj. zkázy pojištěných věcí např. v důsledku požáru, výbuchu plynu, zemětřesení, záplav, povodní, pádu stromu či letadla aj.

Jaká je výše pojistného plnění?

V případě vzniku pojistné události bude pojišťovnou vyplaceno pojistné plnění, a to do výše pojistné částky uvedené ve smlouvě. Pojistná částka, tedy součet hodnot všech věcí v domácnosti. Pojistnou částku zadává klient sám. Při určení pojistné částky vám může pomoci, pokud projdete svůj dům nebo byt pokoj od pokoje a uděláte si přesný soupis svého majetku. Pravděpodobně se vyšplháte na vyšší částku, než si myslíte. Nezapomeňte započítat hodnotu všech věcí, které v domácnosti máte. Do pojistné částky započítejte hodnotu vestavěných spotřebičů, nábytku, koberců, podlah, ale i kosmetiku, oblečení, nádobí nebo knihy. Je také dobré si uschovat účtenky za vaše vybavení a pořídit fotografie. Při případném řešení pojistné události, to bude pro vás výhodou. Pokud byste zvolili částku nižší, než je skutečná hodnota vaší domácnosti, došlo by k podpojištění. Vznikne-li pojistná událost, má pojistitel nárok snížit pojistné plnění v poměru odpovídajícímu podpojištění. Obvykle mají pojišťovny stanoveny také speciální limity na věci zvláštní hodnoty jako například umělecká díla, cennosti, nebo elektroniku. Proto je vždy dobré tyto limity zkontrolovat a nastavit dle vašich potřeb. Náhradu za pojištěné věci dostanete zpravidla v tzv. nových cenách, pojišťovna vám vyplatí tolik peněz, abyste si mohli stejnou věc znovu koupit. Opotřebení se uvažuje jen u věcí, jejichž cena v době těsně před pojistnou událostí činila méně než 50 % jejich nové ceny.

Pojištění domácnosti cena

Každá pojišťovna, která má ve svém portfoliu produktů i pojištění domácnosti, má stanoven svůj vlastní způsob a metodiku výpočtu pojistného. Jeho výši však zpravidla ovlivňuje několik důležitých faktorů.

Mezi ty nejzákladnější patří:

  • pojistná částka, tj. celková cena domácnosti a jejího vybavení;
  • úroveň vybavení domácnosti;
  • velikost plochy domácnosti (počítá se s obytnou plochou);
  • lokalita, tj. umístění domácnosti (ve větších městech dražší pojistné než v městech menších nebo na vesnici);
  • zvolená spoluúčast pojištěného (čím větší spoluúčast, tím levnější pojistné);
  • zvolená rizika pojištění, resp. úroveň krytí (jen živelné, jen krádež, aj.);
  • zabezpečení domácnosti proti vniknutí cizí osoby;
  • bezeškodní průběh v minulých letech, aj.

Spočítat pojištění domácnosti