Zákaznická linka:
9:00 - 17:00
222 100 200 Zavoláme vám zpět

Generali Česká pojišťovna cestovní pojištění

Pojištění lze sjednat:

  • pro cesty do 183 dní
  • pro cesty jak po Evropě, tak po celém světě
  • pro cesty turistické i pracovní
  • při provozování rekreačních, zimních i rizikových sportů
  • při účasti na organizovaných soutěžích

Pojištění nelze sjednat:

Základní varianty pojištění:

MINI – základní pojištění – obsahuje léčebné výlohy vč. repatriace (do výše 1.700.000 Kč) a opatrovnictví (do 50.000 Kč). Lze si připojistit vyšší krytí léčebných výloh, sportovní připojištění, také nadstandardní asistenční a právní služby, dále pojištění zavazadel a pojištění odpovědnosti.

STANDARD – klasické standardní pojištění – obsahuje léčebné výlohy vč. repatriace (do 1.700.000 Kč) a opatrovnictví (do 50.000 Kč) a navíc úrazové pojištění (trvalé následky do 500.000 Kč a smrt úrazem do 500.000 Kč). Dále je možné si připojistit vyšší krytí léčebných výloh, sportovní připojištění, také nadstandardní asistenční a právní služby, dále pojištění zavazadel a pojištění odpovědnosti.

EXKLUZIV – nadstandardní pojištění – obsahuje léčebné výlohy vč. repatriace (do 1.700.000 Kč) a opatrovnictví (do 50.000 Kč), úrazové pojištění (trvalé následky do 500.000 Kč a smrt úrazem do 500.000 Kč), pojištění zavazadel (do 30.000 Kč) a pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu (na zdraví do 1 mil. Kč , na majetku do 1 mil. Kč, fin. náhrada 50.000 Kč).

Název produktu Obsah produktu Pojistná částka
MINI léčebné výlohy v zahraničí včetně repatriace 1.700.000 Kč
(zubní ošetření) (10.000 Kč)
přivolání opatrovníka 50.000 Kč
STANDARD léčebné výlohy v zahraničí včetně repatriace 1.700.000 Kč
(zubní ošetření) (10.000 Kč)
přivolání opatrovníka 50.000 Kč
úrazové pojištění:
smrt úrazem 500.000 Kč
trvalé následky 500.000 Kč
EXKLUZIV léčebné výlohy v zahraničí včetně repatriace 1.700.000 Kč
(zubní ošetření) (10.000 Kč)
přivolání opatrovníka 50.000 Kč
úrazové pojištění:
smrt úrazem 500.000 Kč
trvalé následky 500.000 Kč
osobní věci a zavazadla 30.000 Kč
odpovědnost za škodu způsobenou:
na zdraví: 1.000.000 Kč
na majetku: 1.000.000 Kč
finanční náhrada: 50.000Kč

Léčebné výlohy zahrnují náklady na ošetření vzniklé v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, tzn. lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, léky předepsané lékařem, přeprava do nemocničního zařízení. Pevnou součástí pojištění je také repatriace v případě, že nebudete moci ze zdravotních důvodů odcestovat do ČR původně plánovaným prostředkem nebo repatriace tělesných ostatků do ČR v případě úmrtí pojištěného.

Přivolání opatrovníka pro osobu, která zůstane v zahraničí ze závažného důvodu bez osoby blízké – uhradíme vám náklady na cestu a pobyt přivolaného opatrovníka a v případě předčasného nebo pozdějšího návratu ze zahraničí také náklady na cestu i pro vás.

Rodina = skupina max. 5 osob, z nichž jedna je minimálně jedno dítě do 17ti let.

K základnímu pojištění lze připojistit:

Název připojištění Limit plnění
vyšší krytí léčebných výloh a repatriace 3.400.000 Kč
připojištění zavazadel 30.000 Kč
připojištění odpovědnosti za škodu na zdraví 1.000.000 Kč
na majetku 1.000.000 Kč
finanční náhrada 50.000 Kč
připojištění nadstandardních asistenčních a právních služeb kauce 300.000 Kč
finanční půjčka 20.000 Kč
náhradní doklady 20.000 Kč

Rizikové sporty a činnosti (pojistitelné s přirážkou):

lyžování, skoky na lyžích, jízda na snowboardu, rychlobruslení, jízda na bobech, skibobech, sportovních saních, skeletonech apod., vodní motorové sporty, plachtění, surfování, rafting a jiné sjíždění divokých řek, canyoning apod., rekreační potápění s dýchacím přístrojem s průvodcem nebo instruktorem za dodržení všech bezpečnostních a místních předpisů pro potápění (za dodržení stávajících podmínek zahrnuje pojištění i odpovídající přepravu do zdravotnického zařízení a hyperbarickou komoru – v případě pojistné události nutné dodat protokol o prošetření nehody příslušnými orgány apod.), ostatní sporty – vysokohorská turistika (turistika s nutností pomůcek či chůze po náročném terénu (ledovec, firnová pole); nad 3 000 m vždy), horolezectví, skálolezectví, speleologie při dodržení všech bezpečnostních předpisů pro speleologii, jízda na koni, cyklokros a jiné sjíždění náročných terénů na kole, skok na gumovém laně, bojové sporty, box a zápas a jiné podobné nebezpečné sporty, zdravotní komplikace vzniklé v důsledku vysokohorské nemoci při pobytu v nadmořské výšce nad 3 000 m n. m., účast na organizovaných sportovních soutěžích kromě činností vyloučených ve zvláštních pojistných podmínkách pro cestovní pojištění.

Nepojistitelné sporty (vyloučeny z pojištění):

  • provozování jakéhokoliv létání (např. lety na rogallu, závěsné létání, bezmotorové a motorové létání, seskok padákem, parasailing, paragliding apod.) s výjimkou cest v registrovaném letadle určeném k přepravě osob v roli pasažéra
  • účast na výpravách do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami (např. do hor nad 5000 m nad mořem, pralesa, pouště bez průvodce, do arktických nebo řídce osídlených oblastí, apod.) a na expedicích (např. na polárních výpravách, průzkumu jeskyní, apod.)
  • provozování motoristického sportu

Asistenční služby:

Europ Assistance nabízí rozsáhlou síť vlastních společností, dodavatelů a poskytovatelů lékařské péče rozmístěných po celém světě. Zajistí efektivní a úplné řešení v nouzových situacích, v případě pojistné události a při řešení běžných každodenních potřeb souvisejících s cestováním.

Europ Assistance s.r.o.
email: operations@europ-assistance.cz
Tel: +420 221 586 666

Více informací - Generali asistenční služby

Pojistné podmínky: